งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.อธิบายความหมาย ของคำวิเศษณ์แต่ละ ชนิดได้ ๒.บอกชนิดต่างๆของ คำวิเศษณ์ได้ ๓.นำคำวิเศษณ์ไปแต่ง ประโยคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.อธิบายความหมาย ของคำวิเศษณ์แต่ละ ชนิดได้ ๒.บอกชนิดต่างๆของ คำวิเศษณ์ได้ ๓.นำคำวิเศษณ์ไปแต่ง ประโยคได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.อธิบายความหมาย ของคำวิเศษณ์แต่ละ ชนิดได้ ๒.บอกชนิดต่างๆของ คำวิเศษณ์ได้ ๓.นำคำวิเศษณ์ไปแต่ง ประโยคได้

4 คำ วิเศษณ์ เพลง คำ วิเศษณ์ เพลง คำ วิเศษณ์ ความหมาย ความหมาย ชนิดของคำ วิเศษณ์ ชนิดของคำ วิเศษณ์

5 เพลงคำ วิเศษณ์ คำ คำวิเศษณ์นั่น หนา คือคำอะไร คือ คำขยายคำอื่นนั่น ไง คือ คำขยายคำอื่นนั่น ไง อยากให้คำใดชัดเจน เน้นคำ อยากให้คำใดชัดเจน เน้นคำ เช่นคำว่า แดง แข็ง แกร่ง ด่างดำ เช่นคำว่า แดง แข็ง แกร่ง ด่างดำ เขียวขาว ราวเรียว สั้น ยาว สูงต่ำ เขียวขาว ราวเรียว สั้น ยาว สูงต่ำ เปรี้ยวเค็ม เต็มทน ยากจนหมองคล้ำ เปรี้ยวเค็ม เต็มทน ยากจนหมองคล้ำ นักเรียนจงจำเอาไว้ให้ ดี นักเรียนจงจำเอาไว้ให้ ดี

6 คำที่เป็นตัวประกอบ หรือขยายคำอื่นให้ ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือใช้ ขยายคำนาม คำสรรพ นาม คำกริยา และคำ วิเศษณ์ เพื่อบอก ลักษณะ รูปร่าง สัณฐาน คุณภาพ ปริมาณ เวลา สถานที่ จำนวน

7 ชนิดของคำ วิเศษณ์ ลักษณวิเศษณ์ ลักษณวิเศษณ์ กาลวิเศษณ์ กาลวิเศษณ์ สถานวิเศษณ์ สถานวิเศษณ์ ประมาณวิเศษณ์ ประมาณวิเศษณ์ นิยมวิเศษณ์ นิยมวิเศษณ์ อนยมวิเศษณ์ อนยมวิเศษณ์ ปฤจฉาวิเศษณ์ ปฤจฉาวิเศษณ์ ประติชญาวิเศษณ์ ประติชญาวิเศษณ์ ประติเษธวิเศษณ์ ประติเษธวิเศษณ์ ประพันธวิเศษณ์ ประพันธวิเศษณ์

8 ลักษณวิเศษณ์ลักษณวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์บอก ลักษณะ รูปร่าง ขนาด เช่น สี เป็นวิเศษณ์บอก ลักษณะ รูปร่าง ขนาด เช่น สี ดี ดำ อ้วน เร็ว เขาเป็นคน มานะเป็นคน พ่อเดิน ฉันมีปากกา

9 กาล วิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์ บอก เวลา เช่น เป็นวิเศษณ์ บอก เวลา เช่น คุณแม่ไปตลาดทุก เช้า คุณแม่ไปตลาดทุก เช้า โล่เป็นอาวุธโบราณ โล่เป็นอาวุธโบราณ พี่จะมาหาฉันตอน บ่าย พี่จะมาหาฉันตอน บ่าย สุรินทร์นอนตื่นสาย สุรินทร์นอนตื่นสาย

10 สถานวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์บอก สถานที่ เช่น เป็นวิเศษณ์บอก สถานที่ เช่น ถอยออกไปห่างๆ ถอยออกไปห่างๆ อย่าเข้ามาใกล้นะ อย่าเข้ามาใกล้นะ เขาเป็นชาวใต้ เขาเป็นชาวใต้ จงทำอย่างที่ฉันสั่ง จงทำอย่างที่ฉันสั่ง

11 ประมาณวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์ บอก จำนวน เช่น เป็นวิเศษณ์ บอก จำนวน เช่น ผมมาที่นี่หลายครั้ง แล้ว ผมมาที่นี่หลายครั้ง แล้ว เขาไปอยู่ ต่างประเทศ ๒ ปี เขาไปอยู่ ต่างประเทศ ๒ ปี เด็กทั้งหมดที่มากิน จุทั้งสิ้น เด็กทั้งหมดที่มากิน จุทั้งสิ้น

12 นิยมวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์บอก ความชี้เฉพาะ เช่น เป็นวิเศษณ์บอก ความชี้เฉพาะ เช่น ขนมนั่นฉันทำเอง ทั้งนั้น ขนมนั่นฉันทำเอง ทั้งนั้น ผมเองเป็นคนพา เขาไป ผมเองเป็นคนพา เขาไป บ้านนี้มีคนซื้อไป แล้ว บ้านนี้มีคนซื้อไป แล้ว

