งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือนพฤศจิกายน 2550 เท่ากับ 118.9 พ.ย.50 / ต.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 พ.ย.50 / พ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 3.0 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ ม.ค.-พ.ย.50/ม.ค.-พ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.2

4 พ.ย.50 / ต.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 พ.ย.50 / ต.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด (กะหล่ำปลี ผักชี มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ต้นหอม) - ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก) - ข้าวสารเหนียว - ปลาและสัตว์น้ำ  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ผลิตภัณฑ์นม - ไก่สด - น้ำมันพืช - ไข่ไก่ - น้ำส้มสายชู - กาแฟผงสำเร็จรูป หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด (กะหล่ำปลี ผักชี มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ต้นหอม) - ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก) - ข้าวสารเหนียว - ปลาและสัตว์น้ำ  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ผลิตภัณฑ์นม - ไก่สด - น้ำมันพืช - ไข่ไก่ - น้ำส้มสายชู - กาแฟผงสำเร็จรูป หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.8  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - แบตเตอรี่รถยนต์ - ยางรถยนต์ - ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.8  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - แบตเตอรี่รถยนต์ - ยางรถยนต์ - ค่าธรรมเนียมการศึกษา

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือ นพฤศจิกายน 2550

6 พ.ย.50 / พ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 3.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.6  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - เครื่องประกอบอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.6  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - เครื่องประกอบอาหาร หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.2 - น้ำมันเชื้อเพลิง - การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา - ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.2 - น้ำมันเชื้อเพลิง - การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา - ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือ นพฤศจิกายน 2550

8 ม.ค.-พ.ย.50/ม.ค.-พ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.1 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.9 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.9

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือ นพฤศจิกายน 2550

10 เดือนพฤศจิกายน 2550 เท่ากับ 106.2 พ.ย.50 / ต.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 พ.ย.50 / พ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ม.ค.-พ.ย.50 / ม.ค.-พ.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.0

11 ดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นฐาน ของประเทศ เดือ นพฤศจิกายน 2550

12

13

14  เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤศจิกายน 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google