งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 25532554255525562557* แม่เมาะ (กฟผ.)15,98717,55816,59016,9705,558 อื่นๆ2,2713,7691,4761,012306.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 25532554255525562557* แม่เมาะ (กฟผ.)15,98717,55816,59016,9705,558 อื่นๆ2,2713,7691,4761,012306."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ * แม่เมาะ (กฟผ.)15,98717,55816,59016,9705,558 อื่นๆ2,2713,7691,4761, รวมในประเทศ18,25821,32718,06617,9825,864 นำเข้าถ่านหิน16,90416,33118,40417,3286,586 รวมทั้งประเทศ35,16237,65836,47035,31012, หน่วย : พันตัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

3 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ * ผลิตไฟฟ้า 7,469.18,080.29,005.89,048.23,121.0 อุตสาหกรรม 8,009.07,727.27,400.86,797.52,023.6 รวม 15, , , ,845.75,144.6 สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ * ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม รวม 100 หน่วย : Ktoe หน่วย: % * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 25532554255525562557* แม่เมาะ (กฟผ.)15,98717,55816,59016,9705,558 อื่นๆ2,2713,7691,4761,012306.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google