งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงปี 2555 สำนักงาน ปปส. ภาค 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงปี 2555 สำนักงาน ปปส. ภาค 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงปี 2555 สำนักงาน ปปส. ภาค 9

2 แหล่งที่มาของยาเสพติด ยาบ้าไอซ์เฮโรอีนฝิ่น กัญชายาบ้า ยาบ้าไอซ์ ยาบ้าไอซ์ Club drugs, พืชกระท่อม

3 กรณีตัวยาจากภายนอกประเทศ

4 จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่ายังมีการนำเข้า ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มนักค้าชาวไทยและนักค้าต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบการนำเข้ามีทั้งนำเข้ามาพร้อมตัวบุคคล การซุกซ่อนใน ยานพาหนะและในรูปแบบของไปรษณีย์ภัณฑ์ เพื่อนำมาแบ่งจำหน่ายให้กับ ลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการนำเข้ามาทาง พื้นที่อำเภอชายแดน ผ่านทางช่องทางปกติ(ด่านศุลกากร) ยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้า ได้แก่ พืชกระท่อม club Drug(เอ็กซ์ตาซี่ คีตามีน อีริมิน5) และกัญชาแห้ง ยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้า ได้แก่ พืชกระท่อม club Drug(เอ็กซ์ตาซี่ คีตามีน อีริมิน5) และกัญชาแห้ง

5 ตัวยาหลักที่มีการลักลอบนำเข้าค่อนข้างมากในปี 2555 ที่ผ่านมา คือ พืชกระท่อม มีปริมาณการจับกุมหลัก ร้อยกิโลกรัมหลายครั้ง รวมของกลางไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ซึ่งพืชกระท่อมเหล่านี้มีจุดหมายส่วนใหญ่ในพื้นที่ 3 จชต.

6 สำหรับคดีการจับกุมพืชกระท่อม ที่มีปริมาณของ กลางมากที่สุดในปี 2555 คือ การจับกุมเมื่อวันที่ 17 ส. ค.55 โดย ตชด.437 อ. สะเดา จ. สงขลา สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาใน จ. นราธิวาส ของกลางพืชกระท่อม จำนวน 22 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 730 กก. จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบ ว่า พืชกระท่อมทั้งหมดนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อ นำไปจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 400 บาท

7 การลักลอบนำเข้าจากภาคอื่นๆ มาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง นอกจากรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคลฯ กรณีเฝ้าระวัง “ทางไปรษณีย์” จากกรณีการตรวจยึด พัสดุไปรษณียภัณฑ์ ห้วง มิ.ย.-ส.ค.55 ณ ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

8

9 ◙ ครั้งที่ 1 เมื่อ 14-16 มิถุนายน 2555 ◙ ครั้งที่ 2 เมื่อ 10 -12 กรกฎาคม 2555 ◙ ครั้งที่ 3 เมื่อ 7-8 สิงหาคม 2555 ใบพืชกระท่อมสด ใบพืชกระท่อมสด น้ำหนักรวมกว่า 650 กิโลกรัม ยาแก้ไอ ยาแก้ไอ จำนวนรวม 1,186 ขวด (ยี่ห้อ Cephendryl,ยี่ห้อTenadrin, ยี่ห้อเมคิดดัฟไซรัป,,ยี่ห้อ Iwadil,ไม่ติดสลากยี่ห้อ และยาแก้ไอที่บรรจุ ในขวดเครื่องดื่มชนิดอื่น เช่น โค้กขนาด 1.25 ลิตร,ขนาด 0.5 ลิตร, ชาเขียวโออิชิ เป็นต้น ** ตรวจสอบพบว่า มีทั้งที่เป็นยาแก้ไอที่เปลี่ยน บรรจุภัณฑ์ และเป็นยาแก้ไอที่ผสมน้ำต้มพืชกระท่อมแล้ว) อัลปราโซแลม อัลปราโซแลม จำนวนรวม 11,200 เม็ด กระสุนปืน กระสุนปืน รวม 2,600 นัด (.22 จำนวน 2,000 นัด, 9 ม.ม 300 นัด,ขนาด.357 จำนวน 50 นัด,.38 จำนวน 150 นัด,.45 จำนวน 50 นัด และลูกซอง 50 นัด) แม็กกาซีน แม็กกาซีน ยาว.45 บรรจุ 15 นัด จำนวน 1 อัน

