งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE ANT PHILOSOPHY : ปรัชญาของมด. 1 st PART PHILOSOPHY: ปรัชญาที่ 1 ANTS NEVER QUIT มดไม่เคยละความพยายาม If they’re headed somewhere and you try to stop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE ANT PHILOSOPHY : ปรัชญาของมด. 1 st PART PHILOSOPHY: ปรัชญาที่ 1 ANTS NEVER QUIT มดไม่เคยละความพยายาม If they’re headed somewhere and you try to stop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE ANT PHILOSOPHY : ปรัชญาของมด

2 1 st PART PHILOSOPHY: ปรัชญาที่ 1 ANTS NEVER QUIT มดไม่เคยละความพยายาม If they’re headed somewhere and you try to stop them, they’ll look for another way. หากมันมุ่งหน้าไปทางทิศใด แล้วเกิดอุปสรรค ปิดกั้นหนทางขึ้น มันจะพยายามหาทาง เดินทางอื่น They’ll climb over, they’ll climb under, they’ll climb around.. มันจะปีนขึ้น ปีนลง ปีนไปรอบๆ They keep looking for another way. มันจะมองหาหนทางอื่นๆ เสมอ LESSON: ข้อคิด To never quit looking for a way to get where you’re supposed to go. จงอย่าละความพยายามในการหา หนทางไปสู่สิ่งที่หมายมาด

3 2 nd PART PHILOSOPHY: ปรัชญาที่ 2 ANTS THINK WINTER ALL SUMMER มดคิดถึงฤดูหนาวตลอด ฤดูร้อน You can’t be so naïve as to think summer will last forever. มันไม่ เคยรักสบายจนคิดเพียงว่าคิมหันตฤดูจะคงอยู่ตลอดเวลา So ants are gathering their winter food in the middle of summer. ดังนั้น มันจึงพยายามเก็บสะสมเสบียงไว้สำหรับเหมันตลอด ฤดูคิมหันต์หรรษา You’ve got to think rocks as you enjoy the sand and sun. คุณ ต้องคิดถึงความยากลำบากในอนาคต ในขณะที่คุณ สนุกสนานอยู่กับสายลมและแสงแดด LESSON: ข้อคิด It is important to be realistic. Think ahead. จงตะหนักถึงความเป็นจริง และเตรียมรับกับ เหตุการณ์ในอนาคต

4 3rd PART PHILOSOPHY : ปรัชญาที่ 3 ANTS THINK SUMMER ALL WINTER มดคิดถึงฤดูร้อนตลอด ระยะเวลาฤดูหนาว During the winter, ants remind themselves, “This won’t last long; we’ll soon be out of here.” ท่ามกลางความหนาว เหน็บแห่งเหมันต์ มันจะเตือนตัวเองว่า “ ความยากลำบากจะ อยู่เพียงไม่นาน แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้ ” At the first warm day, the ants are out. เมื่อวันที่แสงแห่ง ความอบอุ่นแสงแรกได้สาดส่อง มันจะออกมาเริงร่า If it turns cold again, they’ll dive back down, but then they come out the first warm day. หากอากาศกลับกลายเป็น หนาวอีกครั้ง มันจะเข้าไปในโพรงอีกครั้ง และออกมารับ ความอบอุ่นในวันอากาศดีทันใด LESSON: ข้อคิด Stay positive at all times. จงมองทุกสิ่งในเชิงบวก ตลอดเวลา

5 4th PART PHILOSOPHY: ปรัชญาที่ 4 ALL-THAT-YOU-POSSIBLY-CAN ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ How much will an ant gather during the summer to prepare for the winter? มดสามารถเก็บเกี่ยวเสบียงตลอดฤดูร้อนเพื่อ เตรียมพร้อมฤดูหนาวได้มากเพียงใด All that he possibly can. มากเท่าที่มันจะทำได้ LESSON: ข้อคิด Do all you can….and more! จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง หรือเกิน กำลัง

6 IN A NUT SHELL... FOUR-PART PHILOSOPHY 1)Never Give Up อย่ายอมแพ้ 2)Look Ahead มองไปข้างหน้า 3)Stay Positive มองโลกในแง่ดี 4)Do All You Can ทำเต็มความสามารถ “Don’t be encumbered by history, just go out & do something wonderful” อย่าท้อถอยไปกับอดีต จงออกเผชิญโลกกว้าง และสร้างสรรค์สิ่งที่วิเศษที่สุด


ดาวน์โหลด ppt THE ANT PHILOSOPHY : ปรัชญาของมด. 1 st PART PHILOSOPHY: ปรัชญาที่ 1 ANTS NEVER QUIT มดไม่เคยละความพยายาม If they’re headed somewhere and you try to stop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google