งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ITS101 2/2011 อัลกอริทึม. แนะนำอัลกอริทึม  อัลกอริทึมคืออะไร  ว่าด้วยปัญหา และการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์  สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆและดำเนินการ ตามลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ITS101 2/2011 อัลกอริทึม. แนะนำอัลกอริทึม  อัลกอริทึมคืออะไร  ว่าด้วยปัญหา และการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์  สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆและดำเนินการ ตามลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ITS101 2/2011 อัลกอริทึม

2 แนะนำอัลกอริทึม  อัลกอริทึมคืออะไร  ว่าด้วยปัญหา และการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์  สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆและดำเนินการ ตามลำดับ โดยแต่ละปัญหาจะประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยๆ  ซึ่งมีลำดับในการทำงานที่ชัดเจน และสามารถ หาคำตอบได้ในจำนวนรอบที่จำกัด  จงปริ้นตัวอักษรให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดย ไม่ให้ตัวอักษรเกินสี่ตัว

3 เราก็ต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยใช่ป่ะ ??? นั้นหล่ะเรากำลัง คิดถึงอัลอริทึมอย่างง่ายอยู่

4 2 1 3 4 5 6 7 8 9

5 จากรูป... 1. เข้าใจปัญหา ( อย่างถ่องแท้ ) 2. ออกแบบการทำงาน  แบบทางเดี่ยว (Sequential)  แบบสองทาง (Parallel) 2 3 4 1 1 22 3 4 3 4

6 จากรูป... ( ต่อ ) 3. เลือกระหว่างค่าประมาณ หรือค่า แม่ยำ  ส่วนใหญ่จะค่าประมาณ เพราะเวลาไปหา Big Oh มันก็จะตัดออกอยู่แล้ว 4. เลือก Data Structures ( ไม่ ต้องสนใจมาก )  Insertion ( แทรก )  Deletion ( ลบ )  Searching ( ค้นหา )

7 จากรูป... ( ต่อ ) 5. กำหนดกรอบว่าเราจะใช้อะไร เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา  Brute Force (Just do it)  Divide and Conquer ( ทำให้ปัญหาเล็กลง )  Decrease and Conquer ( ทำให้เล็กไปหาใหญ่ )

8 จากรูป... ( ต่อ ) 6. กำหนดโครงสร้างโปรแกรมด้วย...  Flow Chart ( เขียนเป็นรูปกล่องๆ )  Pseudo Code ( เขียนออกแนว โค้ด )  Conceptual Flow ( เอา Pseudo Code มาร่วมกับ Flow Chart) Algorithm Input Output and so on… Algorithm Input Output and so on…

9 7. ยืนยันว่ามันถูกต้องหรือไม่ ( ต้องไม่มี error) 8. วิเคราะห์ (Big Oh)  ความเร็ว (Time Efficiency)  เนื่อที่ที่ต้องใช้ (Space Efficiency) 9. นำไปเขียนเป็นโปรแกรม  ทดสอบโค้ดและแก้ไขมัน ฯลฯ จากรูป... ( ต่อ )

10  ((4+2)+(3*4))+((22- 3)+(4+7))


ดาวน์โหลด ppt ITS101 2/2011 อัลกอริทึม. แนะนำอัลกอริทึม  อัลกอริทึมคืออะไร  ว่าด้วยปัญหา และการแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์  สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆและดำเนินการ ตามลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google