10 ครั้งที่ 1 เมื่อ 14-16 มิถุนายน 2555

11

12

13 ครั้งที่ 2 เมื่อ 10-12 กรกฎาคม 2555

14

15 พัสดุไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมดถูกส่งมาจากที่ทำการไปรษณีย์ใน ✪ กรุงเทพมหานคร(คลองจั่น บึงกุ่ม สวนหลวง วังทองหลาง คันนายาว บางเขน พระนคร บางกะปิ สะพานสูง บางคอแหลม หัวหมาก มีนบุรี) ✪ ปทุมธานี (อ.เมือง,อ.ลาดหลุมแก้ว,อ.ธัญบุรี) ✪ นนทบุรี (อ.เมือง, อ.ปากเกร็ด, ) ✪ อยุธยา (อ.เมือง) ✪ สมุทรสาคร (อ.กระทุ่มแบน) ✪ ชลบุรี ( อ.เกาะจันทร์) โดยมีปลายทางอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สตูล พัสดุไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมดถูกส่งมาจากที่ทำการไปรษณีย์ใน ✪ กรุงเทพมหานคร(คลองจั่น บึงกุ่ม สวนหลวง วังทองหลาง คันนายาว บางเขน พระนคร บางกะปิ สะพานสูง บางคอแหลม หัวหมาก มีนบุรี) ✪ ปทุมธานี (อ.เมือง,อ.ลาดหลุมแก้ว,อ.ธัญบุรี) ✪ นนทบุรี (อ.เมือง, อ.ปากเกร็ด, ) ✪ อยุธยา (อ.เมือง) ✪ สมุทรสาคร (อ.กระทุ่มแบน) ✪ ชลบุรี ( อ.เกาะจันทร์) โดยมีปลายทางอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สตูล

16 ครั้งที่ 3 เมื่อ 7-8 สิงหาคม 2555

17

18 ข้อพิจารณาข้อพิจารณา

19 ข้อพิจารณาข้อพิจารณา 3. ยาแก้ไอที่ตรวจยึดได้จากการลักลอบ ส่งทางไปรษณีย์ มีทั้งที่ติดสลาก ยี่ห้อและที่ไม่ติดสลาก ได้แก่ ยี่ห้อ Cephendryl,Tenadrin,เมคิดดัฟ ไซรัป,ยี่ห้อ Iwadil รวมทั้งพบ ยาแก้ไอที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่ใน ขวดน้ำอัดลม เช่น ขวดโค้ก ขนาด 1.25 ลิตร,ขนาด 0.5 ลิตร หรือใน ขวดชาเขียวโออิชิ เป็นต้น เปลี่ยนเฉพาะบรรจุภัณฑ์ ผสม กับน้ำต้มพืชกระท่อมแล้ว ทั้งนี้ยาแก้ไอที่บรรจุอยู่ในขวดน้ำอัดลม หรือขวดชาเขียวนั้น พบว่า บางส่วนเป็น ยาแก้ไอที่เปลี่ยนเฉพาะบรรจุภัณฑ์ เท่านั้น แต่บางส่วนเป็นยาแก้ไอที่ผสม กับน้ำต้มพืชกระท่อมแล้ว

20 5. ในแต่ละกล่องจะบรรจุทั้งใบพืชกระท่อม ยาแก้ไอ ทั้งที่ บรรจุขวด และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่ไว้ในขวดน้ำอัดลม (โค้ก),ขวดชาเขียว และวัตถุออกฤทธิ์ รวมเป็นแพคเก็จ พร้อมจำหน่าย เพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นยาเสพติดสี่คูณร้อย 5. ในแต่ละกล่องจะบรรจุทั้งใบพืชกระท่อม ยาแก้ไอ ทั้งที่ บรรจุขวด และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่ไว้ในขวดน้ำอัดลม (โค้ก),ขวดชาเขียว และวัตถุออกฤทธิ์ รวมเป็นแพคเก็จ พร้อมจำหน่าย เพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นยาเสพติดสี่คูณร้อย ข้อพิจารณาข้อพิจารณา

21 ปัญหาการค้าและการแพร่ระบาด

22 การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สถิติการจับกุมมี จำนวนเพิ่มสูงขึ้น จากปี 2554

