งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agenda ประเภทของแฟ้มข้อมูล การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล กับระบบฐานข้อมูล แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับจัดการ ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agenda ประเภทของแฟ้มข้อมูล การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล กับระบบฐานข้อมูล แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับจัดการ ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Agenda ประเภทของแฟ้มข้อมูล การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล กับระบบฐานข้อมูล แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับจัดการ ฐานข้อมูล

3 ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File Type) แฟ้มข้อมูลสามารถแบ่งตามสถานการณ์เก็บข้อมูลได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ (1) ไฟล์รายการหลัก (Master File) เก็บข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ เปลี่ยนแปลงน้อย (2) ไฟล์รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction File) แฟ้มที่เก็บข้อมูลรายการ เปลี่ยนแปลง (Transactions) เก็บสะสมรวบรวมไว้เพื่อ นำมาประมวลผลและนำไปปรับปรุงแฟ้มหลักอีกทีหนึ่ง - ประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) - ประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing)

4 ตัวอย่างการปรับปรุงรายการของ แฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Transaction File ( ข้อมูลฝาก - ถอนเงิน ) Master File ( ข้อมูลลูกค้าธนาคาร ) ปรับปรุงรายการ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี

5 ประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing)

6 ประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing)

7 การจัดเก็บข้อมูล File Processing

8 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

9 แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล

10 เครื่องมือสำหรับจัดการฐานข้อมูล (DBMS) (DBMS: Database Management System)

11 ความสามารถของระบบการจัดการ ฐานข้อมูล

12 1. เหตุใดจึงต้องนำเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการ ทำงาน จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ


ดาวน์โหลด ppt Agenda ประเภทของแฟ้มข้อมูล การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล กับระบบฐานข้อมูล แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับจัดการ ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google