งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques. ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques. ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques

2 ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิคด้านนี้จึงสำคัญกับ นักคอมพิวเตอร์มาก เพื่อ สามารถเลือกวิธี เรียงลำดับได้เหมาะสม และ เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคิดค้นวิธีใหม่ๆ

3 ประโยชน์ของการเยงลำดับ ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Classify) ช่วยในการค้นหาข้อมูล (Searching) ช่วยในการปรับปรุงแฟ้มลำดับมี ประสิทธิภาพมากขึ้น (Matching)

4 ประเภทของการจัดเรียง แบ่งเป็น 2 ประเภท การเรียงลำดับภายในหน่วยความจำ (Internal Sorting) เหมาะกับตารางขนาดเล็ก ความจุ จะต้องไม่เกิดหน่วยความจำ การเรียงลำดับภายนอกหน่วยความจำ (External Sorting) เนื่องจากแฟ้มข้อมูลขนาด ใหญ่จึงไม่สามารถนำมาเรียงได้หมดในคราว เดียวต้องนำมาแบ่งเป็นส่วนๆแล้วเรียงและ บันทึกลงไว้ในอุปกรณ์บันทึกข้องภายนอกเล่น เทปแม่เหล็ก จากนั้นก็นำทุกๆส่วนมารวมกัน เรียงเป็นแฟ้มข้อมูล

5 การเรียงข้อมูลในหน่วยความจำ การเรียงตามแทรก (Insertion Sorting) การเรียงแบบแลกเปลี่ยน (Exchange Sorting) การเรียงแบบเลือก (Selection Sorting) การเรียงแบบอื่น

6 การเรียงตามแทรก (Insertion Sorting) แนวคิดคือการนำระเบียนใหม่ครั้งละ 1 ระเบียน แทรกเข้าไปในกลุ่มระเบียน ในตำแหน่งที่ทั้ง กลุ่มยังคงเรียงลำดับอยู่ 1. การแทรกโดยตรง (Straight Insertion) 2. การแทรกแบบไบนารี (Binary Insertion) 3. การแทรกแบบ 2 ทาง (Two-way Insertion) 4. การเรียงแบบเลล์ (Shell Sort) 5. การแทรกแบบลิสท์ (List Insertion)

7 การแทรกแบบโดยตรง 503 : 087 087 503 : 512 087 503 512 : 061 061 087 503 512 : 908

8 การแทรกแบบไบนารี (Binary Insertion) เพื่อลดจำนวนครั้งในการค้นหาในแบบ แรก เป็นการค้นหาในกลุ่มระเบียนที่ เรียงลำดับ

9 การแทรกแบบ 2 ทาง เพื่อลดจำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ในแบบไบนารีโดยให้คีย์ตัวแรกอยู่ ตำแหน่งกึ่งกลางของเนื้อที่ output จะ แทรกระเบียนใหม่ทางด้านซ้าย ถ้าคีย์ใหม่ มีค่าน้อยกว่าตัวแรก มิฉนั้นจะแทรก ด้านขวา 503 087 503 061 087 503 512 061 087 503 512 503 908


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques. ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียง ข้อมูลในตาราง เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลา ประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google