23 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มกราคม-พฤศจิกายน 2554 มกราคม-พฤศจิกายน 2555

24 แนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติดพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ห้วง ปี 2547-2555 แนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติดพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง แนวโน้มยากลุ่มกระตุ้นประสาท (ยาบ้า ไอซ์) จะเป็นตัวยาหลักมากกว่า 80% แนวโน้มยากลุ่มกระตุ้นประสาท (ยาบ้า ไอซ์) จะเป็นตัวยาหลักมากกว่า 80% ไอซ์ไอซ์ ยาบ้ายาบ้า ปี 2554 ไอซ์ เริ่มแทนที่กัญชา

25 สัดส่วนการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่รายจังหวัด 3 ลำดับแรก ห้วง มกราคม-พฤศจิกายน 2555 สัดส่วนการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่รายจังหวัด อันดับ 1อันดับ 2อันดับ 3 สงขลา ไอซ์ 43.92% ยาบ้า 31.91% พืชกระท่อม 15.16% ตรัง ยาบ้า 76.92% พืชกระท่อม 5.70% ไอซ์ 5.57% พัทลุง ยาบ้า 58.51% พืชกระท่อม 13.45% ไอซ์ 10.49% สตูล ยาบ้า 41.95% กัญชาแห้ง 16.85% พืชกระท่อม 15.16% ปัตตานี ยาบ้า 38.56% พืชกระท่อม 34.21% กัญชาแห้ง 5.60% ยะลา พืชกระท่อม 38.42% ยาบ้า 31.87% กัญชาแห้ง 6.58% นราธิวาส ยาบ้า 50.52% พืชกระท่อม 19.71% เฮโรอีน 7.17% กลุ่มตัวยาที่ติด อันดับ 1-3 ของแต่ ละจังหวัด คือ ยาบ้า พืชกระท่อม ไอซ์ และกัญชาแห้ง โดยตัวยาอันดับ 1 ของจังหวัดส่วน ใหญ่ คือยาบ้า ยกเว้น จ.สงขลา เป็นไอซ์ และยะลา เป็นพืชกระท่อม นอกจากนี้ จ.นราธิวาสมีการ เฮโรอีนเป็น 1-3 ตัว ยาหลัก กลุ่มตัวยาที่ติด อันดับ 1-3 ของแต่ ละจังหวัด คือ ยาบ้า พืชกระท่อม ไอซ์ และกัญชาแห้ง โดยตัวยาอันดับ 1 ของจังหวัดส่วน ใหญ่ คือยาบ้า ยกเว้น จ.สงขลา เป็นไอซ์ และยะลา เป็นพืชกระท่อม นอกจากนี้ จ.นราธิวาสมีการ เฮโรอีนเป็น 1-3 ตัว ยาหลัก

26 ราคายาเสพติดราคายาเสพติด  ยาบ้า ราคาเม็ดละ 200 – 300 บาท บางพื้นที่ราคาต่ำมากคือ 130 หรือ 3 เม็ด 500 บาท  ไอซ์ราคาจีละ 2,500 – 3,500 บาท ราคาตักละ500-1,000 บาท  กัญชาแห้ง ราคากิโลกรัมละ 15,000 – 18,000 บาท ราคาห่อละ 50-150 บาท  พืชกระท่อม ราคากิโลกรัมละ 300 – 1,400 บาท ราคาใบละ 3-5 บาท  น้ำกระท่อม ราคาลิตรละ 80 – 150 บาท  เฮโรอีนราคาหลอดละ100-200 บาท  อัลปราโซแลม ราคาเม็ดละ 25 - 30 บาท

27 พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง ปปส. ภ.9

28 จังหวัดเป้า ผลงาน (จำนวนหมู่บ้าน) มีการประชาคม เพื่อดำรงสถานะ หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา ยาเสพติด พัฒนาแกนนำ หมู่บ้าน/ชุมชนใน การ แจ้งข่าว เฝ้า ระวังปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ มีการแจ้ง และเฝ้า ระวังพฤติการณ์ บุคคล ที่สุ่มเสี่ยงต่อ การเสพ/ค้า ยาเสพติด มีการแจ้ง และเฝ้าระวัง แหล่งสุ่ม เสี่ยง ต่อการมั่ว สุม ส่งเสริมให้ สมาชิกใน หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วม ในการ แก้ไขปัญหา มีการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้ สมาชิกใน หมู่บ้าน/ ชุมชน สงขลา 291 444444 สตูล4 ------ ตรัง68 ------ พัทลุง178 67 66 ปัตตานี21 333333 ยะลา16 ------ นราธิวาส 103 182522212521 รวม681929996959994

