งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต 6. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 7. โทษของอินเทอร์เน็ต

3 1. อินเตอร์เน็ตคืออะไร Interconnection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดย มีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบ เดียวกัน Interconnection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดย มีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบ เดียวกัน คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถ รับและส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถ รับและส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอักษร ภาพกราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหวเสียง

4

5 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็น (ปี ค.ศ.1969) โดย หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็น (ปี ค.ศ.1969) โดย หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงแรกนั้นรู้จักกันในนามของ "อาร์พาเน็ต (ARPANET) ช่วงแรกนั้นรู้จักกันในนามของ "อาร์พาเน็ต (ARPANET) เครือข่ายจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตา บาร์บารา และ สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เครือข่ายจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตา บาร์บารา และ สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายนี้ มีอยู่หลากหลายชนิด และใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายนี้ มีอยู่หลากหลายชนิด และใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

6 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร (ต่อ) เครือข่ายอาร์พาเน็ตมีจุดมุ่งหมายหลักให้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอีกหน่วยหนึ่งโดย ข้อมูลที่ ส่งระหว่างกันสามารถที่จะมีเส้นทางออกไปยังปลายทาง ได้มากกว่าหนึ่งเส้นทางโดยใช้สายโทรศัพท์ ซึ่งถ้าหาก เส้นทางบางเส้นทางได้รับความเสียหาย เครือข่ายยังคง สื่อสารกันได้โดยเส้นทางที่เหลือเส้นทางอื่น เครือข่ายอาร์พาเน็ตมีจุดมุ่งหมายหลักให้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอีกหน่วยหนึ่งโดย ข้อมูลที่ ส่งระหว่างกันสามารถที่จะมีเส้นทางออกไปยังปลายทาง ได้มากกว่าหนึ่งเส้นทางโดยใช้สายโทรศัพท์ ซึ่งถ้าหาก เส้นทางบางเส้นทางได้รับความเสียหาย เครือข่ายยังคง สื่อสารกันได้โดยเส้นทางที่เหลือเส้นทางอื่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มี การนำเอาเครือข่ายของตนเองที่มีอยู่มาเชื่อมต่อเข้า กับ ระบบเครือข่ายอาร์พาเน็ต ทำให้เครือข่ายขยายขนาดมาก และถูกขนานนามว่า "อินเทอร์เน็ต (Internet)" หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มี การนำเอาเครือข่ายของตนเองที่มีอยู่มาเชื่อมต่อเข้า กับ ระบบเครือข่ายอาร์พาเน็ต ทำให้เครือข่ายขยายขนาดมาก และถูกขนานนามว่า "อินเทอร์เน็ต (Internet)"

7 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป หรือผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider) พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป หรือผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)

8 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทำงานได้เนื่องจาก การติดต่อสื่อสารใช้กฎและข้อตกลงเดียวกัน หรือ Protocol  Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) การติดต่อสื่อสารใช้กฎและข้อตกลงเดียวกัน หรือ Protocol  Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) หลักการ เครือข่ายแบบแพคเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) = แพคเก็ตหรือกลุ่มข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และส่งไปยัง ปลายทางโดยใช้เส้นทางต่างๆ กัน ตามแต่ปลายทางที่กำหนด หลักการ เครือข่ายแบบแพคเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) = แพคเก็ตหรือกลุ่มข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และส่งไปยัง ปลายทางโดยใช้เส้นทางต่างๆ กัน ตามแต่ปลายทางที่กำหนด เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายจะต้องมีหมายเลขประจำ เครื่องให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ อ้างอิงถึงได้  หมายเลขไอพี (IP Address) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายจะต้องมีหมายเลขประจำ เครื่องให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ อ้างอิงถึงได้  หมายเลขไอพี (IP Address) หมายเลขไอพี (IP Address) ชุดหนึ่งใช้ขนาด 32 บิต หมายเลขชุดนี้จะ ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน หมายเลขไอพี (IP Address) ชุดหนึ่งใช้ขนาด 32 บิต หมายเลขชุดนี้จะ ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน 0-255. 0-255

9 คำถาม จงตรวจสอบว่าการเขียน IP Address ถูกต้องหรือไม่ IP Address //// 255.16.3.0 155.256.60.103 254.36.106.36 255.255.255.255 245.257.135.10     

