งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา ปฏิบัติ สารสนเ ทศ Inform ation ความ รู้ Knowl edge ปัญ ญา Wisd om จัดระบบให้ มีความหมาย สนับสนุ น การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างมูลค่าเพิ่ม ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา ปฏิบัติ สารสนเ ทศ Inform ation ความ รู้ Knowl edge ปัญ ญา Wisd om จัดระบบให้ มีความหมาย สนับสนุ น การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างมูลค่าเพิ่ม ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา ปฏิบัติ สารสนเ ทศ Inform ation ความ รู้ Knowl edge ปัญ ญา Wisd om จัดระบบให้ มีความหมาย สนับสนุ น การ ตัดสินใ จ ตัดสินใจ ถูกต้อง ประยุกต์ใ ช้ มูลค่า ความสำเร็จ สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรก ร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ บรมราชชนก “… ความสำเร็จที่แท้จริงมิได้อยู่ที่การเรียนรู้ หากแต่อยู่ที่การนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อคุณประโยชน์ …” Data ปฏิบั ติ Prac tice ข้อมูล

2 ค่าประกันคุณภาพ Quality Assuran ce (QA) ระยะที่ 2 กำหนดค่ามาตรฐาน Set Standard (SS) ระยะที่ 1 นวัตกรรมองค์กรOrganizationalInnovation(OI) ระยะ ที่ 3 Good The 3 key Steps of Best Excellence ความมั่นคง Benchmarking Performance Coop. Financial ความเข้มแข็ง สหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร ทางการเงินของ ความยั่งยืน ปี 2550 Excelle nce Improvement

3 “ ถ้าเราบุกเบิกเข้าไปในบริเวณ หรือเรื่องที่เราไม่รู้ เมื่อไม่รู้เราต้อง วิจัย ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ดาวน์โหลด ppt การสร้างมูลค่าเพิ่ม ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา ปฏิบัติ สารสนเ ทศ Inform ation ความ รู้ Knowl edge ปัญ ญา Wisd om จัดระบบให้ มีความหมาย สนับสนุ น การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google