งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : ……………… ระบบสารสนเทศเพื่อการขายสินค้า ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : ……………… ระบบสารสนเทศเพื่อการขายสินค้า ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : ……………… ระบบสารสนเทศเพื่อการขายสินค้า ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2 ขอบเขตการทำงาน ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อ สินค้าได้ด้วยตนเอง จัดการข้อมูลสินค้าในร้านโดยผู้ดูแลระบบ ( เจ้าของร้าน ) สมาชิกสามารถทำรายการซื้อสินค้าได้ตาม ต้องการ ระบบจะทำการยืนยันรายการสั่งซื้อกลับมา ยังสมาชิก ( ใบสั่งซื้อ ) ลูกค้าชำระเงินตามใบสั่งซื้อ และแจ้งการ ชำระเงินให้กับระบบ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบการชำระเงินที่ตรง กับรายการแจ้ง และจัดสิ่งสินค้าพร้อมทั้ง แจ้งเลขที่การส่งสินค้าให้กับสมาชิกทราบ....

3 ผู้ซื้อ ข้อมูลส่วนตัว 1.0 สมัครสมาชิก ข้อมูลสมาชิก สมาชิก ผู้ขาย ข้อมูลสินค้า 2.0 จัดการสินค้า ข้อมูลสินค้า สินค้า 3.0 ซื้อสินค้า ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า รายการซื้อ ข้อมูลการซื้อ 4.0 ส่งใบสั่งซื้อ ข้อมูลการซื้อ ใบสั่งซื้อ แจ้งชำระเงิน 5.0 แจ้งชำระเงิน ข้อมูลการซื้อ 6.0 จัดส่งสินค้า ชำระเงิน รายการซื้อ ลดจำนวนสินค้า แจ้งส่งสินค้า รายการชำระเงิน รายการส่งสินค้า ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการส่งสินค้า ข้อมูลการ สั่งซื้อ

4 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีกบ้าง ?????? ส่วนของรายงาน รายงานสรุปรายการสั่งซื้อสินค้า ประจำวัน รายงานสรุปรายการแจ้งชำระเงิน ประจำวัน รายงานสรุปการจัดส่งสินค้า ประจำวัน รายงานรายชื่อสมาชิก รายงานรายชื่อสินค้า.....

5 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีกบ้าง ?????? ส่วนของการสืบค้น หรือ แสดงผล สินค้ามาใหม่ สินค้าขายดี ลูกค้าที่ Black list.....

6 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีกบ้าง ?????? ส่วนของการรักษาความ ปลอดภัยของระบบ การทำธุรกรรมใดๆ จะต้อง log in เสมอ ยกเว้นการดูข้อมูลสินค้า หรือ ข้อมูลพื้นฐานของร้าน การทำรายการซื้อสินค้า แจ้งชำระ เงิน ลูกค้าจะต้อง log in เข้าสู่ระบบ ก่อน เมื่อลูกค้าอยู่ในระบบ สามารถที่จะ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อที่ผ่านมา รวมทั้งมีสถานะบอกว่าใบสั่งซื้อใด ชำระเงินแล้ว ใบสั่งซื้อใดยังไม่ชำระ เงิน

7 ชื่อลูกค้า......................................................................... รายการสั่งซื้อสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ สถานะ xxxxx xxxxx xxxx

8 ชื่อลูกค้า......................................................................... แจ้งชำระเงิน เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ สถานะ xxxxx xxxxx xxxx

9 ควรทำส่วนใดเพิ่มอีกบ้าง ?????? เจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ จะต้อง log in เข้าสู่ระบบก่อน เมื่อเจ้าของร้านอยู่ในระบบ สามารถ ที่จะตรวจสอบรายการสั่งซื้อ รายการ สั่งซื้อที่แจ้งชำระเงิน รายการสั่งซื้อ ที่จัดส่ง ฯลฯ..........

10 การแปลงแหล่งเก็บข้อมูลเป็น E- R Diagram แหล่งเก็บข้อมูลที่เป็น primary หรือ เป็น master จะถูกแปลงไปเป็น strong entity แหล่งเก็บข้อมูลที่เป็น secondary หรือเกิดจาก process ที่มี input มา จากแหล่งเก็บอื่นๆ จะเป็น entity ที่ เกิดจากความสัมพันธ์

11 Entity สมาชิก member สินค้า product

12 Attribute member ID Name Address Phone E-mail

13 Attribute product

14 ผู้ซื้อ ข้อมูลส่วนตัว 1.0 สมัครสมาชิก ข้อมูลสมาชิก สมาชิก ผู้ขาย ข้อมูลสินค้า 2.0 จัดการสินค้า ข้อมูลสินค้า สินค้า 3.0 ซื้อสินค้า ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า รายการซื้อ ข้อมูลการซื้อ 4.0 ส่งใบสั่งซื้อ ข้อมูลการซื้อ ใบสั่งซื้อ แจ้งชำระเงิน 5.0 แจ้งชำระเงิน ข้อมูลการซื้อ 6.0 จัดส่งสินค้า ชำระเงิน รายการซื้อ ลดจำนวนสินค้า แจ้งส่งสินค้า

15 Relationship productmember Buy N M memberproduct makehave N 1NM

16 Buymemberproduct makehave N 1 N M productBuyBuy_detail have N 1 1 N make N 1 member

17 ใบสั่งซื้อสินค้า ร้าน.................. วันที่................. เวลา.......... ชื่อลูกค้า................................................ ที่อยู่.................................................... เลขที่ใบสั่งซื้อ...................... รายการสั่งซื้อสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคา ราคารวม xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx,xxx รวมสินค้า................ ชิ้น ราคาสินค้ารวม.................. บาท ค่าจัดส่ง................... บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...................... บาท หมายเหตุ.....................................................................................................................................................................................................................................

18 Buy Payment take 11 PaymentDeliver have 11

19 productBuyBuy_detail have N 1 1 N make N 1 member Payment take 1 1 Deliver have 11

20 Mapping One-to-One เอา Primary key ของ Entity ที่มีความสัมพันธ์ แบบ mandatory ( บังคับให้ทุกสมาชิกใน Entity เข้าร่วมในความสัมพันธ์ ) มาเป็น foreign key ใน Relation ของ Entity ฝั่งที่เป็น optional

21 Mapping One-to-Many เอา Primary key ของ Entity ฝั่ง One มาเป็น foreign key ให้ Relation ของ Entity ฝั่ง many

22 Mapping Many-to-Many สร้าง Relation ขึ้นมาใหม่ โดยเอา primary keys ของทั้งสอง Entity มาเป็น primary key ร่วมกัน

23


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : ……………… ระบบสารสนเทศเพื่อการขายสินค้า ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google