งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อทราบหลักการทำงานของ Web Server และติดตั้งได้ เพื่อทราบหลักการทำงานของภาษา PHP 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อทราบหลักการทำงานของ Web Server และติดตั้งได้ เพื่อทราบหลักการทำงานของภาษา PHP 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เพื่อทราบหลักการทำงานของ Web Server และติดตั้งได้ เพื่อทราบหลักการทำงานของภาษา PHP 2

3 บรรยายโดยผู้สอนและใช้เอกสาร ประกอบการสอนของผู้สอน สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง ฉาย อภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน ให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำแบบฝึกหัดท้ายบท 3

4 ประเมินผลจากการตอบคำถามและ อภิปรายในชั้นเรียน ทำแบบฝึกหัดท้ายบท ทำรายงานส่ง 4

5 PHP จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรมฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Language) เนื่องจากโค้ด PHP จะถูกประมวลผลที่ ฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ PHP คือ www.php.net 5

6 PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปล ชุดคำสั่ง Script 2 อย่างคือ Client-Side Script จะถูกแปล Script โดย Browser เช่น VBScript, JavaScript Server-Side Script จะถูกแปลและประมวลผลโดย Web Server เช่น ASP, PHP,JSP 6

7 7 Web Server Client 1. Client Request Webpage 2. Web Server lacate.htm File 3. HTML stream (from.htm page) Returned to browser 5. Browser Processes HTML And displays Pages 4. Browser Process Client-side script

8 8 Web Server Client1. Client Request Webpage 2. Web server Instruction File 3. Web server processes instruction to create HTML 5. Browser Processes HTML And displays Pages 4. HTML Stream returned to Browser

9 9

10 PHP 1.0-3.0 พัฒนาโดย โปรแกรมเมอร์ 2 คนที่มาร่วมงานกับ Rasmus คือ Andi Gutmans และ Zeev Suraski PHP 4.0 มีคุณสมบัติใหม่เช่นเรื่อง เชสชั่น, Output Buffering และ การ รับข้อมูลจากผู้ใช้ที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยใช้ Zend Engine (Zend เป็นคำ ที่มาจากชื่อของ Zeev และ Andi) โดย จุดมุ่งหมายคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับเว็บแอพพลิเคชั่นที่มีความ ซับซ้อน และปรับปรุงความเป็นโมดูล (modularity) 10

11 PHP 5.0 เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม พ. ศ.2547 เวอร์ชั่นนี้ใช้ Zend Engine 2.0 เป็นแกนหลักและได้ปรับปรุง Object Model ใหม่ โดยเฉพาะในส่วน ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP 11

12 สำหรับ PHP 6.0 ซึ่งขณะเขียนต้นฉบับนี้ยัง อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ ยังคงใช้ Zend Engine เป็นแกนหลักเช่นเคย การ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวอร์ชั่นนี้คือ ไม่มีคุณสมบัติ register_globals,magin_quote_gpc และ safe_mode ให้ใช้งานอีกต่อไป ยกเลิกตัวแปร HTTP_*_VARS ทั้งหมด ( เช่น HTTP_POST_VARS และ HTTP_COOKIE_VARS) สนับสนุนการทำงานกับสตริงแบบ Unicode เพิ่มชนิดข้อมูลจำนวนเต็มขนาด 64 บิต 12

13 PHP เป็นโปรแกรมวิ่งฝั่ง Sever ดังนั้นขีด ความสามารถไม่จำกัด Conlatfun- นั่นคือ PHP วิ่งบนเครื่อง UNIX,Linux,Windows ได้หมด เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และ ใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใช้กับ Apach Xerve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้ ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กับโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar,Array,Associative array ใช้กับการประมวลผลภาพได้ 13

14 สำหรับการติดตั้ง Apache ผมจะแนะนำ โปรแกรม Appserv ซึ่งเป็น โปรแกรมที่ รวมเอา package Appserv คือ โปรแกรมที่รวมเอา Package ประกอบด้วย Apache Web Server PHP Script Language MySQL Database phpMyAdmin Database Manager 14 http://www.AppServNetwork.com

15 15

16 16 พอร์ตปกติคือ 80 อาจใช้พอร์ต อื่นได้เช่น 8080 กรุณาจำ password ให้ได้ เพราะต้องใช้ใน phpMyadmin โดย User คือ root

17 17 http://localhost http://127.0.0.1 http://localhost:8080

18 เปิดโปรแกรม Edit Plus แล้วเข้าไปที่เมนู Tools  Preferences จากนั้นไปกดที่ Tools กด Add เพื่อเพิ่มรายการ กด Edit เพื่อแก้ไขรายการเดิม ( ซึ่งปกติมันจะอ่านที่อยู่บนสุดเสมอ ) จากนั้นกำหนดชื่อ Host หรือ IP แล้วกำหนด Folder ที่จะทำงาน จากนั้นกลับที่หน้าจอหลัก 18 แล้วลองเขียนโปรแกรม PHP แล้วกด Ctrl+B เพื่อทดสอบ

19 19

20 20 ทดสอบ Script แรก Sample.php ให้บันทึกไฟล์ลงที่ โฟลเดอร์ C:\AppServ\ww w\myweb

21 การใช้แท็กพิเศษ ของ PHP ครอบส่วน ที่เป็นโค้ด PHP ไว้ แท็กนี้จะเริ่มต้นด้วย โดยไม่ จำเป็นต้องอยู่บรรทัดเดียวกัน โดยใน เพจหนึ่งๆอาจมีการเปิดและปิดแท็กของ PHP มากกว่า 1 ครั้ง ภาษา PHP จะปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย semicolon (;) โดยทั่วไปเราจะเขียน 1 ประโยคคำสั่งไว้ใน 1 บรรทัด 21

22 รูปแบบคอมเมนต์ สัญลักษณ์ ที่ใช้ คำอธิบาย คอมเมนต์แบบ บรรทัดเดียว // หรือ # ข้อความใดๆตั้งแต่ เครื่องหมายนี้ไปจนสุด บรรทัดนั้น จะกลายเป็นคอม เมนต์ คอมเมนต์แบบหลาย บรรทัด /*... */ ข้อความที่อยู่ระหว่างนั้น /* กับ */ จะกลายเป็นคอมเมนต์ 22

23 PHP คือภาษาโปรแกรมที่ทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยโค้ด PHP ที่เราเขียนจะถูกประมวลผลไปจน หมดที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แล้วให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ข้อความธรรมดาและแท็กในภาษา HTML ภาษา PHP ใช้สร้าง Dynamic Web Page หมายถึงเว็บเพจที่มีเนื้อหาไม่คงที่ตายตัว แต่อาจ เปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เรียกดู ซึ่งถ้า เว็บเพจเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เราก็จะเรียกมันว่า เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) แท็กของ PHP จะเริ่มต้นด้วย โดยในเพจหนึ่งๆอาจมีการเปิดและปิดแท็กของ PHP มากกว่า 1 ครั้ง คำสั่งต่างๆที่อยู่ภายในแท็กนี้ จะถูก PHP Interpreter ประมวลผล แต่คำสั่งที่อยู่ ภายนอกแท็กนี้จะถูกส่งผ่าน (pass through) ไป ยังเว็บบราวเซอร์ 23

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อทราบหลักการทำงานของ Web Server และติดตั้งได้ เพื่อทราบหลักการทำงานของภาษา PHP 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google