งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556

2 http://www.eppo.go.th การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556 การใช้1,6631,7831,8541,9811,996 การผลิต8959891,0181,0821,077 การนำเข้า (สุทธิ) 9221,001 1,0181,0791,117 การนำเข้า / การใช้ (%)5556555456 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้2.87.24.06.80.5 การผลิต5.510.62.96.2-0.7 การนำเข้า(สุทธิ)-3.28.51.76.03.3 GDP (%) -2.37.8 0.16.52.9 - 1 -

3 http://www.eppo.go.th การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556 การใช้1,663 1,783 1,8541,9811,996 น้ำมัน643 652 674709729 ก๊าซธรรมชาติ 682 784 810888908 ถ่านหิน 205 211 204230212 ลิกไนต์ 98 99 11298101 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า35 36 545546 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้2.8 7.24.06.80.5 น้ำมัน1.4 1.53.35.22.5 ก๊าซธรรมชาติ 5.2 15.03.39.62.0 ถ่านหิน 2.8 3.2-3.412.4-7.9 ลิกไนต์-3.4 0.713.9-12.6 2.2 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-1.1 2.848.53.0-17.9 - 2 -

4 http://www.eppo.go.th สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นต้น - 3 - ลิกไนต์/ ถ่านหิน พลังน้ำ/ ไฟฟ้านำเข้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 19% 18% 17% 16% 17% 45% 37% 2%

5 http://www.eppo.go.th การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 25522553255425552556 การใช้1,1301,1881,229 1,2991,311 น้ำมัน640650668 703722 ก๊าซธรรมชาติ97115145 169173 ถ่านหิน135141127 132115 ลิกไนต์201927 1517 ไฟฟ้า238263262 280284 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้3.45.23.5 5.70.7 น้ำมัน1.81.42.8 5.32.5 ก๊าซธรรมชาติ21.918.825.8 16.12.6 ถ่านหิน7.34.7-9.7 3.9-13.8 ลิกไนต์-3.6-1.241.6 -43.710.1 ไฟฟ้า-0.210.5-0.4 6.81.4 GDP (%)-2.37.80.1 6.52.9 Elasticity-1.50.735.00.90.2 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน - 4 - *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

6 http://www.eppo.go.th สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย - 5 - ลิกไนต์/ ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 14% 13% 12% 11% 22% 13% 55% 10%

7 http://www.eppo.go.th การจัดหาน้ำมันดิบ 25522553255425552556 เบญจมาศ 29,06726,66527,07725,43920,652 สิริกิติ์ 21,32421,80822,97428,42332,889 ทานตะวัน 6,1963,8605,4283,7482,754 ยูโนแคล 33,76636,99830,64328,28129,816 จัสมิน 13,63713,86812,76210,40810,478 บัวหลวง 8,9168,3277,6417,20012,317 สงขลา 5,0637,9269,78719,88320,322 ลันตา 5,3197,0192,6546,6714,331 อื่นๆ 30,75326,70321,02518,92415,943 รวมในประเทศ 154,041153,174139,991148,977149,502 นำเข้า 803,362816,201794,226860,211868,040 รวมทั้งหมด 957,403969,375934,2171,009,188 1,017,542 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 6 -

8 http://www.eppo.go.th การผลิตคอนเดนเสท 25522553255425552556 บงกช18,30019,56820,55627,35932,480 เอราวัณ12,49611,18010,5319,0255,863 ไพลิน22,10622,43518,04811,86111,234 ฟูนานและจักรวาล6,5916,7335,5087,8427,671 อาทิตย์17,52017,50815,81110,5489,203 อื่นๆ6,88711,20313,68223,00424,708 รวม83,90088,62784,13689,63991,159 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 7 -

9 http://www.eppo.go.th โรงกลั่นความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น (บาร์เรล/วัน) สัดส่วนการใช้ กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000297,279108 บางจาก 120,00099,90983 เอสโซ่ 177,000141,92880 ไออาร์พีซี 215,000182,87685 อะโรเมติกส์และการกลั่น 145,000171,388118 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 150,000183,766123 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000-- รวม 1,099,0001,077,14798 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2556 - 8 -