10 ปัญหา คือ หมายเลขไอพีจดจำได้ยาก จึงเกิดการตั้ง ชื่อที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ดี เอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) ปัญหา คือ หมายเลขไอพีจดจำได้ยาก จึงเกิดการตั้ง ชื่อที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ดี เอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) DNS ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อ และตามด้วย โดเมน DNS ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อ และตามด้วย โดเมน หน่วยงาน InterNIC (Internet Network Information Center) ได้กำหนด รหัสโดเมนระดับ บนสุด (Top-Level Domain Name) ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ร่วมกัน หน่วยงาน InterNIC (Internet Network Information Center) ได้กำหนด รหัสโดเมนระดับ บนสุด (Top-Level Domain Name) ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ร่วมกัน ชื่อโดเมนระดับบนสุดจะบอกถึงประเภทขององค์กร หรือ ชื่อประเทศที่เครือข่ายตั้งอยู่ ดังตาราง ชื่อโดเมนระดับบนสุดจะบอกถึงประเภทขององค์กร หรือ ชื่อประเทศที่เครือข่ายตั้งอยู่ ดังตาราง 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร (ต่อ)

11 รหัสโดเมนแทนประเภทของหน่วยงาน รหัสโดเมนใช้สำหรับตัวอย่าง.comกลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial organization) ibm.com (International Business Machine Corp.).eduสถาบันการศึกษา (Educational institution) centre.edu (Center College, Danville,KY).govหน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่ หน่วยงานทางทหาร (Government agency) Nasa.gov.milหน่วยงานทางทหาร (Department of Defence and other Military sites navy.mil (The United States Navy).netหน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย (Networking resource) Mindspring.net (Mindspring, a regional Internet Service Provider).orgหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร (Private organization) Unesco.org

12 โดเมนชั้นบนสุดที่ออกมาล่าสุด รหัสโดเมนใช้สำหรับตัวอย่าง.infoเว็บไซด์ระหว่าง ประเทศ.bizเว็บไซด์ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ.nameโดเมนที่จด ลิขสิทธิแบบส่วน บุคคล

13 โดเมนแทนชื่อประเทศ รหัสโดเมนประเทศรหัสโดเมนประเทศ au at ca dk ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนนาดา เดนมาร์ค ie jp th uk ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

14 โดเมนย่อยในประเทศไทย รหัสโดเมนใช้สำหรับตัวอย่าง orกลุ่มธุรกิจการค้าNectec.or.th acสถาบันการศึกษาEau.ac.th goหน่วยงานของรัฐบาลMua.go.th

15 4. การติดต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต 4.1 การเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ (Dial Up Connection) 4.2 การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet Access

16 การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรขนาดเล็กที่ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะบางเวลาตามที่ ต้องการ การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรขนาดเล็กที่ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะบางเวลาตามที่ ต้องการ เป็นการติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน สายโทรศัพท์ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โมเด็ม (Modem) เแปลงสัญญาณ เป็นการติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน สายโทรศัพท์ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โมเด็ม (Modem) เแปลงสัญญาณ สายสื่อสารคือสายโทรศัพท์ สายสื่อสารคือสายโทรศัพท์ การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ISP การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ISP 4.1การเชื่อมต่อผ่านการหมุนโทรศัพท์ (Dialup Access)

17 การเชื่อมต่อผ่านโมเด็มสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

18 The analog signal (audible) is sent through telephone lines. MODEM 011010001 Digital signal โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก digital เป็น analog โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก analog เป็น digital การเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์โดยใช้โมเด็ม

19 4.2 การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet Access) เชื่อมโยงเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Backbone ของ อินเตอร์เนต เชื่อมโยงเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Backbone ของ อินเตอร์เนต ทำผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตเวย์ (Gateway) หรือ IP Router ทำผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตเวย์ (Gateway) หรือ IP Router สายสื่อสารที่ใช้ต้องเป็นสายที่สามารถผ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง สายสื่อสารที่ใช้ต้องเป็นสายที่สามารถผ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ข้อดี คือ สามารถรับและส่งข้อมูลได้โดยตรง ข้อดี คือ สามารถรับและส่งข้อมูลได้โดยตรง นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยและในบริษัทต่างๆ นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยและในบริษัทต่างๆ

