งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 เปรียบเทียบผลการจับกุม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค. - 15 มี.ค.)

3 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส.อ.
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.)

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมจำแนกตามชนิดตัวยา
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) ศตส.อ. เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า พืช กระท่อม ยาแก้ไอ วัตถุ ออกฤทธิ์ ยาอี ยาไอซ์ สาร ระเหย เมืองยะลา เบตง - รามัน ยะหา บันนังสตา ธารโต กาบัง กรงปินัง

5 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม จำแนกตามข้อกล่าวหา
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.)

6 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม เฮโรอีน
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง

7 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม กัญชา
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง , เบตง , รามัน , ยะหา

8 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม ยาบ้า
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง , เบตง

9 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง , รามัน , เบตง , กาบัง , ยะหา

10 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง , รามัน , เบตง , กาบัง , ยะหา

11 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาแก้ไอ
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง , รามัน , เบตง , กาบัง , ยะหา

12 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง , เบตง

13 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี
ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เบตง

14 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาไอซ์
ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง , เบตง

15 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมสารระเหย
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.) เมือง

16 เปรียบเทียบตามลักษณะการบำบัด
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.)

17 เปรียบเทียบการบำบัดจำแนกรายอำเภอ
ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 (ต.ค มี.ค.)

18 เปรียบเทียบจำแนกตามชนิดยาเสพติด (บำบัด)
ปีงบฯ 49,50 และ 51 (ต.ค มี.ค.)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google