งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques. ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques. ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques

2 ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิคด้านนี้จึงสำคัญกับ นักคอมพิวเตอร์มาก เพื่อ สามารถเลือกวิธี เรียงลำดับได้เหมาะสม และ เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคิดค้นวิธีใหม่ๆ

3 ประโยชน์ของการเยงลำดับ ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Classify) ช่วยในการค้นหาข้อมูล (Searching) ช่วยในการปรับปรุงแฟ้มลำดับมี ประสิทธิภาพมากขึ้น (Matching)

4 ประเภทของการจัดเรียง แบ่งเป็น 2 ประเภท การเรียงลำดับภายในหน่วยความจำ (Internal Sorting) เหมาะกับตารางขนาดเล็ก ความจุ จะต้องไม่เกิดหน่วยความจำ การเรียงลำดับภายนอกหน่วยความจำ (External Sorting) เนื่องจากแฟ้มข้อมูลขนาด ใหญ่จึงไม่สามารถนำมาเรียงได้หมดในคราว เดียวต้องนำมาแบ่งเป็นส่วนๆแล้วเรียงและ บันทึกลงไว้ในอุปกรณ์บันทึกข้องภายนอกเล่น เทปแม่เหล็ก จากนั้นก็นำทุกๆส่วนมารวมกัน เรียงเป็นแฟ้มข้อมูล

5 การเรียงข้อมูลในหน่วยความจำ การเรียงตามแทรก (Insertion Sorting) การเรียงแบบแลกเปลี่ยน (Exchange Sorting) การเรียงแบบเลือก (Selection Sorting) การเรียงแบบอื่น

6 การเรียงตามแทรก (Insertion Sorting) แนวคิดคือการนำระเบียนใหม่ครั้งละ 1 ระเบียน แทรกเข้าไปในกลุ่มระเบียน ในตำแหน่งที่ทั้ง กลุ่มยังคงเรียงลำดับอยู่ 1. การแทรกโดยตรง (Straight Insertion) 2. การแทรกแบบไบนารี (Binary Insertion) 3. การแทรกแบบ 2 ทาง (Two-way Insertion) 4. การเรียงแบบเลล์ (Shell Sort) 5. การแทรกแบบลิสท์ (List Insertion)

7 การแทรกแบบโดยตรง 503 : : : : 908

8 การแทรกแบบไบนารี (Binary Insertion) เพื่อลดจำนวนครั้งในการค้นหาในแบบ แรก เป็นการค้นหาในกลุ่มระเบียนที่ เรียงลำดับ

9 การแทรกแบบ 2 ทาง เพื่อลดจำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ในแบบไบนารีโดยให้คีย์ตัวแรกอยู่ ตำแหน่งกึ่งกลางของเนื้อที่ output จะ แทรกระเบียนใหม่ทางด้านซ้าย ถ้าคีย์ใหม่ มีค่าน้อยกว่าตัวแรก มิฉนั้นจะแทรก ด้านขวา


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques. ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google