20 Router ISP ในประเทศ ISP ต่างประเทศ การเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่าง ISP ในประเทศ และ ISP ต่างประเทศ

21 5. การบริการบนอินเทอร์เน็ต 1. จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Mail หรือ E- mail) 2. ระบบลิสต์เซิร์ฟ (listserv: List Server) 3. บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Login, Telnet) 4. บริการโอนย้ายข้อมูล (FTP) 5. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น (Usenet News) 6. การสนทนาออนไลน์ 7. บริการค้นหาข้อมูลจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) 8. เวิลด์ไวด์เวบ (World Wide Web)

22 จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Mail หรือ E-mail) เป็นบริการที่รับส่งข้อความเพื่อติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์กับบุคคลอื่นๆ เป็นบริการที่รับส่งข้อความเพื่อติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์กับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ของการส่งอีเมล์ประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้ ที่อยู่ของการส่งอีเมล์ประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้ ข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบ อื่นๆ นอกเหนือจาก ตัวอักษร เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง แนบไปพร้อมกับ จดหมายได้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) ชื่อโดเมน (Domain name) @

23 บริการการรับส่งอีเมล์ผ่านเว็บ หรือเวบเมล์ (Web Mail)

24 โปรแกรมที่ใช้ในการรับส่งจดหมาย เช่น MS Outlook

25 จรรยาบรรณเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์เมล์และไฟล์ ตรวจสอบจดหมายทุกวัน และจำกัดจำนวนไฟล์และข้อมูล ในตู้จดหมาย ตรวจสอบจดหมายทุกวัน และจำกัดจำนวนไฟล์และข้อมูล ในตู้จดหมาย ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการ ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการ ให้จำนวนจดหมายที่อยู่ในตู้จดหมาย (mbox) มีจำนวน น้อยที่สุด ให้จำนวนจดหมายที่อยู่ในตู้จดหมาย (mbox) มีจำนวน น้อยที่สุด ให้ทำการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซี หรือ ฮาร์ดดิสต์ของตนเอง ให้ทำการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซี หรือ ฮาร์ดดิสต์ของตนเอง พึงระลึกเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้อาจถูก ผู้อื่นแอบอ่านได้ พึงระลึกเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้อาจถูก ผู้อื่นแอบอ่านได้ ในการคัดลอกไฟล์จากของตนไปให้ผู้อื่นหรือนำไฟล์จาก อินเทอร์เน็ตมายังเครื่องของตน ควรทำการสแกนไวรัส ไฟล์ก่อนทุกครั้ง ในการคัดลอกไฟล์จากของตนไปให้ผู้อื่นหรือนำไฟล์จาก อินเทอร์เน็ตมายังเครื่องของตน ควรทำการสแกนไวรัส ไฟล์ก่อนทุกครั้ง

26 เมลล์ลิงลิส์ (Mailing List) เครื่องมือที่ใช้กระจายข่าวสารและข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้กระจายข่าวสารและข้อมูลเฉพาะกลุ่ม การใช้งานจะเป็นลักษณะของการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยใช้ Email ของเราเป็นสื่อติดต่อและรับข่าวสารต่างๆจากกลุ่มที่เราไปสมัคร ซึ่งปกติจะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกับเรา การใช้งานจะเป็นลักษณะของการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยใช้ Email ของเราเป็นสื่อติดต่อและรับข่าวสารต่างๆจากกลุ่มที่เราไปสมัคร ซึ่งปกติจะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกับเรา ตัวอย่างของผู้ให้บริการ Free Mailing list ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม เช่น groups.yahoo.com, www.listbot.com, www.coolist.com ตัวอย่างของผู้ให้บริการ Free Mailing list ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม เช่น groups.yahoo.com, www.listbot.com, www.coolist.com groups.yahoo.comwww.listbot.comwww.coolist.com groups.yahoo.comwww.listbot.comwww.coolist.com ใช้เป็นแหล่งฐานข้อมูลซึ่งสมาชิกของ Mailing list สามารถที่จะดาวน์ โหลดไปได้ ใช้เป็นแหล่งฐานข้อมูลซึ่งสมาชิกของ Mailing list สามารถที่จะดาวน์ โหลดไปได้ ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ปฏิทิน บริการ Chat สำหรับ สมาชิกที่ออนไลน์อยู่ มีบริการอัลบั้มรูปภาพ etc. ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ปฏิทิน บริการ Chat สำหรับ สมาชิกที่ออนไลน์อยู่ มีบริการอัลบั้มรูปภาพ etc.