29 จังหวัดเป้า ผลงาน บูรณาการชุดกำลัง ปฏิบัติดำเนินการสกัด กั้นยาเสพติดในพื้นที่ พบ/ดำเนินการ ต่อผู้ค้า (คน) พบ/ดำเนินการต่อผู้ เสพ (คน) พบ/ดำเนินการต่อ ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง (คน) สงขลา 63 ---- สตูล31 5--- ยะลา113 ---- นราธิวาส 49 ---- รวม2565---

30 จังหวัดเป้า ผลงาน ร้อยละครัวเรือน ที่เข้าร่วมเป็น สมาชิกกองทุน แม่ฯ ร้อยละแกนนำ อาสาประชาชน ดูแลครัวเรือน ดูแล 1:5 ครัวเรือน ร้อยละครัวเรือนที่ ผ่านผ่านการ รับรองครัวเรือน ปลอดภัย จำนวนม./ช. มี การจัดกิจกรรม กองทุนแม่ฯ ใน พื้นที่ จำนวน ม./ช. พัฒนาสู่การเป็น ศูนย์เรียนรู้บูรณา การสู่เศรษฐกิจ พอเพียง มีการอบรม/ พัฒนาแกนนำ อาสาประชาชน กองทุนแม่ของ แผ่นดิน(คน) สงขลา200 4.55-12.666780 สตูล129 27.9541.2827.2733312,937 ตรัง123 9.51-21.94430 พัทลุง152 36.1311.326.7358701,245 ปัตตานี123 0.060.531.05171655 ยะลา171 12.9573.5714.362210 นราธิวาส 186 1.721.2711.4774 417 รวม1,08415.9220.7817.411942034,744 1 1 1 1 1 1

31 จังหวัดเป้า ผลงาน (จำนวนหมู่บ้าน) สมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมดำเนินการตาม แผนการพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็ง มีการพัฒนาผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด มีการบูรณาการการ ดำเนินงานเสริมสร้างความ เข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา 1,162 4748 สตูล279 596957 ตรัง762 18 พัทลุง715 485486485 ปัตตานี676 100 99 ยะลา449 4211142 นราธิวาส 679 441 371 รวม4,722 1,1921,2731,120 111 222 333

32 1. การจัดเวทีประชาคม 2. การค้นหาผู้เสพผู้ติด 3. การค้นหาผู้ค้า 4. การแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ค้า 5. การแก้ไขปัญหากลุ่มผู้เสพ 6. การจัดตั้งอาสาสมัคร / พัฒนาศักยภาพ 7. ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพ ติด

33 จังหวัดเป้า ผลงาน (จำนวนหมู่บ้าน) มีการ จัดทำ ข้อมูล ผู้ค้า ผู้เสพ (คน) มีการ สืบสวนหา ข่าว/ วิเคราะห์ ข่าวนักค้า ปราบปรา ม/ปิด ล้อมตรวจ ค้น (ครั้ง/คน) ใช้ มาตรการ ทางสังคม กดดันนัก ค้า ตั้งจุด ตรวจ/จุด สกัดเดิน เวรยามใน ชุมชน พัฒนา ผู้นำ จัดตั้ง อาสาสมั คร จัดทำ แผน ชุมชน รณรงค์ ประชาสัม พันธ์ให้ ประชาชน เข้ามามี ส่วนร่วม สงขลา 13 --------- สตูล42 ---122112 ตรัง15 --------- พัทลุง11 254/12557757 ปัตตานี10 --------- ยะลา24 --------- นราธิวาส 16 -----3112 รวม131 254/1267129711

