งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554* 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,7831,856.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554* 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,7831,856."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554* 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,7831,856 1,7871,8031,7601,7831,8771,8981,8661,785 การผลิต9891,017 9791,0029879901,0511,0121,034 970 การนำเข้า (สุทธิ)1,0021,046 9961,0829161,0151,0401,0971,0311,019 การนำเข้า / การใช้ (%)56 605257555855 57 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้7.24.1 10.86.56.65.35.05.36.00.1 การผลิต10.62.8 10.011.212.48.67.41.04.8 -2.0 การนำเข้า(สุทธิ)8.74.4 11.613.4-2.712.74.41.412.60.4 GDP (%)7.81.5 12.09.26.63.83.22.73.5-3.2 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554* 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้ 1,7831,856 1,787 1,803 1,760 1,7831,8771,8981,8661,785 น้ำมัน652672 681 643 629 658689681663655 ก๊าซธรรมชาติ784814 750 793 796 798817847817776 ถ่านหิน211212 215 222 212 197216217222194 ลิกไนต์99104 98 103 92 102109 10198 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า3654 43 42 32 28454462 * เบื้องต้น น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ GDP หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 * เบื้องต้น เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 3% 17% 44% 36% การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น นำเข้า37% นำเข้า63% นำเข้า21% นำเข้า85% ในประเทศ 63% ในประเทศ 37% ในประเทศ 79% ในประเทศ 15% การใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหิน/ลิกไนต์ไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* 3.03.82.048.24.1

5 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2554* น้ำมัน สำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ ลิกไนต์ /ถ่านหิน พลังงาน ทดแทน รวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* 7.7-1.743.05.23.86.2 *เบื้องต้น มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รวม 1,914,199 ล้านบาท*

6 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซ ธรรมชาติ +LNG ถ่านหินไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* 30.142.133.09.656.431.0 *เบื้องต้น มูลค่าการนำเข้าพลังงาน รวม 1,247,217 ล้านบาท* ปี2554*

7 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2554* น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้ารวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)*60.115.5-39.819.3 *เบื้องต้น มูลค่าการส่งออกพลังงาน รวม 311,590 ล้านบาท*

8 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 3.1% 25502551255225532554* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255225532554* ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 8048128038167911.6-3.1 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 70.54101.4461.9079.48110.10-39.028.435.6 มูลค่า (พันล้านบาท) 7161,003623754981-37.921.021.030.130.1 * เบื้องต้น

9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี* เบื้องต้น ชนิด2551255225532554* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2551255225532554* เบนซิน 122130128126-2.95.6-1.4-1.6 ธรรมดา 91 74 7885-8.4-0.45.09.0 พิเศษ 485650417.015.0-10.0-18.1 -แก๊สโซฮอล์ 4253494062.523.8-7.3-17.4 -95 6310.7-69.1-48.0-56.7-46.1 ก๊าด 0.3 0.2-13.712.5-13.5-21.8 ดีเซล 303318 329-5.74.6 0.13.1 เครื่องบิน 80768187-5.9-4.46.37.6 น้ำมันเตา 56474542-22.1-16.9-4.2-6.5 LPG** 11711913114117.40.910.08.1 รวม 679690704726-3.61.31.93.2

10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2550 เฉลี่ย 20.1 ปี 255 2 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553 เฉลี่ย 20.3 ปี 2554* เฉลี่ย 20.0 ผลกระทบจากน้ำ ท่วม *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. ธ.ค. * ม.ค.- ธ.ค.* จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 4.30.8-0.81.72.00.9-3.82.3-6.6-12.4-5.9-1.6 จากเดือนก่อน ปี 54 -5.04.5-6.83.8-4.25.3-4.83.4-1.9-7.5-0.59.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 2551 เฉลี่ย 19.5

11 ปี 2550 เฉลี่ย 4.8 ปี 2552 เฉลี่ย 12.2 ปี 2553 เฉลี่ย 12.0 ปี 2554 * เฉลี่ย 11.5 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. ธ.ค. * ม.ค.- ธ.ค.* จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 5.55.06.07.88.35.32.40.8-16.0-25.2-32.1-20.2-4.2 จากเดือนก่อน ปี 54 -3.74.4-4.85.2-4.03.7-2.4-3.8-16.5-12.4-4.521.5 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาแก๊สโซฮอล์ ถูกกว่าเบนซินมาก รัฐบาลส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล์ 91 ในรถจักรยานยนต์ รัฐบาลใหม่ลดเงินส่งเข้ากองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน95 91 และผลกระทบน้ำท่วมช่วงปลายปี ปี 2551 เฉลี่ย 9.2

12 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(E10) รายเดือน ปี 2550 เฉลี่ย 4.16 ปี 255 2 เฉลี่ย 8.14 ปี 2553 เฉลี่ย 7.37 ปี 2554* เฉลี่ย 5.82 *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. ธ.ค. * ม.ค.- ธ.ค.* จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 -7.8-8.3 -7.2-8.1-10.9-14.7-16.9-40.9-48.6-51.4-38.7-21.1 จากเดือนก่อน ปี 54 -6.22.7-7.73.4-5.83.4-4.1-5.4-29.1-15.2-0.926.6 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 2551 เฉลี่ย 6.66

13 ปี 2550 เฉลี่ย 0.67 ปี 255 2 เฉลี่ย 3.88 ปี 2553 เฉลี่ย 4.25 ปี 2554* เฉลี่ย 5.06 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91(E10) รายเดือน *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. ธ.ค. * ม.ค.- ธ.ค.* จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 26.825.025.727.429.827.124.823.917.97.5-5.13.119.1 จากเดือนก่อน ปี 54 -0.45.9-1.36.8-2.24.2-2.6-3.9-10.0-6.516.7 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ปี 2551 เฉลี่ย 2.52