27 บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Login, Telnet) บริการนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปทำงานต่างๆ ที่อยู่ใน คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่ว่าเครื่องนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม บริการนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปทำงานต่างๆ ที่อยู่ใน คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่ว่าเครื่องนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม โปรแกรม telnet สำหรับโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ วินโดว์ เช่น โปรแกรม QvtNet, โปรแกรม HyperTerminal โปรแกรม telnet สำหรับโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ วินโดว์ เช่น โปรแกรม QvtNet, โปรแกรม HyperTerminal

28 หลักการทำงานของบริการเข้าใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล ใช้หลักการทำงานระบบลูกข่าย/แม่ข่าย (Client-Server) ใช้หลักการทำงานระบบลูกข่าย/แม่ข่าย (Client-Server)

29 จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้ Telnet ใช้กับเครื่องที่เปิดเป็นสาธารณะที่ให้ใช้ได้ หรือ เครื่องที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ ใช้กับเครื่องที่เปิดเป็นสาธารณะที่ให้ใช้ได้ หรือ เครื่องที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องที่ต่อรับ telnet ส่วนใหญ่จะมีระเบียบและ กฎเกณฑ์เฉพาะเครื่อง ควรทำความ เข้าใจโดย การศึกษาข้อกำหนด เครื่องที่ต่อรับ telnet ส่วนใหญ่จะมีระเบียบและ กฎเกณฑ์เฉพาะเครื่อง ควรทำความ เข้าใจโดย การศึกษาข้อกำหนด ในการเข้าไปยังเครื่องด้วย telnet จะต้องรีบ ปฏิบัติงาน และใช้ด้วยเวลาจำกัด เมื่อเสร็จ ธุระ แล้วให้รีบ logout ออกจากระบบ ในการเข้าไปยังเครื่องด้วย telnet จะต้องรีบ ปฏิบัติงาน และใช้ด้วยเวลาจำกัด เมื่อเสร็จ ธุระ แล้วให้รีบ logout ออกจากระบบ

30 บริการโอนย้ายข้อมูล (FTP) FTP หรือ File Transfer Protocol เป็นการถ่ายโอน แฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ใกล้หรือไกล FTP หรือ File Transfer Protocol เป็นการถ่ายโอน แฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ใกล้หรือไกล

31 บริการโอนย้ายข้อมูล (FTP) ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้ บริการนี้มีอยู่เป็นจำนวน มาก เช่น WS_FTP, CuteFTP เป็นต้น ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้ บริการนี้มีอยู่เป็นจำนวน มาก เช่น WS_FTP, CuteFTP เป็นต้น นอกจากนี้มีผู้ใช้จำนวน มากนิยมใช้บริการ ถ่าย โอนแฟ้มข้อมูลผ่าน Web Browser นอกจากนี้มีผู้ใช้จำนวน มากนิยมใช้บริการ ถ่าย โอนแฟ้มข้อมูลผ่าน Web Browser

32 บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น (Usenet News) Usenet News เป็นบริการซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง คล้ายคลึงกับการเปิดเวทีสาธารณะให้ผู้คนทั่วโลก มาแสดง ความคิดเห็นร่วมกัน Usenet News เป็นบริการซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง คล้ายคลึงกับการเปิดเวทีสาธารณะให้ผู้คนทั่วโลก มาแสดง ความคิดเห็นร่วมกัน กลุ่มหัวข้อใน Usenet News เหล่านี้จะเรียกว่า Newsgroup ซึ่งมีการจัดแบ่งเป็นกลุ่มหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งยังมีกลุ่มหัวข้อ ย่อยไว้มากมายนับพันๆ กลุ่ม กลุ่มหัวข้อใน Usenet News เหล่านี้จะเรียกว่า Newsgroup ซึ่งมีการจัดแบ่งเป็นกลุ่มหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งยังมีกลุ่มหัวข้อ ย่อยไว้มากมายนับพันๆ กลุ่ม Usenet News มีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม rn, tin และ rtin และมีใช้บริการในเครือข่าย WWW เพื่อใช้บริการ Usenet News ผ่านทาง Web Browser ได้ Usenet News มีหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม rn, tin และ rtin และมีใช้บริการในเครือข่าย WWW เพื่อใช้บริการ Usenet News ผ่านทาง Web Browser ได้

