งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word แนะนำแถบเครื่องมือ การซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายแถบเครื่องมือ การใช้ทาสก์เพน เปิดและปิดการใช้งานทาสก์เพน การใช้งานทาสก์เพน การย่อและขยายเอกสาร แสดงเอกสารได้หลายแบบ การซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัด

3 แนะนำแถบเครื่องมือต่างๆ Standard Toolbar Formatting Toolbar

4 การแสดงแถบเครื่องมือ 1 1 2 2 3 3

5 การซ่อนหรือปิดแถบเครื่องมือ คลิก ที่นี่

6 การเคลื่อนย้ายแถบเครื่องมือ

7 การใช้ทาสก์เพน บานหน้าต่างงาน (Task Pane) เป็น ศูนย์รวมของคำสั่งและตัวเลือกต่างๆ ที่ สามารถเรียกใช้ได้ในภาวการณ์ทำงาน ขณะนั้น โดยส่วนบนของบานหน้าต่าง งานจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่ เรากำลังกระทำ ทำให้เราไม่ต้องไป ค้นหาคำสั่งหรือตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำนั้นให้ยุ่งยากอีกต่อไป บานหน้าต่างงาน (Task Pane) เป็น ศูนย์รวมของคำสั่งและตัวเลือกต่างๆ ที่ สามารถเรียกใช้ได้ในภาวการณ์ทำงาน ขณะนั้น โดยส่วนบนของบานหน้าต่าง งานจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่ เรากำลังกระทำ ทำให้เราไม่ต้องไป ค้นหาคำสั่งหรือตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำนั้นให้ยุ่งยากอีกต่อไป

8 เปิดและปิดการใช้งานทาสก์ เพน 1 1 3 3 2 2

9 การใช้งานทาสก์เพน 1 1 2 2

10 การย่อและขยายเอกสาร 1 1 2 2 3 3 4 4

11 การย่อและขยายเอกสาร 1 1 2 2

12 การแสดงเอกสารแบบเต็มจอ 1 1 2 2

13 การซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัด 1 1 2 2


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี นางสาวอังคณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google