10 http://www.eppo.go.th การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2556 - 9 - BBL/D

11 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553255425552556 เบนซิน 8,741.98,325.99,150.19,853.3-1.2-4.79.87.6 ธรรมดา 5,305.05,699.76,646.84,786.72.27.416.6-27.9 พิเศษ 3,436.92,626.22,503.35,066.6-6.1-23.5-4.6102.3 -แก๊สโซฮอล์ 2,813.82,349.82,325.94,135.5-7.5-16.477.8 -95 623.1276.4177.4931.10.8-55.6-35.8424.7 ก๊าด 466.7151.875.9687.1402.5-67.4-50.0805.8 ดีเซล 23,304.823,098.625,124.625,518.23.6-0.88.71.5 เครื่องบิน 6,196.16,292.75,857.86,680.13.61.5-6.914.0 น้ำมันเตา 5,999.85,815.86,138.15,911.2-12.8-3.05.5-3.6 LPG 8,178.410,041.511,201.710,719.6-1.122.711.5-4.3 รวม 52,887.653,726.357,548.159,369.50.61.57.13.1 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป - 10 -

12 http://www.eppo.go.th การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร * ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553255425552556 เบนซิน 7,416.87,331.17,705.08,194.9-1.4-1.15.06.3 ธรรมดา 4,509.24,936.85,328.93,445.85.09.47.9-35.3 พิเศษ 2,907.62,394.32,376.04,749.1-10.0-17.6-0.799.8 -แก๊สโซฮอล์ 2,831.02,352.72,333.9 4,132.9 -7.3-16.8-0.8 77.0 -95 76.641.642.2616.2-56.7-45.61.31,360.5 ก๊าด 15.313.013.411.0-13.5-14.93.6-18.2 ดีเซล 18,480.119,192.120,564.620,891.90.1 3.87.11.5 เครื่องบิน 4,711.75,076.55,091.45,562.46.37.70.29.2 น้ำมันเตา 2,615.22,455.92,363.32,154.9-4.2-6.0-3.7-8.8 LPG* 7,587.38,178.08,929.89,025.110.07.79.11.0 รวม 40,826.242,246.744,667.545,840.11.93.45.72.6 - 11 -

13 http://www.eppo.go.th หน่วย : ตัน/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2553 4,284 4,757 4,896 4,590 4,646 5,035 4,980 5,035 5,286 5,369 5,675 5,842 5,033 2554 5,758 6,398 6,426 5,981 6,621 6,843 6,732 6,899 6,176 5,480 6,760 6,415 2555 7,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,706 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,734 7,720 2556 8,0678,6248,5968,0958,7358,624 8,5408,8198,634 8,584 8,732 8,4328,540 ∆ (%) จาก ปีก่อน 8.612.310.811.912.911.913.312.09.18.47.59.010.2 ∆(%) จาก เดือน ก่อน 4.36.9-0.3-5.87.9-1.33.3-2.2-0.31.6-3.5 - 12 -

14 http://www.eppo.go.th หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2553 154 171 176 165 167 181 179 181 190 193 204 210 181 2554 207 230 231 215 238 246 242 248 222 197 243 231 2555 267 276 279 260 278 277 271 283 284 285 292278 2556 290310309291314310307317310309314303307 ∆ (%) จาก ปีก่อน 8.612.310.811.912.911.913.312.09.18.47.59.010.2 ∆(%) จาก เดือน ก่อน 4.36.9-0.3-5.87.9-1.33.3-2.2-0.31.6-3.5 - 13 -

15 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553255425552556 เบนซิน - 34.1305.0262.2-100.0n/a 795.2-14.0 ดีเซล 61.256.015.3196.7-84.1-8.6-72.61,185.3 เครื่องบิน 3.310.82.816.2-68.9231.4-74.4484.1 น้ำมันเตา 101.2331.7362.5268.421.7227.79.2-25.9 LPG** 2,947.12,661.23,204.13,609.6111.3-9.720.412.6 รวม 3,112.83,093.73,889.64,353.164.8-0.625.711.9 การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ** รวมโพรเพน และบิวเทน - 14 -

