งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52)

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส. อ. 20 – 30 ปี ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52)

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อ กล่าวหา ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) ผลการจับกุมรวมทั้ง 650 คน จน. คน ผลิต / นำเข้า คน คค. คน คค./ จน. คน เสพ คน

5 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) ทุกอำเภอ ปี

6 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น ลิตร ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) ทุกอำเภอ ปี

7 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) กรัม เมือง และเบตง ปี

8 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) เมือง, กรงปินัง และบันนังสตา ปี เม็ด

9 สถิติการจับกุมเฮโรอีน ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) กรัม เมือง ปี

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) ลิตร ทุกอำเภอ ปี

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) เม็ด เมือง,เบตง และยะหา ปี

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) เม็ด เบตง ปี

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) เบตง ปี กรัม

14 สถิติการจับกุมสาร ระเหย ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52) เมือง ปี ซีซี

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52)

17 การบำบัดจำแนกตาม ชนิดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2552 ( ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52)

18 - อำเภอเบตงรวม 4 ครั้ง - อำเภอกรงปินังรวม 4 ครั้ง - อำเภอเมืองยะลารวม 3 ครั้ง - อำเภอบันนังสตารวม 3 ครั้ง - อำเภอรามันรวม 3 ครั้ง - อำเภอธารโตรวม 3 ครั้ง - อำเภอยะหารวม 2 ครั้ง - อำเภอกาบังรวม 2 ครั้ง การประชุม ศตส. อ. ตั้งแต่เดือน ต. ค. 51 – 15 ม. ค. 52

19 สถิติผลคดียาเสพติดของศาล ประจำปีงบประมาณ 2552 สถิติผลคดียาเสพติดของศาล ประจำปีงบประมาณ 2552

20 ประเภท / ชนิดยา เสพติด จำนว นคดี ความเห็น และคำสั่ง ฟื้น ฟู หมาย เหตุ สั่ง ฟ้อง สั่งไม่ ฟ้อง ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ( ยาบ้า, เฮโรอีน, ยาไอซ์ ) ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 ( ฝิ่น, โคเดอีน ) 33-- ยาเสพติดให้โทษ ประเภท ยาเสพติดให้โทษ ประเภท ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ( กัญชา, พืช กระท่อม ) รวม

21


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google