34 จังหวัดเป้าหมายผลงาน บำบัดติดตามบำบัดติดตามอื่นๆ สงขลา 6,66417,203978 (15%)966 (6%)- พัทลุง 1,8004,200318 (18%)6 (0.1%)- ตรัง 1,7464,082280 (16%)10 (0.2%) จัดอบรมแนวทางการ บำบัดและติดตามให้แก่ แก่สถานพยาบาล 9แห่ง สตูล 1,8003,233270 (15%)702 (5%) ปัตตานี 3,6006,926288 (8%)- จัดตั้งสถานบำบัด ฟื้นฟูตามหลักศาสนา 3 แห่งที่ เมือง สายบุรี หนองจิก ยะลา 2,4026,975301(13%)8 (0.1%)- นราธิวาส 3,1503,596178(6%)-- รวม 17,16246,2152,613(15%)1,692(4%)-

35 จังหวัดนร.ป.5-6 โรงเรียนสถานประกอบการ เป้าผลเป้าผลเป้าผล (ผ่านเกณฑ์) สงขลา 31,230 - 210 3343- สตูล 8,455 - 69 248- ตรัง 16,220 - 103 120- พัทลุง 12,020 268 99 2112 ปัตตานี 21,395 - 124 314- ยะลา 16,325 329 99 114- นราธิวาส 24,150 - 123 -9- รวม 129,795 597 827 641192

36 36หน่วย ขยายผล 40,000 ราย เป้าหมายผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อย ละ สงขลา1,300 สตูล240 ตรัง350 พัทลุง440 ปัตตานี35247 13.35 ยะลา39214 3.57 นราธิวาส39114 3.57 รวม3,465211 6.09 ผลการจับกุมคดียาเสพติดข้อหาสำคัญและขยายผล (เป้าหมาย 40,000 ราย)

37 37 พื้นที่ เป้าหมายผลการ ดำเนินงาน ระดับ ความสำเร็จ มูลค่า (ลบ.) (ร้อยละ) สงขลา 85 สตูล 35 ตรัง 60 พัทลุง 40 ปัตตานี 252.409.6 ยะลา 3311.2234.0 นราธิวาส 3212.7539.84 รวม 31542.8713.61

38 38 ภูมิภาค หมายจับ (หมาย) เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ สงขลา 50 สตูล 6 ตรัง 15 พัทลุง 20 ปัตตานี 62 33.33 ยะลา 100 - นราธิวาส 71 14.28 รวม 11426 22.81 ผลการดำเนินการตามหมายจับ

39 จังหวัดผลการดำเนินงาน สงขลา - พัทลุง ตั้งจุดตรวจ/สกัดตอนใน 6 จุด มีผลการปฏิบัติ 1 จุด (จุดตรวจโคกกอก) จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า 1,977 เม็ด ตรัง - สตูล 1. กำหนดจุดตรวจ/สกัด ตามแนวชายแดน 2 จุด :ยังไม่รายงานผลการจับกุม 2. กำหนดจุดตรวจ/สกัด ตอนใน 9 จุด : ยังไม่รายงานผลการจับกุม ปัตตานี - ยะลา 1. ตั้งจุดตรวจ/สกัด อำเภอละ 1 แห่ง 2. กอ.รมน. ลาดตระเวน ตั้งด่านตรวจค้นในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ นราธิวาส ตั้งจุดตรวจ/สกัด ครบทั้ง 32 จุด : ยังไม่รายงานผลการจับกุม

40 จังหวัดผลการดำเนินงาน สงขลา 1. จัดประชุม ศพส.จ. 2 ครั้ง 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Internet (NISPA) พัทลุง 1. จัดประชุม ศพส.จ. 3 ครั้ง 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Internet (NISPA) ตรัง 1. จัดประชุม ศพส.จ. 3 ครั้ง 2. จัดประชุม โต๊ะข่าวเฝ้าระวัง 3 ครั้ง สตูล 1. จัดประชุม ศพส.จ. 3 ครั้ง 2. จัดประชุม ศพส.อ. 21 ครั้ง ปัตตานี 1. จัดประชุม ศพส.จ. 2 ครั้ง 2. จัดประชุม โต๊ะข่าวเฝ้าระวัง 3 ครั้ง ยะลา 1. จัดประชุม ศพส.จ. 2 ครั้ง 2. จัดประชุม โต๊ะข่าวเฝ้าระวัง 2 ครั้ง นราธิวาส -

