งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ

3 ข้อ ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕

4 E1 E2 E3 E4 E5

5 พิเศษ 1 พิเศษ 1 พิเศษ 2 พิเศษ 2 พิเศษ 3 พิเศษ 3 พิเศษ 4 พิเศษ 4 พิเศษ 5 พิเศษ 5 พิเศษ 6 พิเศษ 6

6 ๑. วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พิพากษายึด ทรัพย์ ๔. ๖ หมื่นล้านบาท ของ ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด พ. ต. ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรใน ข้อหาใด ? คำถามความรู้ทั่วไป

7 2. คำขวัญที่ว่า " เมืองเกาะ ครึ่งร้อย พลอยแดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน หลังอาน หมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา " เป็นคำขวัญ จังหวัดตราด คำว่า “ เมือง เกาะครึ่งร้อย ” หมายถึง อะไร ? คำถามความรู้ทั่วไป

8 ๓ ประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ ประเทศ ประเทศ ใดบ้าง ? คำถามความรู้ทั่วไป

9 ๔ ประเทศที่มี พรมแดนติดต่อกับ ประเทศต่าง ๆ มาก ที่สุดในโลก คือ ประเทศใด ? คำถามความรู้ทั่วไป

10 ๕. “ ดินแดนแห่ง หมื่นทะเลสาบ ” หมายถึงประเทศใด ต่อไปนี้ ? คำถามความรู้ทั่วไป

11 ตอบ ร่ำรวย ผิดปกติ คำถามความรู้ทั่วไป

12 ตอบ มี จำนวน เกาะมาก ถึง ๕๒ เกาะ คำถามความรู้ทั่วไป

13 ตอบ มี ๑๑ ประเทศ ดังนี้ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และ ติมอร์เลสเต คำถามความรู้ทั่วไป

14 ตอบ ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนจีน มี พรมแดนติดต่อ ๑๕ ประเทศ คำถามความรู้ทั่วไป

15 ตอบ ประเทศ ฟินแลนด์ คำถามความรู้ทั่วไป

16 E1. ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับ รางวัลปาล์มทองคำ จากเทศกาล หนังเมืองคานส์ ในปี ๒๕๕๓คือ ภาพยนตร์เรื่องใด ? ก. ต้มยำกุ้งข. ก้านกล้วย ค. รักแห่งสยามง. ลุงบุญ มีระลึกชาติ จ. สุดเสน่หา ฉ. นาคปรก คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

17 E2. คนที่รวยที่สุดในประเทศ ไทย ประกอบธุรกิจใด ? ก. กระทิงแดงข. ห้าง เซ็นทรัล ค. ห้างเดอะมอลล์ง. อสังหาริมทรัพย์จ. เบียร์ช้าง คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

18 E ๓ “ การรั่วไหลของน้ำมันดิบจาก แท่นขุดเจาะดีพวอเทอร์ฮอไรซัน เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การระเบิดของแท่น ขุดเจาะน้ำมันดีพวอเทอร์ฮอไรซัน ในอ่าว เม็กซิโก ใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ มิสซิสซิปปี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ. ศ. 2553 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บ 17 คน ”ดีพวอเทอร์ฮอไรซัน จากข้อมูลข้างต้น เกิดเหตุการณ์ในประเทศ ใด ? คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

19 E4. องค์การองค์การทรัพย์สิน ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย " เหรียญ รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา " (Global Leaders Award) แด่ พระมหากษัตริย์ พระองค์ใดของไทย ? คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

20 E5. กองทัพที่โจมตีกองเรือนานาชาติ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังฉนวนกาซา ทำให้มี ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๐ คน คือกองทัพเรือ ประเทศใด ก. อิรัก ข. อิหร่าน ค. คูเวต ง. อิสราเอล จ. เกาหลีเหนือ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

21 ลุงบุญมี ระลึกชาติ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

22 กระทิง แดง คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

23 ตอบ สหรัฐอเมริก า คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

24 ตอบ พระบาทสมเ ด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลย เดชมหาราช คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

25 ตอบ อิสราเอล คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ปทุมธานี

26 1. “ ดินแดนแห่ง พระอาทิตย์เที่ยง คืน ” คือประเทศ ใด ? คำถามพิเศษ

27 2 ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่าง มหาสมุทรอะไร ? คำถามพิเศษ

28 3. การใช้ธงชาติ ครั้งแรกในเมืองไทย เกิดขึ้นในสมัย พระมหากษัตริย์ พระองค์ใด ? คำถามพิเศษ

29 4. เลขาธิการอังถัด คนปัจจุบัน เป็นคนไทย มีชื่อว่าอะไร ? คำถามพิเศษ

30 5. นายกรัฐมนตรีคน ใหม่ ของอังกฤษ ชื่อ ว่าอะไร ? คำถามพิเศษ

31 6. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ เป็นจุฬาราชมนตรี ( ประมุข สูงสุดของศาสนาอิสลาม ประจำประเทศไทย ) คน ปัจจุบัน คือประธานอิสลาม ของจังหวัดใด ? คำถามพิเศษ

32 ตอบ ประเทศ นอรเวย์ คำถามพิเศษ

33 ตอบ ตั้งอยู่ ระหว่าง มหาสมุทร อินเดียและ มหาสมุทร แปซิฟิก คำถามพิเศษ

34 ตอบ สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช คำถามพิเศษ

35 ตอบ ดร. ศุภชัย พาณิชย์ ภักดิ์ คำถามพิเศษ

36 ตอบ เดวิด คา เมรอน คำถามพิเศษ

37 ตอบ สงขลา คำถามพิเศษ

38 ห้องเรียนดีเด่น 6/ 1 6/ 2 6/ 3 6/ 4 6/ 5 6/ 6 5/ 7 6/ 8 6/ 9 6/ 10

39 ขอได้รับความขอบคุณ จากกลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอบคุณท่าน คณาจารย์ และนักเรียนที่น่ารัก ทุกคน ที่ช่วยให้การ ดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ขอพระเจ้าอวยพรทุก คนค่ะ ขอได้รับความขอบคุณ จากกลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอบคุณท่าน คณาจารย์ และนักเรียนที่น่ารัก ทุกคน ที่ช่วยให้การ ดำเนินงาน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ขอพระเจ้าอวยพรทุก คนค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คำถามความรู้ทั่วไป ห้องเรียนดีเด่น คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google