งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) อินเทอร์เน็ตคืออะไร ?

2 ประวัติอินเทอร์เน็ต อาร์ ปาเน็ต ปี 2512 กระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ทุน มหาวิทยาลัย ศึกษาวิธีการเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เรียกว่า อาร์ ปาเน็ต ARPAnet (ARPA : Advance Research Project Agency) อินเตอร์เน็ต ปี 2524 มหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐ เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย และเปลี่ยนชื่อมา เป็น อินเตอร์เน็ต ปี 2535 เนคเทค ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กับมหาวิทยาลัย เรียกเครือข่ายนี้ว่า ไทยสาร (ThaiSarn : Thai Social Scientific Academic & Research Network) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ตลอดจนข้อคิดเห็นของ นักวิจัย นักวิชาการ โดยจุดแรกที่มีการเชื่อมโยง เข้ากับอินเตอร์เน็ต

3 อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร ?

4 การเชื่อมต่อของระบบ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมสื่อสาร คู่ สายโทรศั พท์ ISP MODEM อาจใช้ ดาวเทียม ช่วยรับ - ส่ง ข้อมูลก็ได้ Internet Service Providers : ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต

5 บริการพื้นฐาน บนอินเทอร์เน็ต 1. E-mail 2. World Wild Web (WWW) 3. File Transfer Protocol (FTP) บริการดาว โหลดไฟล์ 4. Telnet การใช้คอมพิวเตอร์แบบรีโมต์ 5. Usenet บอร์ดข่าวสารระดับโลก 6. IRC คุย (Chat) 7. อื่นๆ Voice/Video Conference,Search Engine,Game, Multimedia, TV,Radio, VDO

6 ด้านการศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือน เป็น ห้องสมุดขนาดใหญ่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อ ค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

7 ด้านธุรกิจ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทาง ธุรกิจ สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถ เปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้ คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น

8 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ด้านการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหา วารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์ และข่าวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบ ที่ จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้าน หนังสือทั่วๆ ไป สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้

9 ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต 1. เป็นที่เผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เช่น Software เถื่อน สื่อลามกอนาจาร อาวุธ สงคราม และ อื่นๆ อีกมากมาย 2. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 3. การใช้ในทางที่ผิดเช่น การโจรกรรมข้อมูล การเข้าทำลายข้อมูล 4. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ อย่าง พวกเรา 5. อาจทำให้นอนดึกและเสียสุขภาพ 6. เกิดการล่อลวง ให้ข้อมูลเท็จ 7. บางคนเล่นอินเทอร์เน็ตมากไม่ยอมออก กำลังกาย 8. อยู่หน้าจอนานๆ อาจทำให้เสียสายตา

10 บัญญัติ 10 ประการ ของการ ใช้อินเทอร์เน็ต ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิด ผู้อื่น ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดู แฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรม ข้อมูลข่าวสาร ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็น เท็จ ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มี ลิขสิทธิ์ ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิด จากการกระทำของท่าน ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ด้วยกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google