41 จังหวัดผลการดำเนินงาน สงขลา มีการออกคำสั่งและจัดตั้งศูนย์แล้ว 2 อำเภอ คือ เทพา และนาทวี พัทลุง มีการออกคำสั่งและจัดตั้งศูนย์ครบทั้ง 11 อำเภอ โดยแต่ละศูนย์ได้ปฏิบัติการตาม ความพร้อมของศูนย์ ได้แก่ ชี้แจงชุมชน ทำประชาคม ปิดล้อมตรวจค้น ค้นหาผู้ เสพ อบรมให้ความรู้ ออกเยี่ยมเยียนประชาชน ตั้งจุดตรวจ สุ่มตรวจปัสสาวะ ตรัง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการครบทั้ง 10 อำเภอ สตูล มีการรายงานผลความคืบหน้า 2 อำเภอ จาก 7 อำเภอ คือ 1. อ.เมือง : จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประจำศูนย์ฯ, จัดตั้งที่ทำการศูนย์ ที่ รพ.ชุมชนบ้านปาเต๊ะเหนือ,ได้จัดอบรมชี้แจงผู้ปกครองและเยาวชน 1 ครั้ง 2. อ.ละงู แต่งตั้งคณะทำงาน,จับกุมผู้ค้า, ค้นหาผู้เสพและอยู่ระหว่างรอจัดค่าย, จัดชุด ชรบ. ตั้งด่านตรวจหน้าศูนย์ ตั้งแต่เวลา 19.30-0.100 น. ปัตตานี มีการออกคำสั่งแล้ว 10 อำเภอจาก 12 อำเภอ และในจำนวน 10 อำเภอมีการจัดตั้ง ศูนย์แล้ว 1 อำเภอ คือ อ.โคกโพธิ์ และมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ จับกุมผู้ค้า 3 ราย, จะมีการจัดค่ายบำบัดระหว่างวันที่7-21มกราคม2556(ปัจจุบันมีรายชื่อผู้เสะ16คน),มีการจัด กิจกรรมรณรงค์เยาวชนกลุ่มเสี่ยง10-15ปี,และเตรียมการการจัดฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการ บำบัด(ตามจำนวนกลุ่มผู้ผ่านการบำบัด) ยะลา มีการออกคำสั่งและจัดตั้งศูนย์แล้วทั้ง 6 อำเภอ โดยแต่ละศูนย์มีการปฏิบัติการตามความ พร้อมของศูนย์ ได้แก่ การสำรวจข้อมูล การปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจสกัด การคัดกรองผู้ เสพและส่งบำบัด การให้ความรู้ เป็นต้น นราธิวาส มีการออกคำสั่งแล้ว 11 อำเภอจาก 13 อำเภอ,มีการจัดตั้งศูนย์แล้ว 5 อำเภอ

42  ในช่วงไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินการต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในแต่ละแผนงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่ง ยังถือว่าค่อนข้างน้อย  ต่ำสุด ร้อยละ 0.5 คือ เป้าหมาย นักเรียน ป.5-ป.6  สูงสุด ร้อยละ 27.0 คือเป้าหมายหมู่บ้านดำเนินการครบ7 ขั้นตอน  สำหรับเป้าหมายที่มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ  เป้าหมาย หมู่บ้านชายแดนในแผน 1 (2%)  เป้าหมาย การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในแผน 2 (4%)  เป้าหมาย การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญและขยายผลในแผน 4 (6%)  เป้าหมาย โรงเรียน ในแผน 3 (8%)  เป้าหมาย หมู่บ้านรุนแรงในแผน 1 (9%)  เป้าหมาย การตรวจสอบทรัพย์สิน (13%)

43  หมู่บ้านดำเนินการครบ 7 ขั้นตอน ร้อยละ 27  เป้าหมายหมู่บ้านกองทุนแม่ร้อยละ 19  เป้าหมายหมู่บ้านไม่มีปัญหา ร้อยละ 15  เป้าหมาย หมู่บ้านรุนแรง ร้อยละ 9  เป้าหมาย หมู่บ้านชายแดนร้อยละ 2

44  เร่งรัดดำเนินการในเป้าหมายที่ยังมีผล การดำเนินการต่ำ  ศพส. จ. กำกับ ติดตามการนำเข้าข้อมูล ในระบบรายงานผลของอำเภอและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอาจมีผล การดำเนินงานจริงสูงกว่านี้  โดยมีเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ ว่ามีการปฏิบัติแต่ยังไม่มีการนำเข้า คือ เป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ นักเรียน ป.5-6


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงปี 2555 สำนักงาน ปปส. ภาค 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google