33 การใช้ Usenet News ผ่านทางเครือข่าย

34 จรรยาบรรณการใช้ Usenet News ให้เขียนเรื่องให้กระชับ ให้เขียนเรื่องให้กระชับ ระมัดระวังในการละเมิดสิทธิ์หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น ระมัดระวังในการละเมิดสิทธิ์หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น จำกัดความยาวของข่าว และหลีกเลี่ยงตัวอักษรควบคุมพิเศษ อื่นๆ จำกัดความยาวของข่าว และหลีกเลี่ยงตัวอักษรควบคุมพิเศษ อื่นๆ ลงชื่อ และลายเซนต์ตอนล่างของข้อความ ลงชื่อ และลายเซนต์ตอนล่างของข้อความ ไม่ควรใช้ข้อความตลกขบขัน หรือคำเฉพาะ คำกำกวม หรือ คำหยาบคายในการเขียนข่าว ไม่ควรใช้ข้อความตลกขบขัน หรือคำเฉพาะ คำกำกวม หรือ คำหยาบคายในการเขียนข่าว ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ไม่ควรคัดลอกข่าวจากที่อื่น เช่น จากหนังสือพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่มีการสรุปย่อ และเมื่อส่งข่าวย่อจะต้องอ้างอิงที่มา ไม่ควรคัดลอกข่าวจากที่อื่น เช่น จากหนังสือพิมพ์ทั้งหมด โดยไม่มีการสรุปย่อ และเมื่อส่งข่าวย่อจะต้องอ้างอิงที่มา ไม่ควรใช้กระดานข่าวเป็นที่ตอบโต้หรือละเมิดผู้อื่น ไม่ควรใช้กระดานข่าวเป็นที่ตอบโต้หรือละเมิดผู้อื่น

35 การสนทนาออนไลน์ บริการที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนอื่นๆ ได้ ซึ่งจะมีลักษณะของการสนทนาโต้ตอบกันอย่างทันทีทันใด บริการที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนอื่นๆ ได้ ซึ่งจะมีลักษณะของการสนทนาโต้ตอบกันอย่างทันทีทันใด ลักษณะของการคุยโต้ตอบกันทำได้โดยการพิมพ์ ข้อความโต้ตอบกัน หรือการใช้เสียงเพื่อสนทนา ลักษณะของการคุยโต้ตอบกันทำได้โดยการพิมพ์ ข้อความโต้ตอบกัน หรือการใช้เสียงเพื่อสนทนา ในลักษณะนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้อื่นที่กำลังเข้าใช้ งานอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การโทรศัพท์ทางไกล ในลักษณะนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้อื่นที่กำลังเข้าใช้ งานอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การโทรศัพท์ทางไกล โปรแกรมสนทนาที่นิยมใช้ เช่น Internet Phone, ICQ, MSN Messenger Service, Microsoft NetMeeting โปรแกรมสนทนาที่นิยมใช้ เช่น Internet Phone, ICQ, MSN Messenger Service, Microsoft NetMeeting

36 โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ICQ

37 จรรยาบรรณการใช้ระบบสนทนา แบบออนไลน์ ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนา ด้วย ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนา ด้วย ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรตรวจสอบสถานะการใช้งาน ของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรตรวจสอบสถานะการใช้งาน ของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก หลังจากเรียกไปชั่วขณะ คู่ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับ แสดง ว่าคู่สนทนาอาจติดงานสำคัญ ขอให้หยุดการเรียก เพราะข้อความที่เรียกไปปรากฏบนจออย่างแน่นอนแล้ว หลังจากเรียกไปชั่วขณะ คู่ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับ แสดง ว่าคู่สนทนาอาจติดงานสำคัญ ขอให้หยุดการเรียก เพราะข้อความที่เรียกไปปรากฏบนจออย่างแน่นอนแล้ว ควรใช้วาจาสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การ แทรกอารมณ์ขัน ควรกระทำกับคนที่ รู้จักคุ้นเคยแล้ว เท่านั้น ควรใช้วาจาสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การ แทรกอารมณ์ขัน ควรกระทำกับคนที่ รู้จักคุ้นเคยแล้ว เท่านั้น

