งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
โดย จรรยา อินทมณี

2 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
คำตอบ : ไม่เคย คำถาม : เคยอ่าน Blog ใน Share ไหม??? คำตอบ : เคยอ่านบ้าง เลือกอ่าน (ไม่ค่อยมีเวลา)

3 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
คำถาม : ทำไมจึงเขียน (เกินข้อกำหนด) คำตอบ : เมื่อเขียนแล้ว มีเรื่องให้เขียนต่อ คำถาม : คิดว่าจะเขียนเรื่องอะไร??? คำตอบ : ครั้งแรกก็เครียดมาก เพราะนึกไม่ออก

4 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
สิ่งที่มาจุดประการความคิด ความประทับใจ ทางบวก ทางลบ เช่น การไปท่องเที่ยว การเดินทาง การที่พบกับสิ่งที่ถูกใจ สิ่งแวดล้อม ลมฟ้าอากาศ บทกลอน สำนวนที่สื่อแง่คิด คติสอนใจ ฯลฯ ความรู้ทั่วๆ ไป ที่คิดว่าเกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้

5 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
สิ่งที่มาจุดประการความคิด การเล่าประสบการณ์ การได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เช่น เทคนิคการสอนใหม่ๆ การแก้ปัญหา????ได้ และคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ บางเรื่องที่เราอยากให้ผู้อื่นร่วมแสดงความคิดเห็น ต้องการความรู้ที่ตัวเราไม่รู้ ถามได้เลย จะมีคนช่วยตอบและร่วม แสดงความคิดเห็นมากมาย

6 การเตรียมเนื้อหาเขียน Share
ต้องใช้เวลาเขียน เพราะเตรียมเรื่อง การเตรียมตัวเขียน (ทำการบ้าน) บันทึกความจำโดยการเก็บภาพ

7 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
การวางเค้าโครงเรื่อง(ให้เขียนได้หลายบล็อก) บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป

8 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
การวางเค้าโครงเรื่อง(ให้เขียนได้หลายบล็อก) บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป

9 การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share
ท่านเห็นแนวทางที่จะเขียนบ้างหรือยังคะ จะรออ่านคะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน share

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google