งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บก....... ประเภทยาเสพ ติด ผลการจับกุม ( คดี ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก.1 0 กก.1 1 รวม เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม ฝิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บก....... ประเภทยาเสพ ติด ผลการจับกุม ( คดี ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก.1 0 กก.1 1 รวม เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม ฝิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บก....... ประเภทยาเสพ ติด ผลการจับกุม ( คดี ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก.1 0 กก.1 1 รวม เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม ฝิ่น โคเคน ยาอี ยาไอซ์ เคตามีน ยาโคลนาซี แพม

2 บก....... ประเภทยา เสพติด ผลการจับกุม ( คดี ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก.1 1 รวม อีเฟดรีน อัลปรา โซเลม ยาแก้ไอ สารระเหย อื่น ๆ รวม

3 ของกลาง ยาเสพติด และจำนวนผู้ต้องหา ประเภทยาเสพติดจำนวน / น้ำหนัก ผู้ต้องหา ( คน ) เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม ยาไอช์ อัลปราโซเลม


ดาวน์โหลด ppt บก....... ประเภทยาเสพ ติด ผลการจับกุม ( คดี ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก.1 0 กก.1 1 รวม เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม ฝิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google