16 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553255425552556 เบนซิน 1,341.8968.71,569.61,634.4-0.6-27.862.04.1 ธรรมดา 801.8730.31,468.21,369.5-11.2-8.9101.0-6.7 พิเศษ 95 539.9238.4101.4264.920.7-55.8-57.4161.2 ดีเซล 5,505.34,705.55,371.34,874.314.7-14.514.1-9.2 ก๊าด 426.1106.831.519.22,140.8-74.9-70.4-39.1 เครื่องบิน 1,404.51,201.5752.51,536.6-12.7-14.4-37.3104.2 น้ำมันเตา 3,234.03,482.93,854.23,774.3-16.67.610.6-2.0 LPG 45.729.918.411.264.5-34.6-38.2-39.1 รวม 11,957.310,495.111,597.511,850.02.3-12.210.52.1 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป - 15 -

17 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ - 16 - * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ ประเทศ25522553255425552556 สัดส่วน (%) 2556 สิงคโปร์3,848.54,229.14,280.64,542.54,004.034 มาเลเซีย1,503.11,935.91,421.62,124.72,442.521 ลาว660.4717.4741.1825.9921.08 ฟิลิปปินส์284.01,017.4554.9617.3325.03 กัมพูชา380.3447.5499.9713.3652.46 เวียดนาม336.8639.2654.7537.5317.03 พม่า400.8388.1409.1459.3509.84 อินโดนีเซีย38.085.662.558.0137.91 จีน1,222.0895.5323.6172.51,146.610 เกาหลี32.475.153.1--- อื่นๆ*3,007.61,601.51,547.11,546.61,393.810 รวม11,681.611,957.310,495.111,597.611,850.0100

18 http://www.eppo.go.th อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน 25522553255425552556 อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 25552556 อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 5,2216,0086,8597,7797,73813.4-0.5100.0 - การผลิต 4,4674,4165,4226,0495,78911.6-4.374.8 โรงแยกก๊าซ 2,6952,6763,4284,0783,86519.0-5.250.0 โรงกลั่นน้ำมัน 1,7701,7301,9941,9711,923-1.2-2.424.9 อื่นๆ 210 - นำเข้า 7531,5911,4371,7301,94920.412.725.2 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 5,2236,0126,9067,3967,5307.11.8 - การใช้ 5,2085,9876,8907,3867,5247.21.9100.0 ครัวเรือน 2,2312,4352,6563,0472,40914.7-20.932.0 อุตสาหกรรม 593778718614601-14.5-2.08.0 รถยนต์ 6666809201,0611,77515.367.323.6 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,0561,5272,1131,6131,632-23.61.121.7 ใช้เอง 6625674831,0511,108117.65.414.7 - Feed Stock 4223543539421,010167.17.213.4 - Energy 24021313111098-16.0-10.61.3 - ส่งออก 152516106-38.4-39.2 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -2-4-47383208 หน่วย : พันตัน - 17 -

19 http://www.eppo.go.th การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต หน่วย : ล้านลิตร - 18 - 25522553255425552556 สัดส่วน (%) 2556 ตะวันออกกลาง36,60134,39735,72537,460 37,57275 - สหรัฐเอมิเรตส์15,56616,74918,050 20,297 20,50141 - ซาอุดิอาระเบีย8,2189,0159,178 9,159 8,89318 - โอมาน5,0744,6583,409 3,240 2,8166 - กาตาร์3,4192,5482,196 2,125 2,7115 - อื่นๆ4,3241,4272,893 2,639 2,6515 ตะวันออกไกล6,0254,2503,716 4,0224,3708 - มาเลเซีย3,6223,3353,094 2,614 2,3875 - อินโดนีเซีย1,037549292 656 1,1202 - บูรไน384244186 487 6141 - อื่นๆ983122144 265249- แหล่งอื่นๆ3,9958,7186,6488,575 8,43117 - สหภาพโซเวียต6404,0363,411 3,370 2,6515 - ออสเตรเลีย1,1742,1591,489 1,411 1,3473 - อื่นๆ2,1802,5231,748 3,7944,4339 รวม46,62047,36546,09050,056 50,374100

