งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงบันดาล ใจในการเขียน share โดย จรรยา อินทมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงบันดาล ใจในการเขียน share โดย จรรยา อินทมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแรงบันดาล ใจในการเขียน share โดย จรรยา อินทมณี

2 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน share คำถาม : คุณเคยเขียน Share หรือเปล่า ????? คำตอบ : ไม่เคย คำถาม : เคยอ่าน Blog ใน Share ไหม ??? คำตอบ : เคยอ่านบ้าง เลือก อ่าน ( ไม่ค่อยมีเวลา )

3 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน share คำถาม : ทำไมจึงเขียน ( เกิน ข้อกำหนด ) คำตอบ : เมื่อเขียนแล้ว มีเรื่อง ให้เขียนต่อ คำถาม : คิดว่าจะเขียนเรื่อง อะไร ??? คำตอบ : ครั้งแรกก็เครียดมาก เพราะนึกไม่ออก

4 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน share สิ่งที่มาจุดประการความคิด  ความประทับใจ ทางบวก ทางลบ เช่น การไปท่องเที่ยว การเดินทาง การที่พบกับสิ่งที่ถูกใจ สิ่งแวดล้อม ลมฟ้าอากาศ บทกลอน สำนวนที่สื่อแง่คิด คติ สอนใจ ฯลฯ  ความรู้ทั่วๆ ไป ที่คิดว่าเกิดประโยชน์กับ ส่วนรวมได้

5 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน share สิ่งที่มาจุดประการความคิด  การเล่าประสบการณ์ การได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เช่น เทคนิค การสอนใหม่ๆ การแก้ปัญหา ???? ได้ และคิดว่าน่าจะ เกิดประโยชน์ บางเรื่องที่เราอยากให้ผู้อื่นร่วมแสดง ความคิดเห็น  ต้องการความรู้ที่ตัวเราไม่รู้ ถามได้เลย จะ มีคนช่วยตอบและร่วม แสดงความคิดเห็นมากมาย

6  ต้องใช้เวลาเขียน เพราะ เตรียมเรื่อง  การเตรียมตัวเขียน ( ทำ การบ้าน )( ทำ การบ้าน )  บันทึกความจำโดยการเก็บ ภาพ การเตรียมเนื้อหาเขียน Share

7 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน share  การวางเค้าโครงเรื่อง ( ให้เขียน ได้หลายบล็อก )  บทนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป

8 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน share  การวางเค้าโครงเรื่อง ( ให้เขียน ได้หลายบล็อก )  บทนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป

9 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการเขียน share  ท่านเห็นแนวทางที่จะเขียนบ้าง หรือยังคะ  http://share.psu.ac.th/home จะรออ่านคะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงบันดาล ใจในการเขียน share โดย จรรยา อินทมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google