13 อนิยมวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์บอก ความไม่ชี้เฉพาะ เช่น คนไหนขี้เกียจก็ ลำบาก คนไหนขี้เกียจก็ ลำบาก ใครจะนอนก่อน ก็ได้ ใครจะนอนก่อน ก็ได้ ทำไมเธอจึง ขาดเรียนบ่อยๆ ทำไมเธอจึง ขาดเรียนบ่อยๆ

14 ปฤจฉาวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์ แสดง คำถาม ความสงสัย ต้องการคำตอบ เช่น เช่น นายทองดีมี ความสำคัญอย่างไร นายทองดีมี ความสำคัญอย่างไร เธออยากได้หนังสือ อะไร เธออยากได้หนังสือ อะไร คุณชอบดนตรีประเภท ใด คุณชอบดนตรีประเภท ใด

15 ประติชญาวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์แสดง คำขานรับ บอกเสียงร้องเรียก เช่น คุณคะรถยางแตก ค่ะ คุณคะรถยางแตก ค่ะ ลูกจ๋ามาหาแม่ หน่อยจ๊ะ ทุกอย่างเรียบร้อย ครับ

16 ประติเษธวิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์บอกความ ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ เช่น ผมไม่ไป เงินทองมิใช่ของหา ง่าย คุณอย่าทำเช่นนี้อีก

17 ประพันธ วิเศษณ์ เป็นวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่ขยายคำ แล้วเชื่อมประโยคไปด้วย พร้อมๆ กัน ได้แก่ คำว่า อย่างที่ ดังที่ ที่ ซึ่ง อัน ที่ว่า ชนิดที่ เพื่อว่า เช่น เขากินชนิดที่คนอื่นไม่กล้ามอง เขากินชนิดที่คนอื่นไม่กล้ามอง เขาเป็นคนกล้าที่ไม่มีใครกล้าสู้ จงทำอย่างที่ฉันทำ เขาตัดสินใจดังที่ฉันแนะนำ

18

19 1. ยานี้ขม.......... เพราะทำมาจาก รากของกระเช้าสีดา ก)ปี๊ดปี๊ด ข)ปี๋ปี๋ ค)จี๊ดจี๊ด ง)เจี๊ยบเจี๊ยบ คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

20 2. หยวกกล้วยขาว...... แบบนี้ทำแกง หยวกน่าจะอร่อย ก)จั๊วะจั๊วะ ข)เกี๊ยะเกี๊ยะ ค)จ้าจ้า ง)แจ่มแจ่ม 3. ดาบของขุนแผนคม....... ก)จัดจัด ข)เฉียบเฉียบ ค)กริบกริบ ง)จังจัง

21 4. น้ำในคลองนี้ขุ่น............ จนไม่ กล้าลงว่าย ก)ข้นข้น ข)เคี่ยวเคี่ยว ค)หมองหมอง ง)คลักคลัก 5. น้ำหวานแก้วนี้หวาน........... ก)จี๊ดจี๊ด ข)เจี๊ยบเจี๊ยบ ค)ปี๋ปี๋ ง)จิ๊บจิ๊บ

22 6. น้ำในทะเลมีเกลือเป็นส่วนประกอบจึง ทำให้มีรสเค็ม.... แบบนี้ ก)ข้นข้น ข)ขมขม ค)ปี๋ปี๋ ง)เข็ดเข็ด 7. ข้อใดเป็นคำวิเศษณ์บอกความชี้ เฉพาะ ก)อย่าทำอย่างนี้อีกอย่าทำอย่างนี้อีก ข)คุณพ่อไปส่งน้องทุกวันคุณพ่อไปส่งน้องทุกวัน ค ) ใครๆ ต่างก็ชอบฉัน ใครๆ ต่างก็ชอบฉัน ง ) นั่น ท่านเดินมาแล้ว นั่น ท่านเดินมาแล้ว

23 8. ขอใดไม่ใช่ คำวิเศษณ์บอกสถานที่ ก)รถของเขาเลี้ยวซ้ายรถของเขาเลี้ยวซ้าย ข)เขาไปทางทิศเหนือเขาไปทางทิศเหนือ ค)บ้านอยู่ไกลค่ะบ้านอยู่ไกลค่ะ ง)ปากกาอยู่บนโต๊ะปากกาอยู่บนโต๊ะ 9. ข้อใดไม่ใช่คำวิเศษณ์ ก)แกงอะไรน่ากินจริงแกงอะไรน่ากินจริง ข)คุณจะไปกับฉันไหมคุณจะไปกับฉันไหม ค ) ใครจะไปพรุ่งนี้ ใครจะไปพรุ่งนี้ ก)เด็กคนนี้เป็นคนดีเด็กคนนี้เป็นคนดี

24 10. ข้อใดมีวิเศษณ์มากที่สุด ก)ไก่ปวดท้องเพราะกินเนื้อไม่สุกไก่ปวดท้องเพราะกินเนื้อไม่สุก ข)คนพิการช่วยตัวเองไม่ได้คนพิการช่วยตัวเองไม่ได้ ค)นั่นเป็นทางชันที่แคบและอันตรายนั่นเป็นทางชันที่แคบและอันตราย ง)ชายชราป่วยหนักมากชายชราป่วยหนักมาก

25


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑.อธิบายความหมาย ของคำวิเศษณ์แต่ละ ชนิดได้ ๒.บอกชนิดต่างๆของ คำวิเศษณ์ได้ ๓.นำคำวิเศษณ์ไปแต่ง ประโยคได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google