งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word
รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word
แนะนำแถบเครื่องมือ การซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายแถบเครื่องมือ การใช้ทาสก์เพน เปิดและปิดการใช้งานทาสก์เพน การใช้งานทาสก์เพน การย่อและขยายเอกสาร แสดงเอกสารได้หลายแบบ การซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัด

3 แนะนำแถบเครื่องมือต่างๆ
Standard Toolbar Formatting Toolbar

4 การแสดงแถบเครื่องมือ
1 3 2

5 การซ่อนหรือปิดแถบเครื่องมือ
คลิกที่นี่

6 การเคลื่อนย้ายแถบเครื่องมือ

7 การใช้ทาสก์เพน บานหน้าต่างงาน (Task Pane) เป็นศูนย์รวมของคำสั่งและตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถเรียกใช้ได้ในภาวการณ์ทำงานขณะนั้น โดยส่วนบนของบานหน้าต่างงานจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่เรากำลังกระทำ ทำให้เราไม่ต้องไปค้นหาคำสั่งหรือตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการกระทำนั้นให้ยุ่งยากอีกต่อไป

8 เปิดและปิดการใช้งานทาสก์เพน
1 3 2

9 การใช้งานทาสก์เพน 1 2

10 การย่อและขยายเอกสาร 1 2 3 4

11 การย่อและขยายเอกสาร 1 2

12 การแสดงเอกสารแบบเต็มจอ
1 2

13 การซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัด
1 2


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google