38 บริการค้นหาข้อมูลจากระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่กระจายอยู่บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบและทำให้ผู้ใช้ สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บริการที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบอาร์ชี (Archie) ระบบโกเฟอร์ (Gopher) ระบบเวยส์ (WAIS)

39 ระบบอาร์ชี (Archie) ระบบช่วยค้นหาแฟ้มข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายที่ ให้บริการ FTP สาธารณะ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากมาย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบช่วยค้นหาแฟ้มข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายที่ ให้บริการ FTP สาธารณะ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากมาย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่งค้นแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ ให้กับโปรแกรม แล้ว โปรแกรมจะทำการตรวจค้น ฐานข้อมูลและแสดงแหล่งที่เก็บแฟ้มข้อมูล จากนั้นผู้ใช้ก็สามารถใช้บริการ FTP เพื่อไป Download แฟ้มข้อมูล ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่งค้นแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ ให้กับโปรแกรม แล้ว โปรแกรมจะทำการตรวจค้น ฐานข้อมูลและแสดงแหล่งที่เก็บแฟ้มข้อมูล จากนั้นผู้ใช้ก็สามารถใช้บริการ FTP เพื่อไป Download แฟ้มข้อมูล

40 Archie ได้ถูกลดบทบาทลงอย่างมาก ใช้การค้นหาบนเครือข่าย WWW แทน แต่ยังมีกลุ่มนักวิจัยบางกลุ่มที่ยังคงใช้บริการ Archie

41 ระบบโกเฟอร์ (Gopher) ระบบโกเฟอร์ (Gopher) ระบบนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ โดยเปิดให้ผู้ใช้ สามารถสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ ระบบนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ โดยเปิดให้ผู้ใช้ สามารถสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Gopher จะให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลในลักษณะ "เมนูลำดับชั้น (Hierarchy)" โดยจะมีเมนูให้ผู้ใช้ เลือกค้นเข้าไปทีละหัวข้อจนกระทั่งถึงหัวข้อชั้นใน สุด ซึ่งจะแสดง ข้อมูลที่ต้องการทีละหน้า Gopher จะให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลในลักษณะ "เมนูลำดับชั้น (Hierarchy)" โดยจะมีเมนูให้ผู้ใช้ เลือกค้นเข้าไปทีละหัวข้อจนกระทั่งถึงหัวข้อชั้นใน สุด ซึ่งจะแสดง ข้อมูลที่ต้องการทีละหน้า

42 ระบบนี้ผู้ใช้ต้องอาศัยการสุ่มไปตามเมนู ระบบนี้ผู้ใช้ต้องอาศัยการสุ่มไปตามเมนู ต่อมาพัฒนาระบบ Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net- oriented Index to Computerized Archives) ให้ใช้งานร่วมกับระบบ Gopher สำหรับระบบดังกล่าวนี้ใช้การค้นหาด้วย Keyword ได้ในทุกเมนู และทุกเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ต่อมาพัฒนาระบบ Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net- oriented Index to Computerized Archives) ให้ใช้งานร่วมกับระบบ Gopher สำหรับระบบดังกล่าวนี้ใช้การค้นหาด้วย Keyword ได้ในทุกเมนู และทุกเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ยากต่อการค้นหา ข้อมูลที่ตนเอง ต้องการ

43 ระบบเวยส์ (WAIS) Wide Area Information Sever บริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำ 4 บริษัทได้ พัฒนาระบบ WAIS ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน บริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำ 4 บริษัทได้ พัฒนาระบบ WAIS ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมนี้ค้นหา แหล่งข้อมูล โดยระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาในแฟ้มข้อมูลที่ต้องการโดยใช้ภาษา ปกติทั่วไปไม่ต้องใช้ภาษาเฉพาะเจาะจง หรือภาษาของฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมนี้ค้นหา แหล่งข้อมูล โดยระบุสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาในแฟ้มข้อมูลที่ต้องการโดยใช้ภาษา ปกติทั่วไปไม่ต้องใช้ภาษาเฉพาะเจาะจง หรือภาษาของฐานข้อมูล

