งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาเรียนรู้..... วิทยาศาสตร์ แสนสนุกกันดีกว่า ตอน โลกของ พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาเรียนรู้..... วิทยาศาสตร์ แสนสนุกกันดีกว่า ตอน โลกของ พืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาเรียนรู้..... วิทยาศาสตร์ แสนสนุกกันดีกว่า ตอน โลกของ พืช

2 พืชมีกี่ประเภท.... ใคร บอกได้บ้าง นักวิทยาศาสตร์แบ่งพืช ออกเป็น 2 ประเภท คือ พืชดอกหรือพืช มีดอก พืชไร้ดอกหรือพืชไม่ มีดอก

3 พืชมีดอก คือ พืชที่มีดอกเป็น อวัยวะสืบพันธุ์ จอก แหน มะม่วง มะลิกุหลาบ บัว

4 พืชไร้ดอก คือ พืช ที่ไม่มีดอกเป็น อวัยวะสืบพันธุ์... มอส เฟิน สน ปรง

5 ส่วนประกอบของพืชดอก มี ดังนี้ กลีบ เลี้ยง กลีบ ดอก เกสรตัว ผู้ เกสรตัว เมีย ถ้าดอกไม้ชนิด ใดมี ส่วนประกอบทั้ง 4 ครบ เรา เรียกว่า ดอก สมบูรณ์ แต่ถ้าดอกไม้ ชนิดใดขาด ส่วนประกอบใด ไป เราจะเรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์

6 ดอกสมบูรณ์เพศ ก็คือ ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรตัวผู้และ เกสรตัวเมียไงล่ะ กุหลาบ ชบา หาง นกยูง ดอกมะละกอ ดอก ตำลึง ดอกบวบ ดอกเหล่านี้ มีเกสร ตัวผู้ หรือมีเกสรตัว เมีย เพียงอย่าง เดียว เราจะเรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์.. นะจ้ะ

7 ก้านชูอับ ละอองเรณู อับละออง เรณู ละอองเรณู เป็นเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้ของพืชไงล่ะ

8 รังไข่ ยอดเกสร ตัวเมีย ไข่ พืชดอกมี การ สืบพันธุ์ อย่างไร... ช่วยบอกที ได้ไหม

9 การถ่ายละอองเรณู การที่ละออง เรณูปลิวไปตก บนยอดเกสรตัว เมีย การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน ( ดอกสมบูรณ์เพศ ) การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก ( ดอกไม่สมบูรณ์เพศ )

10 การปฏิสนธิ ละอองเรณูปลิวไป ตก บนยอดเกสรตัว เมีย ละอองเรณูสร้างหลอดต่อไปที่รังไข่ ละอองเรณูเข้าไปผสมกับไข่ เมื่อใดก็ ตามที่ ละอองเรณู เข้าไปผสม กับไข่ จะเรียกว่า เกิดการ ปฏิสนธิ

11 การ เปลี่ยนแปล งหลังการ ปฏิสนธิ หลังการ ปฏิสนธิ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย จะล่วงหลุดไป ยกเว้น รังไข่ ไข่ เมล็ ด ผล

12 ครูหวังว่า.... นักเรียนคงจะ มีความสุข ในการเรียน วิทยาศาสตร์ นะค่ะ แต่อย่าสนุก... จนลืม ทบทวน ความรู้ เพิ่มเติม นะค่ะ คนเก่ง

13 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มาเรียนรู้..... วิทยาศาสตร์ แสนสนุกกันดีกว่า ตอน โลกของ พืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google