20 http://www.eppo.go.th 2553255425552556 Growth Rate (%) 255425552556 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 816794860868-2.78.30.6 มูลค่า (พันล้านบาท) 7519771,1191,07230.114.5-4.2 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 79.47110.19113.94109.6938.73.4-3.7 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.6% - 19 -

21 http://www.eppo.go.th เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** * ราคาขายปลีกเฉลี่ย ** เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF) - 20 -

22 http://www.eppo.go.th การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25522553255425552556 รวมในประเทศ2,9903,5113,5813,9944,042 - บงกช5405966068691,008 - เอราวัณ244256239255197 - ไพลิน417430411361363 - อาทิตย์418501407268252 - เจดีเอ441649763746733 - อื่นๆ9301,0791,1551,4951,489 รวมนำเข้า 8038539289501,013 - นำเข้า (พม่า)803853830820822 - นำเข้า LNG--98130191 รวมทั้งหมด3,7944,3644,5094,9445,055 - 21 -

23 http://www.eppo.go.th หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา25522553255425552556 ผลิตไฟฟ้า 2,4352,7282,4762,670 2,695 โรงแยกก๊าซ599652867958 930 อุตสาหกรรม 387478569628 635 รถยนต์ (NGV)143 181231278 307 รวม 3,5644,0394,1434,534 4,568 สาขา25522553255425552556 ผลิตไฟฟ้า68 6059 โรงแยกก๊าซ171621 20 อุตสาหกรรม111214 รถยนต์ (NGV)4456 7 รวม100 - 22 -

24 http://www.eppo.go.th ปริมาณสำรองพลังงานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 23 - ปริมาณสำรองการผลิต ปี 2555 ใช้ได้นาน(ปี) P1P1+P2P1+P2+P3P1P1+P2P1+P2+P3 น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล)2326539305541217 คอนแดนเสท (ล้านบาร์เรล) 2175016003371518 ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ล.บ.ฟุต) 9,03918,61223,2831,46261316 หมายเหตุ : ปริมาณสำรอง P1 คือ Proved Reserves P2 คือ Probable Reserves และ P3 คือ Possible Reserves

25 http://www.eppo.go.th การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 25522553255425552556 แม่เมาะ (กฟผ.)15,63215,98717,55816,59016,970 อื่นๆ1,9342,2713,7691,4761,012 รวมในประเทศ17,56618,25821,32718,06617,982 นำเข้าถ่านหิน16,38916,90416,33118,40417,328 รวมทั้งประเทศ33,95535,16237,65836,47035,310 - 24 - หน่วย : พันตัน

26 http://www.eppo.go.th การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ 255125522553255425552556 ผลิตไฟฟ้า 7,751.57,419.57,469.18,080.29,005.89,042.0 อุตสาหกรรม 7,299.87,702.08,009.07,727.27,400.86,561.0 รวม 15,051.315,121.515,478.115,807.316,406.615,603.0 สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ 255125522553255425552556 ผลิตไฟฟ้า 51.549.148.351.154.958.0 อุตสาหกรรม 48.550.951.748.945.142.0 รวม 100 หน่วย : Ktoe หน่วย: % - 25 -

27 http://www.eppo.go.th กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนธันวาคม 2556 - 26 - IPP (12,742 MW) IPP EGAT นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,404 MW) (3,524 MW) (15,010 MW) (12,742 MW) รวมทั้งสิ้น 33,681 MW

28 http://www.eppo.go.th กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 27 - เมกะวัตต์

29 http://www.eppo.go.th การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ปี ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ น้ำมันพลังน้ำนำเข้า พลังงาน หมุนเวียน รวม 2552 106,34329,8084936,9662,4512,296148,358 2553 118,43829,7646005,3477,2542,266163,668 2554 108,29231,6811,3317,93510,7742,330162,343 2555 119,43434,5181,3638,43110,5272,701176,973 2556 119,31335,2571,4185,41212,5723,427177,398 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2552 1.8-3.3 -51.30.2-11.95.50.1 2553 11.4-0.2 21.6-23.2195.9-1.310.3 2554 -8.66.4 121.948.448.52.8-0.8 2555 10.39.0 2.46.3-2.315.99.0 2556 -0.12.1 4.0-35.819.426.90.2 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 28 -

