งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง 1 สารละลายกรด HA เข้มข้น 0.01 mol/dm 3 100 cm 3 แตกตัวร้อยละ 5 ในสารละลายมี H 3 O + เข้มข้นกี่ mol/dm 3 และมี H 3 O + กี่ โมล วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้หลักสมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง 1 สารละลายกรด HA เข้มข้น 0.01 mol/dm 3 100 cm 3 แตกตัวร้อยละ 5 ในสารละลายมี H 3 O + เข้มข้นกี่ mol/dm 3 และมี H 3 O + กี่ โมล วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้หลักสมดุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง 1 สารละลายกรด HA เข้มข้น 0.01 mol/dm cm 3 แตกตัวร้อยละ 5 ในสารละลายมี H 3 O + เข้มข้นกี่ mol/dm 3 และมี H 3 O + กี่ โมล วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้หลักสมดุล HA + H 2 O > A - + H 3 O + เริ่มต้น 0.01 M-00 เปลี่ยน แปลง - ((5x0.01 ) /100) = M M สมดุล M M M=mol/dm 3 ดังนั้นความเข้มข้นของ H 3 O + = mol/dm 3 จากความเข้มข้นของ H 3 O mol/dm 3 หมายความว่า สารละลาย 1000 cm 3 มี H 3 O mol สารละลาย 100 cm 3 มี H 3 O หรือ 5x10 -5 mol ดังนั้นในสารละลายมี H 3 O + = 5x10 -5 mol

2 วิธีที่ 2 คำนวณโดยใช้สูตร ดังนั้นความเข้มข้นของ H 3 O + = mol/dm 3 จากความเข้มข้นของ H 3 O mol/dm 3 หมายความว่า สารละลาย 1000 cm 3 มี H 3 O mol สารละลาย 100 cm 3 มี H 3 O หรือ 5x10 -5 mol ดังนั้นในสารละลายมี H 3 O + = 5x10 -5 mol

3 ตัวอย่าง 2 ที่อุณหภูมิ 25 ํ C ในสารละลายกรด HCN (Ka = 4.0 x ) เข้มข้น 1.0x10 -4 mol/l จะมีปริมาณ H 3 O + เท่าใด วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้หลักสมดุล HCN + H 2 O -----> CN - + H 3 O + เริ่มต้น M-00 เปลี่ยน แปลง -X M-+X M สมดุล X M-X M เนื่องจาก Ca/Ka> 1000 แสดงว่า X ประมาณ เท่ากับ M=mol/dm 3 ดังนั้นความเข้มข้น ของ H 3 O + = 2.0x10 -7 mol/dm 3

4 วิธีที่ 2 คำนวณโดยใช้สูตร ดังนั้นความเข้มข้นของ H 3 O + = 2x10 -7 mol/dm 3

5 ตัวอย่ าง 3 ดังนั้น ร้อยละ การแตกตัวของ HA = 1

6 ตัวอย่ าง 4 ดังนั้นความ เข้มข้นของกรด อ่อน HX = 1.6 mol/dm 3

7 ตัวอย่ าง 5 ดังนั้นความเข้มข้นของกรด HA = 0.21 mol/dm 3 กรด HA 0.1 M แตกตัว 17% กรด HA ? M แตกตัว 12% เนื่องจากกรดชนิดเดียวกันมีค่า K a เท่ากันโดยไม่ ขึ้นกับความเข้มข้น และจากสมการ (% 2.C a ) กรด 1 = (% 2.C a ) กรด 2 !7 2 x0.1x10 -4 = 12 2 xCax10 -4 C a = = 0.21 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง 1 สารละลายกรด HA เข้มข้น 0.01 mol/dm 3 100 cm 3 แตกตัวร้อยละ 5 ในสารละลายมี H 3 O + เข้มข้นกี่ mol/dm 3 และมี H 3 O + กี่ โมล วิธีที่ 1 คำนวณโดยใช้หลักสมดุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google