44 เวิลด์ไวด์เวบ (World Wide Web) บริการที่ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดของอินเทอร์เน็ตใน ปัจจุบัน บริการที่ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดของอินเทอร์เน็ตใน ปัจจุบัน เวบเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวก ด้วยลักษณะของการ แสดงผลในรูปแบบของ Hypertext เวบเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวก ด้วยลักษณะของการ แสดงผลในรูปแบบของ Hypertext ข้อมูลที่นำเสนอในเวบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ข้อมูลและส่วนที่เป็นตัวเชื่อมหรือลิงค์ (Link) ข้อมูลที่นำเสนอในเวบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ข้อมูลและส่วนที่เป็นตัวเชื่อมหรือลิงค์ (Link) เวบใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายในรูปแบบของ Client/Server ดังภาพ เวบใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายในรูปแบบของ Client/Server ดังภาพ

45 ใช้โปรแกรมเวบบราวเซอร์ (Web Browser)ได้แก่ Internet Explorer (IE), Netscape Communicator, Mozzila Firefox, Opera เครื่องserver เรียก Web Server การติดต่อระหว่างเวบบราวเซอร์และเวบเซิร์ฟเวอร์จะใช้ โปรโตคอล HTTP (HyperText Transfer Protocol) ข้อมูลจะจัดเก็บ ในรูปแบบมาตรฐาน HTML (HyperText Markup Language) สถาปัตยกรรม เครือข่ายในรูปแบบ ของ Client/Server

46 โปรแกรมเวบบราวเซอร์ (Web Browser) โปรแกรมเวบบราวเซอร์จะทำงานโดยดึงข้อมูลซึ่ง จัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า HTML (HyperText Markup Language) มาจากเวบเซิร์ฟเวอร์และแปล ความหมายของรูปแบบข้อมูล ที่ได้กำหนดเอาไว้ เพื่อนำเสนอแก่ผู้ใช้ โปรแกรมเวบบราวเซอร์จะทำงานโดยดึงข้อมูลซึ่ง จัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า HTML (HyperText Markup Language) มาจากเวบเซิร์ฟเวอร์และแปล ความหมายของรูปแบบข้อมูล ที่ได้กำหนดเอาไว้ เพื่อนำเสนอแก่ผู้ใช้ สำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ HTML นั้นจะมีการ แบ่งเป็นหน้าๆ เหมือนกับหน้าในเอกสารปกติ ซึ่งแต่ ละหน้านั้นจะเรียกว่า "เวบเพจ (Web Page)" สำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ HTML นั้นจะมีการ แบ่งเป็นหน้าๆ เหมือนกับหน้าในเอกสารปกติ ซึ่งแต่ ละหน้านั้นจะเรียกว่า "เวบเพจ (Web Page)"

47 Web Browser  Internet Explorer Protocol บริการต่างๆ

48 โปรโตคอล hypertext transfer protocol โปรโตคอล hypertext transfer protocol DNS  ที่อยู่คือเครื่อง www และบริษัทชื่อ cnn DNS  ที่อยู่คือเครื่อง www และบริษัทชื่อ cnn File Locate  แฟ้ม welcome.htm File Locate  แฟ้ม welcome.htm http://www.cnn.com/welcome.htm การระบุชื่อโปรโตคอล Uniform Resource Locator (URL) เป็นรูปแบบการระบุตำแหน่งหรือที่อยู่ ของ Resource ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

49 http://www.netscape.com โปรโตคอล http ที่อยู่คือเครื่อง www ณ netscape.com http://www.netscape.com โปรโตคอล http ที่อยู่คือเครื่อง www ณ netscape.com gopher://gopher.tc.umn.edu โปรโตคอล gopher ที่อยู่คือเครื่อง gopher ณ tc.umn.edu gopher://gopher.tc.umn.edu โปรโตคอล gopher ที่อยู่คือเครื่อง gopher ณ tc.umn.edu ftp://ftp.nectec.or.th/pub/pc โปรโตคอล ftp ที่อยู่คือเครื่อง ftp ณ nectec.co.th และ ราก/pub/pc ftp://ftp.nectec.or.th/pub/pc โปรโตคอล ftp ที่อยู่คือเครื่อง ftp ณ nectec.co.th และ ราก/pub/pc file://C:/WINDOWS/Modem.txt โปรโตคอล File ที่อยู่คือฮาร์ดดิสก์ผู้ใช้ใน C:/WINDOWS แฟ้ม Modem.txt file://C:/WINDOWS/Modem.txt โปรโตคอล File ที่อยู่คือฮาร์ดดิสก์ผู้ใช้ใน C:/WINDOWS แฟ้ม Modem.txt การระบุชื่อโปรโตคอล

