งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 29 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้วเขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 29 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้วเขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 29 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้วเขต 1

2 แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน Tablet 1. กรอก Serial Number แต่ละเครื่องให้ตรง ตามตัวนักเรียน แล้วรายงานข้อมูลมายัง สพป. สระแก้วเขต 1 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 2. เด็กนักเรียน ต่างชาติ ติด G มีสิทธิ์ได้รับ จัดสรร แต่ไม่ให้ยืมกลับบ้าน เด็กนักเรียนไป แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน 3. เปิดเครื่องตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น มี ปัญหาแจ้งเปลี่ยนเครื่องใหม่ ที่ สพป. สระแก้ว เขต 1 ภายใน 7 วัน

3 แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน Tablet 4. เมื่อพ้นกำหนด 7 วัน แจ้งเคลมเครื่องที่ หจก. ทริปเปิ้บพี 5. ให้โรงเรียนลงทะเบียนครุภัณฑ์ Tablet เป็น ของโรงเรียน โดยกรอกราคาเครื่องละ 2,903.56 บาท 6. ในกรณีนักเรียนย้ายเข้า ให้แจ้งเบิกเครื่อง ใหม่ที่ สพป. สระแก้วเขต 1 แล้วลงทะเบียน รายงานส่ง เขตพื้นที่ 7. ในกรณีเด็กย้ายออก ให้รายงานเขตพื้นที่ ทราบ ไม่ต้องให้ Tablet ติดตามตัวนักเรียนไป เก็บเครื่องไว้ที่โรงเรียน

4 แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน Tablet 8. สื่อการเรียนการสอน ในเครื่อง Tablet ต้อง ติดตั้งเพิ่มเติม รอหนังสือสั่งการ 9. ในกรณีที่เครื่อง สูญหาย ชำรุดระหว่างการ ใช้งาน แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน

5 สเปกเครื่องครู CPU : Dual Core 1.5 GHz RAM : 1 GB NAND FLASH : 16 GB SCREEN : 8” Resolution 1024 X 768 Multi Touch BACK CAMERA : 2 MP,FRONT CAMERA : 0.3 MP GPS SUPPORT HDMI PORT + Cable SUPPORT GOOGLE Play Store

6 อุปกรณ์เครื่องครู

7 อุปกรณ์เครื่องครู

8 อุปกรณ์เครื่องครู

9 อุปกรณ์เครื่องครู

10 อุปกรณ์เครื่องครู

11 อุปกรณ์เครื่องครู

12 การดู Serial เครื่องครู

13

14 สเปกเครื่องนักเรียน CPU : Dual Core 1.5 GHz RAM : 1 GB NAND FLASH : 16 GB SCREEN : 8” Resolution 1024 X 768 Multi Touch BACK CAMERA : 2 MP,FRONT CAMERA : 0.3 MP GPS SUPPORT SUPPORT GOOGLE Play Store

15 อุปกรณ์เครื่องนักเรียน

16 อุปกรณ์เครื่องนักเรียน

17 อุปกรณ์เครื่องนักเรียน

18 การดู Serial เครื่องนักเรียน

19

20 ข้อมูลเพิ่มเติม http:// มายไอที.com http:// มายไอที.com เลือก โครงการ Tablet โซน 3


ดาวน์โหลด ppt การรับมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 29 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้วเขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google