งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Products  Marketing Plan - Retail 20-30% - Fast Start 30% - Total Volume Commission 30% - Matching Bonus ลูก 100%, หลาน 65-95%  Personal Bonus 20%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Products  Marketing Plan - Retail 20-30% - Fast Start 30% - Total Volume Commission 30% - Matching Bonus ลูก 100%, หลาน 65-95%  Personal Bonus 20%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Products  Marketing Plan - Retail 20-30% - Fast Start 30% - Total Volume Commission 30% - Matching Bonus ลูก 100%, หลาน 65-95%  Personal Bonus 20% - 9,000 pv x (20%) = 1,800 บาท “ เราจะได้เงินโอนทันที 1,800 บาท ในวันที่ 7 หรือ 22”  ประกันสุขภาพ มูลค่า 200,000 – 1,000,000 บาท Click

3 Menu

4 1st Month – สร้าง 2 Director ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 1 Director ส่วนตัว Income  Fast Start Bonus 1Director 3,000 บาท 2Director 3,000x2 = 6,000 บาท  TVC 30% 10,000 คะแนน x 30% = 3,000 บาท 10,000pv Menu Total 9,000 บาท * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Fast Start 6,000 บาท TVC 3,000 บาท

5 2nd Month – สร้าง 2 Director ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 1 Director ส่วนตัว Income  Fast Start Bonus Fast Start Bonus 1Director 3,000 บาท 2Director 3,000x2 = 6,000 บาท A กับ B สร้าง Director เป็น Fast Start รุ่นหลาน 2.000 บาท  TVC 30% 20,000 คะแนน x 30% = 6,000 บาท  Matching Bonus ลูก 100% 10,000pv 20,000pv Menu • A10,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท • B10,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท Total 16,000 บาท * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Fast Start 8,000 บาท TVC 6,000 บาท Matching 2,000 บาท

6 3rd Month – สร้าง 2 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 1 SM ส่วนตัว Income  Fast Start Bonus 1Director 3,000 บาท 2Director 3,000x2 = 6,000 บาท A B C และ D สร้าง Director เป็น Fast Start รุ่นหลาน 4.000 บาท  TVC 30% 40,000pv x 30% = 12,000 บาท  Matching Bonus ลูก 100% 10,000 40,000pv 10,000 Menu • A20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท • B20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท • C10,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท • D10,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท Total 29,000 บาท • A110,000 คะแนน ได้ 50% จาก ขาแข็ง = 500 บาท • B110,000 คะแนน ได้ 50% จาก ขาแข็ง = 500 บาท หลาน 50% เหลน 15% * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Fast Start 10,000 บาท TVC 12,000 บาท Matching 7,000 บาท

7 สรุป Menu Total 54,000 บาท * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย

8 1st Month – สร้าง 4 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 B SM ส่วนตัว Income  Fast Start Bonus 1BC 300 บาท + Promotion 4,300 บาท 4BC ( A,B,C,D ) 4,300x4 = 17,200 บาท  TVC 30% 20,000pv x 30% = 6,000 บาท 10,000 20,000pv 10,000 Menu Total 23,200 บาท * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Fast Start 17,200 บาท TVC 6,000 บาท

9 2nd Month – สร้าง 4 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 SM ส่วนตัว Income  Fast Start Bonus 1BC 300 บาท + Promotion 4,300 บาท 4BC ( E,F,G,H ) 4,300x4 = 17,200 บาท  TVC 30% 60,000pv x 30% = 18,000 บาท  Matching Bonus ลูก 100% 60,000pv 10,000 Menu • A20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท • B20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท • C20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท • D20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท Total 43,200 บาท * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Fast Start 17,200 บาท TVC 18,000 บาท Matching 8,000 บาท

10 3rd Month – สร้าง 4 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 SM ส่วนตัว 180,000pv Menu 180,000pv

11 Menu 3rd Month – สร้าง 4 BC ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 BC ส่วนตัว Income  Fast Start Bonus 1BC 300 บาท + Promotion 4,300 บาท 4BC ( E,F,G,H ) 4,300x4 = 17,200 บาท  TVC 30% 180,000pv x 30% = 54,000 บาท  Matching Bonus ลูก 100% หลาน 55-95% Total 115,200 บาท • A80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 8,000 บาท • B80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 8,000 บาท • C80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 8,000 บาท • D80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 8,000 บาท • E20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 2,000 บาท • F20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 2,000 บาท • G20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 2,000 บาท • H20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขา แข็ง = 2,000 บาท • A120,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท • A220,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท • B120,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท • B220,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท • C120,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท • C220,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท • D120,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท • D220,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Fast Start 17,200 บาท TVC 54,000 บาท Matching 56,000 บาท

12 สรุป Menu Total 129,400 บาท * รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย

13  Work 2 – 4 Hours/Day  Add Friend(FB) 200 People/Day  Tag Friend (FB) 1,000 People/Day  Forward Mail 5,000 Mail/Day  Name 8 - 15 Leads/Day  Working Group 20.30-22.00/3 times pr. week Book 32/Come 8/Business Center 2 Menu

14  Work 4 – 6 Hours/Day  Add Friend(FB) 500 People/Day  Tag Friend (FB) 1,500 People/Day  Forward Mail 10,000-15,000 Mail/Day  Name 15 - 25 Leads/Day  Working Group 20.30-22.00/3 times pr. week Book 64 /Come 16/Business Center 4 Menu

15 AB 5 วันผ่านไป 200,000pv 150,000pv 300,000pv A ได้ผู้นำแล้ว 1 ขา เพราะเห็นโอกาสเร็ว !! B ไม่ได้ผู้นำที่เกิดขึ้นทั้งๆที่ตัวเอง มาก่อน เพราะตัดสินใจช้า …. เพราะผู้นำในธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้เสมอ อย่าพลาด !! เพราะเราไม่รู้ว่าจะมี “ เพชร ” อีกกี่คนที่เราจะเสียโอกาส จากการที่เรา …. ช้า

16 11 Agent 1TV 11 Manager 4TV 11 BC 8TV สะสมครบ 45pv ภายในระยะเวลา 2 เดือน รับไปเลย !!! ตั๋วเครื่องบินไปกลับ พร้อมที่พักสุดหรู 4 วัน 3 คืน ทันที !!!!!

17


ดาวน์โหลด ppt  Products  Marketing Plan - Retail 20-30% - Fast Start 30% - Total Volume Commission 30% - Matching Bonus ลูก 100%, หลาน 65-95%  Personal Bonus 20%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google