งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 เปรียบเทียบผลการจับกุม เปรียบเทียบผลการจับกุม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.)

3 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมของแต่ ละ ศตส. อ. ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.)

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมจำแนก ตามชนิดตัวยา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) ศตส. อ. เฮโรอี น กัญ ชา ยาบ้ า พืช กระท่อ ม ยา แก้ ไอ วัตถุ ออก ฤทธิ์ ยาอียา ไอซ์ สาร ระเห ย เมือง ยะลา  เบตง -  - รามัน -  -  ---- ยะหา -  -  ---- บันนังส ตา -  -  ---- ธารโต -  -  ---- กาบัง ---  ---- กรงปินั ง ---  ----

5 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม จำแนก ตามข้อกล่าวหา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.)

6 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม เฮโรอีน ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง

7 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม กัญชา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง, เบตง, รามัน, ยะหา

8 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม ยาบ้า ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง, เบ ตง

9 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง, รามัน, เบตง, กาบัง, ยะหา

10 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง, รามัน, เบตง, กาบัง, ยะหา

11 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง, รามัน, เบตง, กา บัง, ยะหา

12 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมวัตถุออก ฤทธิ์ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง, เบตง

13 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เบตง

14 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง, เบตง

15 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมสาร ระเหย ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.) เมือง

16 เปรียบเทียบตามลักษณะการบำบัด ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.)

17 เปรียบเทียบการบำบัดจำแนกราย อำเภอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.)

18 เปรียบเทียบจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ( บำบัด ) ปีงบฯ 49,50 และ 51 ( ต. ค. - 15 มี. ค.)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google