งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา

2 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด ตั้งแต่ ต. ค. –15 พ. ค. 50

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส. อ. ตั้งแต่ ต. ค. – 15 พ. ค. 50

4 ตั้งแต่ ต. ค. –15 พ. ค. 50 สถิติการจับกุมแยกตามข้อหา

5 ปริมาณของกลางคดียา เสพติด ตั้งแต่ ต. ค. – 15 พ. ค. 50

6 ผลการจับกุมกระท่อม ตั้งแต่ ต. ค. –15 พ. ค. 50 แสดงเป็นใบ

7 ผลการจับกุมกระท่อม ปริมาณ / ลิตร

8 ผลการจับกุมกระท่อม กิโลกรัม

9 ผลการจับกุม กระท่อม แยกเป็นข้อหา ต. ค. – 15 พ. ค. 50

10 การบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติด ตั้งแต่ ต. ค.–15 พ. ค. 50

11 จำแนกตามชนิดยาเสพติด ( บำบัด ) ตั้งแต่ ต. ค.–15 พ. ค. 50

12 จำแนกตามลักษณะการบำบัด ผู้ เสพ / ผู้ติด ตั้งแต่ ต. ค. –15 พ. ค. 50

13 ศต ส. อ. ผู้ค้ายา เสพติด ตาม หมา ย จับ รวม ผู้ค้ า ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด รวมผู้ เสพ ผู้ติด ผล ดำเนินก าร ผู้ค้า / ผู้เสพ รา ย สำ คั ญ รา ย ย่อ ย เฮโร อีน ยา บ้า กัญ ชา ยา แก้ ไอ สาร ระเห ย กระท่ อม 2 ชนิ ด ขึ้น ไป ไม่ ระบุ อื่น ๆ เมือง ยะล า 18-9-76-1621--41-2 เบตง -718---------27-- รา มัน ---------30--- -- ยะ หา -1-1-1---17---18-- บันนั งสต า ---------------- ธาร โต ------26--5---31-2 กา บัง -2-2--3--11---14-- กรง ปินัง -6-6-4---1133--48-- รวม 124126-1235-18054--209-4 แบบสำรวจข้อมูลปัจจุบันของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด Re – X-ray ที่ยังคงเหลือในพื้นที่ ณ วันที่ 15 เมษายน 2550 จังหวัดยะลา

14 การรายงานผลการจับกุมยาเสพติด ตั้งแต่ ต. ค. – 15 พ. ค. 50 ที่สภ. อ./ สภ. ต./ ตชด. ครั้ง / คดี 1 สภ. อ. เบตง, ยะรม, อัยเยอร์เวง, ตชด.445 59/84 2 สภ. อ. กาบัง 13/14 3 สภ. อ. กรงปินัง 11/13 4 สภ. อ. ยะหา, สภ. ต. ปะแต 11/11 5 สภ. ต. แม่หวาด 1/1 6 สภ. ต. ท่าธง 2/2 7 สภ. ต. โกตาบารู 2/6 8 ตชด.44 11/11 รวม 110/142

15 การประชุม ศตส.อ. ตั้งแต่ ต.ค. – 15 พ.ค. 50อำเภอ จำนวน ( ครั้ง ) เมือง7 กรงปินัง6 กาบัง5 เบตง1 บันนังสตา4 ยะหา3 ธารโต1 รามัน- รวม27


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพ ติด จังหวัด ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google