50 6. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า ธุรกิจการค้า การเงินการธนาคาร การเงินการธนาคาร ความบันเทิง ความบันเทิง

51 ด้านการศึกษา อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ผู้ใช้ สามารถเข้าไปค้นหาและดึงข้อมูลที่ต้องการ ได้ง่ายและรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ผู้ใช้ สามารถเข้าไปค้นหาและดึงข้อมูลที่ต้องการ ได้ง่ายและรวดเร็ว ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดย ใช้อินเทอร์เน็ต ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดย ใช้อินเทอร์เน็ต การเรียนการสอนผ่านเวบ หรือ E-Learning การเรียนการสอนผ่านเวบ หรือ E-Learning ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) ได้แก่ SchoolNet ซึ่ง NECTEC พัฒนาขึ้น ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) ได้แก่ SchoolNet ซึ่ง NECTEC พัฒนาขึ้น

52 http://www.school.net.th/

53 http://www.thaicyberu.go.th

54 ธุรกิจการค้า E-Commerce /การซื้อขายสินค้าบริการ ต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต E-Commerce /การซื้อขายสินค้าบริการ ต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

55 E-commerce http://www.amazon.com

56 E-commerce และการบริการลูกค้า http://www.microsoft.com

57 การเงินการธนาคาร ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือ Electronic Banking หรือ E-Banking คือ ธนาคารที่ให้บริการบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือ Electronic Banking หรือ E-Banking คือ ธนาคารที่ให้บริการบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระบบชำระเงินค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ ซึ่งองค์กรกลาง ที่น่าเชื่อถือ อันได้แก่ธนาคาร เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการ ชำระเงินแบบออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ระบบชำระเงินค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ ซึ่งองค์กรกลาง ที่น่าเชื่อถือ อันได้แก่ธนาคาร เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการ ชำระเงินแบบออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การตรวจสอบยอดบัญชี การโอนเงิน การสั่งชำระค่าสินค้าและบริการ การตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต การสั่งอายัติเช็ค

58

59 ความบันเทิง การอ่านข่าวสารจากวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ จากเว็บไซต์ การอ่านข่าวสารจากวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ จากเว็บไซต์ ตัวอย่างภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อม เสียง ตัวอย่างภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อม เสียง ฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ หรือ สันทนาการต่างๆ การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ หรือ สันทนาการต่างๆ การสนทนาพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต การสนทนาพูดคุยระหว่างผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางเวบบอร์ดต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางเวบบอร์ดต่างๆ

60 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

61 ตัวอย่างภาพยนตร์

62 ฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต

63 7. โทษของอินเทอร์เน็ต โรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) เรื่องอนาจารผิดศีลธรรม (Pornography/Indecent Content)

64 โรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างน้อย 4 อย่าง เป็นเวลานานอย่างน้อย 1 ปีถือ ได้ว่า มีอาการติดอินเทอร์เน็ต รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ต รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อกับอินเทอร์เน็ต มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้ รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือคิดว่าการใชอินเทอร์เน็ตทำ ให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือคิดว่าการใชอินเทอร์เน็ตทำ ให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และความ สัมพันธ ์ ยังใช้อินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และความ สัมพันธ ์ ยังใช้อินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนานกว่าที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนานกว่าที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้

65 เรื่องอนาจารผิดศีลธรรม (Pornography/Indecent Content) ข้อมูลต่างๆ ที่มีเนื้อหาไปในทางขัดต่อศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือรวมถึงภาพโป๊เปลือยต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ที่มีเนื้อหาไปในทางขัดต่อศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือรวมถึงภาพโป๊เปลือยต่างๆ เรื่องหลอกหลวงต่างๆ เรื่องหลอกหลวงต่างๆ การเจาะทำลายระบบเพื่อล้วงความลับหรือข้อมูล ต่างๆ การเจาะทำลายระบบเพื่อล้วงความลับหรือข้อมูล ต่างๆ

66 แบบฝึกหัด 1. นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตใน ชีวิตประจำวันอะไรบ้าง จงบอกชื่อ เว็บไซต์หรือโปรแกรมที่เข้าไปใช้บริการ ในอินเทอร์เน็ตนั้นประกอบ 2. ให้นักศึกษาหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ผิดมา 1 ข่าว


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google