30 http://www.eppo.go.th สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ - 29 - ลิกไนต์/ ถ่านหิน พลังน้ำ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า นำเข้า พลังงาน หมุนเวียน รวม 177,398.5 GWh กิกะวัตต์ - ชั่วโมง

31 Remark : Net Generation Requirement on EGAT system excluding station service

32 http://www.eppo.go.th ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า ปี ความต้องการ พลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ (เมกะวัตต์)(ร้อยละ) 254618,121 73.9 35.1 254719,326 75.1 34.3 254820,538 74.9 33.5 254921,064 76.9 29.4 255022,586 74.3 32.0 255122,568 74.8 40.1 255222,045 75.0 36.1 255324,010 75.9 31.9 255423,900 75.6 38.8 255526,121 75.2 27.6 255626,598 74.1 27.6 - 31 -

33 http://www.eppo.go.th ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553255425552556 MEA45,06044,19548,24447,9848.0-1.99.2-0.5 PEA102,470102,947111,718114,61911.70.58.52.6 ลูกค้าตรง EGAT 1,7711,7131,8171,7382.5-3.26.0-4.4 ทั้งประเทศ149,301148,855161,779164,34110.4-0.38.71.6 - 32 - * ข้อมูลเดือน ม.ค. - พ.ย.

34 http://www.eppo.go.th หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า ประเภท2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2556 255425552556 บ้านอยู่อาศัย 33,21632,799 36,447 37,657-1.311.13.322.9 กิจการขนาดเล็ก 15,58615,446 17,013 18,374-0.910.18.011.2 กิจการขนาดกลาง 23,74723,116 24,890 27,219-2.77.79.416.6 กิจการขนาดใหญ่ 60,32661,100 66,403 67,8461.38.72.241.3 กิจการเฉพาะอย่าง 4,7504,799 5,404 5,5871.012.63.4 องค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร 5,0494,888 3,799 149-3.2-22.3-96.10.1 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 335297 377 354-11.527.1-6.20.2 ไฟฟ้าชั่วคราว 762841 1,172 1,34610.339.414.90.8 อื่นๆ * 3,7583,855 4,456 4,0712.615.6-8.62.4 ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,7711,713 1,817 1,738 -3.26.0-4.41.1 รวม 149,301148,855 161,779 164,341-0.38.71.6100.0 จำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า - 33 -

35 http://www.eppo.go.th ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 34 - * ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ ประเภท2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2556 255425552556 ครัวเรือน33,21632,79936,44737,657-1.311.13.322.9 กิจการขนาดเล็ก15,58615,44617,01318,374-0.910.18.011.2 ธุรกิจ22,99623,66027,08830,4232.914.512.318.5 อุตสาหกรรม68,03967,94272,33672,536-0.16.50.344.1 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร5,0494,8883,799149-3.2-22.3-96.10.1 เกษตรกรรม335297377354-11.527.1-6.20.2 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,0342,1682,1912,3796.61.18.61.4 อื่นๆ*2,0461,6552,5272,4701.41.1-2.31.5 รวม 149,301148,855161,779164,341-0.38.71.6100.0

36 http://www.eppo.go.th ประเภท2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255425552556 1. อาหาร 8,3358,9569,7219,6977.58.5-0.2 2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,7426,6276,9547,065-1.74.91.6 3. สิ่งทอ 6,5686,1826,0386,040-5.9-2.30.0 4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,0716,7196,3256,54710.7-5.93.5 5. พลาสติก 4,1454,1644,4584,5310.57.11.6 6. ซีเมนต์ 3,7623,7854,0424,0280.66.8-0.3 7. ยานยนต์ 3,8103,8924,9505,2202.127.25.4 8. เคมีภัณฑ์ 2,9952,1912,1552,117-26.8-1.7 9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,6572,7793,0123,0864.68.42.4 10.การผลิตน้ำแข็ง 2,5772,4202,6972,651-6.111.5-1.7 ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 35 -

