งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asking for Permission / Requesting Permission การขออนุญาต และการ อนุญาต Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asking for Permission / Requesting Permission การขออนุญาต และการ อนุญาต Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Asking for Permission / Requesting Permission การขออนุญาต และการ อนุญาต Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH

3 Asking for Permission / Requesting Permission การขออนุญาต และ การ อนุญาต เวลาที่นักศึกษาจำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไป เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือต้องได้รับความยินยอมก่อนจึงจะทำ ได้ก็ต้องมีการขออนุญาตก่อน เช่น นักศึกษาขออนุญาตครู ผู้สอน ลูกขออนุญาตพ่อแม่ ลูกน้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา หรืออาจเป็นมารยาททางสังคมที่พึงกระทำ เช่น ในที่ประชุม ในโต๊ะอาหาร หรือระหว่างการสนทนาเพราะฉะนั้น การขอ อนุญาต จึงเป็นการแสดงความสุภาพและเป็นการให้เกียรติ ผู้อื่น ครูมีข้อสังเกตที่จะฝากนักศึกษาไว้หน่อยนะคะ คือเราจะ สังเกตได้ว่า การขออนุญาตด้วยภาษาอังกฤษนั้น มักขึ้นต้น ด้วยคำว่า Can Could หรือ May อย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ ค่ะ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 2

4 Asking for Permission / Requesting Permission May I come in ? ขออนุญาตเข้าห้องครับ May I go out ? ขออนุญาตออกข้างนอกครับ Can I sit here ? ขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับ Could I check in here ? ผมลงทะเบียนที่นี่ได้ไหมครับ บางครั้งเราขออนุญาตด้วยการใช้ Would you mind…..? หรือ Do you mind…..? ขึ้นต้นประโยค ซึ่งฟังแล้วสุภาพยิ่งขึ้นมีความหมาย ว่า จะรังเกียจไหมถ้าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ จะต้องใช้ if เสมอ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ Do you mind if I smoke here ? จะรังเกียจไหมถ้าผมจะสูบบุหรี่ Would you mind if I turned on the radio ? จะรังเกียจไหม ถ้าผมจะเปิดวิทยุ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 3

5 Asking for Permission / Requesting Permission แต่ถ้าเป็นการขอร้องให้ใครทำบางสิ่งบางอย่างให้เรา จะต้องพูด ดังนี้ Do you mind turning the light off for me ? Would you mind cooking for me ? Do you mind หรือ Would you mind +verb + ing นักศึกษาคงสังเกตเห็นนะคะว่า กริยาที่ตามหลัง Do you mind หรือ Would you mind จะต้อง เติม ing เสมอ คราวนี้มีสถานการณ์ให้นักศึกษาได้ ทำความเข้าใจเรื่องการขออนุญาตกันค่ะ เรื่องราวเป็น อย่างนี้นะคะ ศักดิ์ และ ศรี ลูกศิษย์ครูนิตยา พูด ขออนุญาตครูเพื่อจะจัดงานวันเกษียณอายุให้ มาดูกัน ค่ะว่าทั้ง 2 คน จะพูดขออนุญาตครูอย่างไร Sri : Can we have a party for your retirement ? พวกเราจะจัดงานเกษียณอายุให้ครู ครูจะ อนุญาตไหมคะ Nittaya : Yes, of course. ทำได้จ้ะ ( ตามสบาย ทำได้เลย ) EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 4

6 Asking for Permission / Requesting Permission สำหรับการตอบคำขออนุญาตนั้น มักใช้คำ หรือ ข้อความได้หลากหลายเลยค่ะ เช่น Surely. ได้เลย Certainly. ตามสบาย All right. ตามสบาย Yes, go ahead. ทำได้เลย Yes, with pleasure. ด้วยความยินดี Yes, by all means. ตามสบาย Of course not. ไม่รังเกียจ No. Go right ahead. ไม่เป็นไรตามสบาย การตอบว่า Of course not. และ No. Go right ahead. จะใช้ตอบคำขออนุญาต ที่ขึ้นต้นด้วย Do you mind…..? หรือ Would you mind…..? ส่วนกรณีที่มีการปฏิเสธหรือไม่อนุญาต เรามักจะ ได้ยินคำตอบอย่างนี้ค่ะ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 5

7 Asking for Permission / Requesting Permission I don’t think so. คิดว่าคงไม่ได้ (คงไม่เหมาะ) You’re not supposed to. คุณไม่ควรทำหรอกนะ I’d rather you didn’t. ถ้าคุณไม่ทำก็จะดี ต่อไปนี้ ครูอยากจะให้นักศึกษาขออนุญาต ก่อนที่จะทำอะไรทุกครั้งนะคะ เพราะเป็นคุณสมบัติ ของผู้ที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี ถ้าใครใช้จนติด เป็นนิสัยก็จะได้รับคำยกย่องชมเชยว่าเป็นคนดี มี มารยาท ก่อนจากกัน ครูจะให้นักศึกษาลองทดสอบ ตนเองก่อนนะคะว่า เข้าใจเรื่องของการขออนุญาต และการอนุญาตดีแล้วหรือยัง เชิญเลยค่ะ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 6

8 Test yourself 1. ถ้าเพื่อนของนักศึกษาจำเป็นต้องออกจากที่พัก และ พูดว่า Can I leave now ? นักศึกษาจะตอบอย่างไรคะ a. a. Certainly. b. b. Of course not. c. c. Don’t say it again. d. d. Yes, go ahead. EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 7 2.ถ้ามีเพื่อนพูดขอร้องให้นักศึกษาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ Would you please do me a favour ? นักศึกษาจะตอบอย่างไรคะ a. a. Sure. b. b. Of course not. c. c. Never mind. d. d. Yes, with pleasure.

9 Test yourself 3.และถ้ามีเพื่อนขอยืมหนังสือ May I borrow your book ? นักศึกษาจะตอบอย่างไรคะ a. a. Of course. b. b. Of course not. c. c. Yes, go ahead. d. d. Never mind. 4.ในกรณีที่เพื่อนของนักศึกษาขออนุญาตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Could I do my homework here ? นักศึกษาจะตอบอย่างไร a. All right. a. b. Yes, with pleasure. b. c. Of course not. c. d. It’s nonsense. d. EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 8

10 Test yourself 5. ถ้าเพื่อนของนักศึกษาขออนุญาตเปิด T.V. Do you mind if I turn on the television ? นักศึกษาจะตอบอย่างไร a. a. Of course. b. b. Certainly. c.c. Of course not. d.d. I don’t think so. EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction 9


ดาวน์โหลด ppt Asking for Permission / Requesting Permission การขออนุญาต และการ อนุญาต Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google