งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) คน

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส. อ. 20 – 30 ปี ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51)

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อ กล่าวหา ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) ผลการจับกุมรวมทั้ง 420 คน จน. คน ผลิต / นำเข้า คน คค. คน คค./ จน. คน เสพ คน

5 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) ทุกอำเภอ ปี

6 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น ลิตร ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) ทุกอำเภอ ปี

7 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) กรัม เมือง และเบตง ปี

8 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) เมือง, กรงปินัง และบันนังสตา ปี เม็ด

9 สถิติการจับกุมเฮโรอีน ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) กรัม เมือง ปี

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) ลิตร ทุกอำเภอ ปี

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) เม็ด เมือง,เบตง และยะหา ปี

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) เม็ด เบตง ปี

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) เบตง ปี กรัม

14 สถิติการจับกุมสารระเหย ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51) เมือง ปี ซีซี

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51)

17 การบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51)

18 - อำเภอเมืองยะลารวม 3 ครั้ง - อำเภอบันนังสตารวม 3 ครั้ง - อำเภอธารโตรวม 3 ครั้ง - อำเภอกรงปินังรวม 2 ครั้ง - อำเภอยะหารวม 2 ครั้ง - อำเภอรามันรวม 2 ครั้ง - อำเภอเบตงรวม 2 ครั้ง - อำเภอกาบังรวม 1 ครั้ง การประชุม ศตส. อ. ตั้งแต่เดือน ต. ค. 51 – 15 ธ. ค. 51


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google