37 http://www.eppo.go.th ประเภท2553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255425552556 1. ห้างสรรพสินค้า 4,0064,1604,4914,5953.88.02.3 2. โรงแรม 3,3273,3403,6713,8140.49.93.9 3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,8542,9153,2913,4942.112.96.2 4. ขายปลีก 2,4862,5952,9693,1414.414.45.8 5. อสังหาริมทรัพย์ 2,4672,5072,7892,8661.611.22.8 6. โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,0472,0252,2222,3379.75.2 7. ขายส่ง 1,7301,8992,2422,2779.818.11.6 8. ก่อสร้าง 8909509801,0366.73.25.6 9. สถาบันการเงิน 915888950935-2.97.0-1.6 10.ภัตตาคารและไนต์คลับ 812789869884-2.810.11.8 ของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 36 -

38 http://www.eppo.go.th ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล (ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) 2552111131,54115.8 2553140121,87916.0 2554314111,59117.2 2555319191,78916.8 2556 317601,69216.9 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2552-55.567.2-1.1-3.6 255326.2-3.622.01.2 2554124.4-11.0-15.47.2 25551.672.312.5-2.4 2556 -0.8216.5-5.70.8 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. Source : EGAT - 37 -

39 http://www.eppo.go.th มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด25522553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255425552556 น้ำมันดิบ 623,024 751,467 977,3741,119,3381,072,22130.114.5-4.2 น้ำมันสำเร็จรูป 29,116 66,835 94,279 124,171 138,50141.131.711.5 ก๊าซธรรมชาติ 84,208 84,481 93,493 116,325 111,91110.724.4-3.8 ถ่านหิน 36,935 39,361 42,336 46,702 39,7147.610.3-15.0 ไฟฟ้า 3,623 8,157 13,860 15,440 18,54669.911.420.1 LNG - - 15,993 24,023 34,827n/a 45.0 รวม 776,906 950,3001,237,336 1,445,999 1,415,72130.216.9-2.1 - 38 -

40 http://www.eppo.go.th มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด25522553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553255425552556 น้ำมันดิบ 27,41026,10738,92651,531 29,115 -4.849.132.4-43.5 น้ำมันสำเร็จรูป 205,286231,864278,257344,384 342,208 12.920.023.8-0.6 ไฟฟ้า 4,0684,0874,1405,223 4,422 0.51.326.2-15.3 รวม 236,764262,058321,322401,138 375,745 10.722.624.8-6.3 - 39 -

41 http://www.eppo.go.th มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด25522553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255425552556 น้ำมันสำเร็จรูป 960,0671,106,6681,220,5821,311,0271,325,48010.37.41.1 ไฟฟ้า 431,165474,671471,604524,392537,549-0.611.22.5 ก๊าซธรรมชาติ 49,27268,72497,666122,509121,00542.125.4-1.2 ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,61129,73831,27331,60725,1265.21.1-20.5 พลังงานทดแทน 115,268129,370119,673111,172118,529-7.5-7.16.6 รวม 1,584,3831,809,1701,940,7972,100,7082,127,6897.38.21.3 - 40 -

42 http://www.eppo.go.th มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด25522553255425552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255425552556 เบนซิน 214,832249,036271,490298,487304,4519.09.92.0 ธรรมดา 91 124,046154,621184,308210,016121,83619.213.9-42.0 พิเศษ 90,78694,41587,18288,471182,615-7.71.5106.4 ก๊าด 657572496484390-13.3-2.4-19.4 ดีเซล 438,079522,176565,081625,259624,2138.210.6-0.2 เครื่องบิน 164,897176,736193,917183,075197,2439.7-5.67.7 น้ำมันเตา 52,10154,50057,05760,06950,1314.75.3-16.5 LPG 89,501103,648132,542143,653149,05327.98.43.8 รวม 960,067 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325,48010.37.41.1 หน่วย: ล้านบาท - 41 -


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2556. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25522553255425552556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google