งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือนตุลาคม 2550 เท่ากับ 118.4 ต.ค.50 / ก.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ต.ค.50 / ต.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ ม.ค.-ต.ค.50/ม.ค.-ต.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.1

4 ต.ค.50 / ก.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ต.ค.50 / ก.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด (กะหล่ำปลี ผักบุ้ง มะนาว ผักชี ต้นหอม ถั่วฝักยาว) - ผลไม้สด (เงาะ มะม่วง ทุเรียน) - อาหารสำเร็จรูป (ข้าวราดแกง) - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำอัดลม)   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด (กะหล่ำปลี ผักบุ้ง มะนาว ผักชี ต้นหอม ถั่วฝักยาว) - ผลไม้สด (เงาะ มะม่วง ทุเรียน) - อาหารสำเร็จรูป (ข้าวราดแกง) - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำอัดลม)   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ค่าโดยสารรถประจำทาง - - ค่าโดยสารเครื่องบินต้นทุนต่ำ (ปรับค่าธรรมเนียม) - - รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก - - แบตเตอรี่   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่ากระแสไฟฟ้า หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ค่าโดยสารรถประจำทาง - - ค่าโดยสารเครื่องบินต้นทุนต่ำ (ปรับค่าธรรมเนียม) - - รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก - - แบตเตอรี่   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - ค่ากระแสไฟฟ้า

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2550

6 ต.ค.50 / ต.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.5 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผลไม้สด - กับข้าวสำเร็จรูป หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผลไม้สด - กับข้าวสำเร็จรูป หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.3 - น้ำมันเชื้อเพลิง - บุหรี่และสุรา - การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 2.3 - น้ำมันเชื้อเพลิง - บุหรี่และสุรา - การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา - ค่าโดยสารสาธารณะ

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2550

8 ม.ค.- ต.ค.50/ม.ค.-ต.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.3 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.3 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.7 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.7

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2550

10 เดือนตุลาคม 2550 เท่ากับ 106.1 ต.ค.50 / ก.ย.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ต.ค.50 / ต.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ม.ค.-ต.ค.50 / ม.ค.-ต.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.1

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนตุลาคม 2550

12

13

14   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2550 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google