งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด DataFlow Diagram. Car Rent System List of External Entities 1. ลูกค้า 2. ผู้จัดการ 3. แผนกการเงิน 4. อู่ซ่อมรถ 5. ร้านค้า List of Data 1. ข้อมูลลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด DataFlow Diagram. Car Rent System List of External Entities 1. ลูกค้า 2. ผู้จัดการ 3. แผนกการเงิน 4. อู่ซ่อมรถ 5. ร้านค้า List of Data 1. ข้อมูลลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด DataFlow Diagram

2 Car Rent System List of External Entities 1. ลูกค้า 2. ผู้จัดการ 3. แผนกการเงิน 4. อู่ซ่อมรถ 5. ร้านค้า List of Data 1. ข้อมูลลูกค้า 2. ข้อมูลรถ 3. ข้อมูลประเภทรถ 4. ข้อมูลสัญญาเช่า 5. ข้อมูลรายการเช่า รถ 6. ข้อมูลใบส่งซ่อม 7. ข้อมูลการ ประกันภัยรถยนต์ 8. รายการซ่อมรถ

3 ระบบศูนย์บริการเช่ารถ List of Processes 1. ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 1.1 ปรับปรุงข้อมูลรถ 1.2 ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า 1.3 ปรับปรุงข้อมูลประเภทรถ 2. เช่ารถ 2.1 ค้นหารถ 2.2 แสดงรายละเอียด 2.3 บันทึกรายการเช่ารถ 2.4 ยืนยันการเช่ารถ 2.5 ยกเลิกการเช่ารถ 2.6 ซื้อประกันภัยรถยนต์ 2.7 พิมพ์สัญญาเช่ารถ

4 ระบบศูนย์บริการเช่ารถ List of Processes ( ต่อ ) 3. รับคืนรถ 3.1 ตรวจสอบวันที่ส่งคืน 3.2 คำนวณค่าเช่ารถ 3.3 รับชำระเงิน 4. ซ่อมรถ 4.1 ตรวจสอบและพิมพ์ใบแจ้งซ่อม 4.2 ดำเนินการซ่อมรถ 4.3 ส่งรถคืนเพื่อปล่อยเช่า 5. พิมพ์รายงาน ( ให้นักศึกษาคิดเองว่าควรมี รายงานอะไรบ้าง ไม่ต้องแบ่งเป็น 5.1 แต่ให้ ไปเขียนใน Dataflow ว่ามีรายงานอะไรบ้าง )

5 Context Diagram Context Diagram ทำให้ทราบถึง สภาพแวดล้อมของระบบเช่ารถ ว่าเกี่ยวข้อง กับ External Entity อะไรบ้าง โดยแต่ละ External Entity มีการส่งข้อมูล Input อะไรบ้างให้กับระบบ (Process) และระบบมี การส่งข้อมูล Output อะไรบ้างให้แก่ External Entity

6 PHC ระบบศูนย์บริการเช่ารถ

7 Context Diagram ระบบศูนย์บริการเช่า รถ

8 DFD Fragment 1 ปรับปรุงข้อมูล พื้นฐาน

9 DFD Fragment 2 เช่ารถ

10 DFD Fragment 3 รับรถคืน

11 DFD Fragment 4 ซ่อมรถ

12 DFD Fragment 5 พิมพ์รายงาน

13 นำ DFD Fragments ของแต่ละ Fragments มารวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหนึ่งไดอะแกรม ของ Level 0

14 ปรับปรุง ข้อมูล พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด DataFlow Diagram. Car Rent System List of External Entities 1. ลูกค้า 2. ผู้จัดการ 3. แผนกการเงิน 4. อู่ซ่อมรถ 5. ร้านค้า List of Data 1. ข้อมูลลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google