14 Gasohol 95 (E20) Gasohol 91 (E10) Gasohol 95 (E10) ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ 2554* Gasohol 91(E10) Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) เฉลี่ย 5.06 ล้านลิตร/วัน เฉลี่ย 0.60 ล้านลิตร/วัน เฉลี่ย 5.82 ล้านลิตร/วัน ปี 2554* Gasohol 95 (E10) Gasohol 91 (E10) Gasohol 95 (E20) Growth(%)-21.119.159.5 *เบื้องต้น

15 ปี 255 0 เฉลี่ย 51.1 ปี 2552 เฉลี่ย 50.6 ปี 255 3 เฉลี่ย 50.6 ปี 2554* เฉลี่ย 52.2 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. ธ.ค. * ม.ค.- ธ.ค.* จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 3.7-3.51.07.16.26.50.37.36.94.5-2.64.93.1 จากเดือนก่อน ปี 54 -2.51.83.20.5-1.6 -8.41.00.9-3.36.29.7 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 255 1 เฉลี่ย 48.2

16 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้ปี 2554*ครัวเรือนอุตสาหกรรมรถยนต์ปิโตรเคมีใช้เองรวม ปริมาณการใช้ (ล้านลิตร/วัน) 13.43.64.611.41.8 34.934.9 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 8.8-7.5-7.534.534.540.7-23.9 15.6 * เบื้องต้น สัดส่วน ปี 2554* 34.9 39% 10% 13% 33% 5% 41% 13% 11% 27% 8% 43% 11% 13% 25% 8% 44% 14% 16% 19% 7% ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง 30.2 26.4 24.2

17 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)เบนซินดีเซลLPGNGVรวม 2552 6.05.9-13.985.78.0 2553 -1.40.52.126.61.8 2554*-1.63.134.526.95.2 * เบื้องต้น ล้านลิตรต่อวัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เบนซิน ดีเซล LPG NGV 10% 5% 58% 27% สัดส่วน

18 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)ผลิตไฟฟ้าโรงแยกก๊าซอุตสาหกรรมNGVรวม 2552 0.22.56.984.23.2 2553 12.08.923.526.813.3 2554* -8.532.419.226.92.9 * เบื้องต้น ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV 6% 21% 60% สัดส่วน 14%

19 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2554* การใช้Q1Q2Q3Q4*รวม* ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 35,72838,32139,283 34,505147,836 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -0.3-1.83.6 -4.0-0.6 * เบื้องต้น รวม 147,836 GWh

20

21 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25502551255225532554p2555f การใช้ 1,6041,6181,6631,7831,8561,947 น้ำมัน 667634643652 672694 ก๊าซธรรมชาติ 615648682784814874 ลิกไนต์/ถ่านหิน 279301303310316324 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 433635365455 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 3.80.92.87.24.14.8 น้ำมัน -5.01.41.53.03.3 ก๊าซธรรมชาติ 6.25.45.215.03.87.4 ลิกไนต์/ถ่านหิน 12.87.70.72.42.02.8 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า -2.5-17.4-1.12.848.21.9 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

22 ชนิด25502551255225532554p2555f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25532554p2555f เบนซิน 7,3377,1217,5247,4177,2987,364-1.4-1.6 0.9 ดีเซล 18,71017,64318,46518,48019,05319,6050.13.1 2.9 เครื่องบิน 4,9324,6374,4324,7125,0705,3136.37.6 4.8 น้ำมันเตา 4,2223,2872,7312,6152,4452,015-4.2-6.5 -17.6 LPG* 5,8126,8286,8947,5878,2029,12010.08.1 11.2 รวม 41,03039,51640,04640,81142,11743,5071.93.2 3.3 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

23 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน 25502551255225532554p2555f - การใช้ 4,1164,7885,2085,9436,8717,909 ครัวเรือน 1,8842,1242,2312,4352,649 2,866 อุตสาหกรรม 602658586769712 721 รถยนต์ 572776666680915 968 feedstock 8079031,2891,5922,240 3,024 ใช้เอง 251328435466355 330 - การผลิต 4,4694,3514,4634,4125,434 5,412 - การนำเข้า -4527531,649 1,437 2,497 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ 17.016.38.814.115.615.6 15.1 ครัวเรือน 9.512.75.09.28.8 8.2 อุตสาหกรรม 17.89.3-11.031.3-7.5-7.5 1.2 รถยนต์ 24.735.6-14.12.134.534.5 5.8 feedstock 14.011.942.823.540.7 35.0 ใช้เอง 111.331.132.57.1-23.9 -7.2 หน่วย : พันตัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

24 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู สาขา25502551255225532554p2555f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25532554p2555f ผลิตไฟฟ้า 2,3462,4232,4352,7282,4962,57312.0-8.53.1 โรงแยกก๊าซ 5725835996528639168.932.46.1 อุตสาหกรรม 34736138747857062223.519.29.1 NGV 247714318122930126.826.531.4 รวม 3,2883,4443,5644,0394,1584,41213.32.96.1

25 ประมาณการผลิตไฟฟ้า ปีกิกะวัตต์ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลง กิกะวัตต์ชั่วโมงร้อยละ(%) 2550 147,0265,1073.6 2551 148,2211,1950.8 2552 148,3641430.1 2553 163,66815,30510.3 2554p 162,537-1,131-0.7 2555f 171,8029,2655.7 p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554* 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,7831,856.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google