งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 2,777595.820 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 2,777595.820 0.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 2,777595.820 0.0 2 Pneumonia 620 133.02142.26 3 Food Poisoning 260 55.780 0.00 4 H.conjunctivit is 233 49.99 0 0.00 5 D.H.F 229 49.13 0 0.00 6 Chickenpox 187 40.12 0 0.00 7 Hand,foot and mouth 8217.59 0.00 8 Malaria 38 8.15 12.63 9 Toberculosis 38 8.15 0 0.00 10 Influenza 28 6.01 0 0.00

3

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2556 จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 2013-05-25 ( สัปดาห์ที่ 21 ) จำนวนผู้ป่วย 35,150 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย 40 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 54.86 อัตราป่วยตาย ( ร้อยละ ) 0.11

5 ( 1 มค. ถึง 25 พค.56 ) 208.2 0 189.8 3 185.9 6 159.2 6 134.2 6 104.5 0 102.6 2 96.91 93.22 90.60 1 กระบี่ 2 สงขลา 3 ภูเก็ต 4 พังงา 5 เลย 6 ตราด 7 นครศรีธรรมราช 8 ระยอง 9 นครพนม 10 พัทลุง ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย 45.49 ต่อ แสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 39 เขต อันดับ ที่ 4

6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2555-2556 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2551- 2555) จำนวน ผู้ป่วย

7 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 1 มค. ถึง 3 มิย. 56

8 พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 19 – 22 (5 พค.56 – 1 มิย.56) อำเภอตำบล รพ./ รพ. สต. หมู่ที่ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 19 (5 - 11 พค.56) สัปดาห์ที่ 20 (12.- 18 พค.56) สัปดาห์ที่ 21 (19 - 25 พค.56) สัปดาห์ที่ 22 (26 พค.-1 มิย.56) เมือง เพชร บุรี ช่อง สะแ ก 11010 บ้านลาดลาดโพธิ์ 21100 บ้าน แหล ม ท่าแร้ง ออก 10210 ท่ายางท่าคอย หนอง ขาน าง 12200 เขา กระปุ ก หุบเฉลา 130220 ท่ายาง 71200

9

10

11

12 1. ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้ มิดชิด 2. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บ น้ำ ทุก 7 วัน 3. ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำใน ภาชนะใส่น้ำถาวร 4. ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ ปลอดโป่ง 5. ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็น นิสัย 6. ขัด ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติด อยู่กับภาชนะต่าง ๆ

13 ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน จากสถานการณ์รายงาน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 จากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H7N9) จำนวน 132 ราย เสียชีวิต 37 ราย สำหรับการติดต่อในคน ครั้งนี้ ยังไม่พบหลักฐานการแพร่ เชื้อจากคนสู่คน และไม่พบการติดเชื้อในผู้สัมผัส ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรค และมีการเฝ้า ระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานการพบเชื้อ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9

14 หินถล่ม จังหวัดเพชรบุรี เกิดเหตุหินจากเขาอีบิตถล่มทับเจ้าหน้าที่โรงโม่หินเพชรสมุทร บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย ( ชาวไทย ๑ ราย พม่า ๒ ราย ) และมีผู้บาดเจ็บสาหัส ๔ ราย ( ชาวไทย ๒ ราย พม่า ๒ ราย ) บาดเจ็บเล็กน้อย ๒ ราย รถโรงโม่หินได้รับความเสียหาย ๙ คัน ( รถแบ็คโฮ ๓ คัน รถบรรทุก ๓ คัน รถกระบะ ๓ คัน ) สาเหตุ คาดว่าเกิดความผิดพลาดขณะคนงานกำลังเจาะหิน เพื่อวางระเบิด ประกอบกับเขาดังกล่าวมีความสูงชัน หินจึงได้ แยกออกถล่มทับคนงาน


ดาวน์โหลด ppt โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 2,777595.820 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google