งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques

2 ความนำ การเรียงลำดับ คือกระบวนการจัดเรียงข้อมูลในตาราง
เป็นงานสำคัญทางคอมพิวเตอร์ใช้เวลาประมาณ 25 % หรือมากว่านั้นไปการเรียง ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิคด้านนี้จึงสำคัญกับนักคอมพิวเตอร์มาก เพื่อ สามารถเลือกวิธีเรียงลำดับได้เหมาะสม และ เป็นแนวทางในการพัฒนาคิดค้นวิธีใหม่ๆ

3 ประโยชน์ของการเยงลำดับ
ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Classify) ช่วยในการค้นหาข้อมูล (Searching) ช่วยในการปรับปรุงแฟ้มลำดับมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Matching)

4 ประเภทของการจัดเรียง แบ่งเป็น 2 ประเภท
การเรียงลำดับภายในหน่วยความจำ (Internal Sorting)เหมาะกับตารางขนาดเล็ก ความจุจะต้องไม่เกิดหน่วยความจำ การเรียงลำดับภายนอกหน่วยความจำ (External Sorting) เนื่องจากแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่จึงไม่สามารถนำมาเรียงได้หมดในคราวเดียวต้องนำมาแบ่งเป็นส่วนๆแล้วเรียงและบันทึกลงไว้ในอุปกรณ์บันทึกข้องภายนอกเล่นเทปแม่เหล็ก จากนั้นก็นำทุกๆส่วนมารวมกันเรียงเป็นแฟ้มข้อมูล

5 การเรียงข้อมูลในหน่วยความจำ
การเรียงตามแทรก (Insertion Sorting) การเรียงแบบแลกเปลี่ยน(Exchange Sorting) การเรียงแบบเลือก (Selection Sorting) การเรียงแบบอื่น

6 การเรียงตามแทรก (Insertion Sorting)
แนวคิดคือการนำระเบียนใหม่ครั้งละ 1 ระเบียนแทรกเข้าไปในกลุ่มระเบียน ในตำแหน่งที่ทั้งกลุ่มยังคงเรียงลำดับอยู่ 1. การแทรกโดยตรง (Straight Insertion) 2. การแทรกแบบไบนารี (Binary Insertion) 3. การแทรกแบบ 2 ทาง(Two-way Insertion) 4. การเรียงแบบเลล์ (Shell Sort) 5. การแทรกแบบลิสท์(List Insertion)

7 การแทรกแบบโดยตรง 503 : 087 : 512 : 061 : 908

8 การแทรกแบบไบนารี(Binary Insertion)
เพื่อลดจำนวนครั้งในการค้นหาในแบบแรก เป็นการค้นหาในกลุ่มระเบียนที่เรียงลำดับ

9 การแทรกแบบ 2 ทาง เพื่อลดจำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายข้อมูลในแบบไบนารีโดยให้คีย์ตัวแรกอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของเนื้อที่ output จะแทรกระเบียนใหม่ทางด้านซ้าย ถ้าคีย์ใหม่มีค่าน้อยกว่าตัวแรก มิฉนั้นจะแทรกด้านขวา 503


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเรียงลำดับ Sorting Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google