งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ นายเปรม อุ่นเรือน น. ส. ศรัญญา บัวเปิด น. ส. ปทุมพร เมืองเมา ปรับปรุง 18 เมษายน 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ นายเปรม อุ่นเรือน น. ส. ศรัญญา บัวเปิด น. ส. ปทุมพร เมืองเมา ปรับปรุง 18 เมษายน 2555 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ นายเปรม อุ่นเรือน น. ส. ศรัญญา บัวเปิด น. ส. ปทุมพร เมืองเมา ปรับปรุง 18 เมษายน 2555 1

2 หัวข้อบรรยาย สมัครเป็นผู้ใช้ของระบบอีเลิน นิ่ง การใช้งานระบบในฐานะผู้ดูแล ระบบ การใช้งานระบบในฐานะ อาจารย์ผู้สร้างวิชา การเพิ่มรายวิชาใหม่ การสร้างแบบทดสอบ การสร้างการบ้าน 2

3 3

4 http://class.nation.ac.th 4

5 คลิกเพื่อสมัคร สมาชิก 5

6 ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เสร็จแล้วคลิกสร้าง บัญชีผู้ใช้ใหม่ 6

7 คลิกเพื่อไปยืนยัน ใน E-mail 7

8 คลิกเปิดจดหมาย account confirmation‏ 8

9 คลิกลิงค์เพื่อ ยืนยันบัญชีผู้ใช้ 9

10 เสร็จสิ้นการสร้าง บัญชีผู้ใช้ 10

11 วิชาที่มีในระบบ 11

12 12

13 ใส่ Username และ Password เสร็จแล้วคลิก Login 13

14 กำหนดบทบาท 14

15 คลิกอีเมล คลิก Add 15

16 แสดงรายการผู้ใช้ และ จัดการได้ 16

17 1. ให้สิทธิ์สร้าง Courses 2. ให้สิทธิ์สร้าง Courses 17

18 3. คลิกอีเมลล คลิก Add 18

19 19

20 ใส่ Username และ Password เสร็จแล้วคลิก Login 20

21 คลิกสร้าง Courses 21

22 คลิกสร้าง Courses 22

23 ใส่หัวข้อและ รายละเอียด 23

24 เพิ่มทรัพยากร 24

25 เพิ่มกิจกรรม 25

26 เพิ่มทรัพยากร URL 26

27 ผลการเพิ่ม ทรัพยากร URL 27

28 การแสดงผลแบบ editing off 28

29 29

30 1. เข้าสู่ ระบบ 30

31 2. คลิก Add/edit courses 3. คลิก Add a new courses 31

32 แสดงรายวิชาใน Computer Science และแก้ไขรายวิชา 32

33 เปลี่ยนกลุ่ม หรือแก้ไข รายละเอียด ของวิชาได้ 33

34 กำหนดให้ guest เข้าได้ 34

35 อนุญาตให้ guest เข้า ชม ไม่อนุญาตให้ guest เข้าชม 35

36 ใน course administration สามารถ enroll นักศึกษาเข้าวิชาได้ 36

37 มีนักศึกษาในวิชานี้ จำนวน 2 คน 37

38 38

39 1. เลือก รูปแบบ 39

40 2. ใส่หัวข้อ รายละเอียด 40

41 3.Quiz ถูก สร้าง 41

42 4. คลิก Edit quiz 42

43 5. คลิกเพิ่ม แบบทดสอบ 43

44 6. เลือกแบบทดสอบชนิดเป็น Multiple Choice 7. คลิก Next 44

45 8. ตั้ง ลักษณะ 10. ตั้ง คำตอบ 11. คำตอบที่ถูกที่สุด เลือก 100 % 9. ตั้ง คำตอบ 45

46 12. ได้คำถาม 1 ข้อ 46

47 ได้คำถาม 4 ข้อ 47

48 ธนาคาร คำถาม 48

49 เพิ่มหน้าที่ 2 49

50 ข้อมูล คำถาม 50

51 ดูก่อน ก่อนใช้จริง 51

52 ย้ายคำถามไปวิชาอื่นได้ 52

53 เข้าในฐานะ นักศึกษา 53

54 หน้าจอของนักศึกษา คลิกสอบ 54

55 ดูข้อมูลก่อนได้ 55

56 เริ่มสอบ 56

57 ไปสอบหน้าถัดไป 57

58 ไปสอบหน้าถัดไป 58

59 ถ้าเสร็จแล้วก็ ส่งทั้งหมด และยืนยันว่าเสร็จ 59

60 เฉลยด้วยครับว่าตอบ ไม่ถูก 60

61 เกือบเต็มร้อย แล้ว 61

62 ดูได้ว่าใครสอบ ไม่สอบ หรือได้เท่าไร 62

63 63

64 อาจารย์ เข้าระบบ 64

65 ให้อัพโหลดส่ง แฟ้มเดียว 65

66 เขียนโจทย์ ให้ชัด 66

67 การบ้านพร้อม สำหรับนักศึกษา แล้ว 67

68 ไปยังสัปดาห์ที่ ต้องการได้ 68

69 นักศึกษาจะเห็น แบบนี้ เพื่อส่งการบ้าน 69

70 เรียนรู้จากแหล่ง.. กลับไปเขียน แล้วจึงจะส่งการบ้าน 70

71 นักศึกษาจะส่ง การบ้าน 71

72 1. คลิก Choose a File 2. คลิก เลือกไฟล์ 4. คลิก upload this file 3. ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ที่ต้องการ 72

73 เลือกประเภทของ ลิขสิทธิ์ 73

74 กดปุ่ม Save Changes ก็จะส่งการบ้านเสร็จ 74

75 ผลลัพธ์ว่าส่งแล้ว 75

76 จอภาพของ อาจารย์ 76

77 ทราบว่าส่งมาแล้ว 1 คน 77

78 บอกวันเวลา และ ชื่อแฟ้ม 78

79 ตอบกลับ นักศึกษา จะชม หรือ เสนอแนะก็ได้ พร้อมให้คะแนน 79

80 นักศึกษาก็จะเห็นคะแนนของตน 80

81 แสดงค่าเฉลี่ย 81

82 นักศึกษาเห็นคะแนน และ ข้อเสนอแนะ หรือคำชมของอาจารย์ 82

83 นักศึกษาดูสรุปผลทั้งการบ้าน และ ผลสอบ 83

84 เปิด Courses ให้นักเรียน สมัครเอง 84

85 Question & Answer Who are you? Administrator Course Creator & Teacher Student Guest 85


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ นายเปรม อุ่นเรือน น. ส. ศรัญญา บัวเปิด น. ส. ปทุมพร เมืองเมา ปรับปรุง 18 เมษายน 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google