งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบเก็บข้อมูล ปี 2550 1 แบบสัมภาษณ์ หัวหน้าครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน และการเข้าถึง บ้านเลขที่ / ที่ตั้ง ครัวเรือน จำนวนสมาชิก ครัวเรือน บันทึกการเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบเก็บข้อมูล ปี 2550 1 แบบสัมภาษณ์ หัวหน้าครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน และการเข้าถึง บ้านเลขที่ / ที่ตั้ง ครัวเรือน จำนวนสมาชิก ครัวเรือน บันทึกการเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบเก็บข้อมูล ปี 2550

3 1 แบบสัมภาษณ์ หัวหน้าครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน และการเข้าถึง บ้านเลขที่ / ที่ตั้ง ครัวเรือน จำนวนสมาชิก ครัวเรือน บันทึกการเข้า พบ สภาพบ้าน / วัสดุ ที่ใช้ก่อสร้าง สภาพแวดล้อม รอบบ้าน สมาชิกภายใน ครัวเรือน  ความสัมพันธ์กับ หัวหน้าครอบครัว  เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  การศึกษาสูงสุด  อาชีพปัจจุบัน  การสูบบุหรี่ใน ปัจจุบัน  การดื่มเหล้าใน ปัจจุบัน  ครั้งที่เข้าถึง ความ ร่วมมือ

4 2 แบบสัมภาษณ์ สมาชิกครัวเรือน ลักษณะประชากร สุขภาพทั่วไป ประสบการณ์ใช้ยา ยาแก้ไข้แก้ปวด ยาแก้ไอ ยาคลายเครียด ยา นอนหลับ ความรู้และทัศนคติ ต่อสารเสพติด การรู้จัก / เคยเห็น ของจริง การรับรู้ต่อการเลิก ใช้ ผลเสียต่อ สุขภาพ รังเกียจ การหา / ซื้อสาร ประสบการณ์ใช้ สารเสพติด  บุหรี่ / ยาเส้น  กระท่อม  กัญชา  ฝิ่น  ยาอี / ยาเลิฟ  ยาเค  โคเคน  ผงขาว / เฮโร อิน  สารระเหย  ยากระตุ้น ยาบ้า  ไอซ์

5 แบบสัมภาษณ์การดื่ม แอลกอฮอล์ วัตถุประสงค์ Drinking status Abstainer Social / responsible drinker Ex-drinker Current drinker Drinking indices Frequency, quantity Drinking intensity Binge drinking Drinking environment

6 แบบสัมภาษณ์การดื่ม แอลกอฮอล์ หมวดที่ 1 แบบแผนการดื่ม อายุที่เริ่มดื่มครั้งแรก ประเภทสุราที่เคยดื่ม ปริมาณ - ความถี่ของการดื่ม การดื่มหนักต่อครั้ง สถานที่ โอกาส เวลา เพื่อนที่ดื่ม การซื้อหา ค่าใช้จ่าย 19 ข้อ หมวดที่ 2 AUDIT 10 ข้อ หมวดที่ 3 ผลกระทบจากการดื่ม 14 ข้อ หมวดที่ 4 การบำบัดรักษาสุรา 5 ข้อ

7 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Lifetime drinking Age onset of drinking

8 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทสุราที่เคยดื่ม

9 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Drinking status: current drinker non-current drinker (ex-drinker)

10 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Quantity-Frequency for annual consumption

11

12 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Tri-level method หาปริมาณแอลกอฮอล์ที่เรียกว่า ดื่มมากที่สุด ดื่มปานกลาง ดื่มน้อยที่สุด และจำนวนวันต่อปีที่ดื่มแต่ละลักษณะ

13 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์

14 Conversion factor for frequency of drinking 1. ทุกวัน = 365 วันต่อปี X365 2.5-6 วันต่อสัปดาห์ = 5.5x52 = 286 วันต่อปี X286 3.3-4 วันต่อสัปดาห์ = 3.5x52 = 182 วันต่อปี X182 4.1-2 วันต่อสัปดาห์ = 1.5x52 = 78 วันต่อปี X78 5.2-3 วันต่อเดือน = 2.5x12 = 18 วันต่อปี X18 6. เดือนละวัน = 1x12 = 12 วันต่อปี X12 7.7-11 วันใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 9 วันต่อปี X9 8.4-6 วันใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 5 วันต่อปี X5 9.2-3 วันใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 2.5 วันต่อปี X2.5 10.1 วันเท่านั้น ใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 1 วันต่อปี X1 Annual consumption = sum of [ (volume x alc. Conc. x spgt.) x frequency ]

15 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Binge drinking Place of drinking

16 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Drinking company Drinking time

17 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Drinking occasion Source of beverage Drinking expenses

18 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Alcohol Use Disorder Identification Test AUDIT

19 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Consequences of Drinking

20 แบบสัมภาษณ์การ ดื่มแอลกอฮอล์ Treatment for alcohol problems


ดาวน์โหลด ppt แบบเก็บข้อมูล ปี 2550 1 แบบสัมภาษณ์ หัวหน้าครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน และการเข้าถึง บ้านเลขที่ / ที่ตั้ง ครัวเรือน จำนวนสมาชิก ครัวเรือน บันทึกการเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google