งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันตอบปัญหาสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันตอบปัญหาสังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันตอบปัญหาสังคม รอบชิงชนะเลิศ ป.6 คำถามความรู้ทั่วไป คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ ห้องเรียนดีเด่น

2 ข้อ ๒ ข้อ ๑ คำถามความรู้ทั่วไป ข้อ ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๔

3 E2 E3 E1 เหตุการณ์ปัจจุบัน E4 E5

4 พิเศษ2 พิเศษ3 พิเศษ1 คำถามพิเศษ พิเศษ 4 พิเศษ 5 พิเศษ 6

5 คำถามความรู้ทั่วไป ๑. วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษายึดทรัพย์ ๔.๖ หมื่นล้านบาท ของครอบครัวและผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรในข้อหาใด? คำถามความรู้ทั่วไป

6 คำถามความรู้ทั่วไป 2.คำขวัญที่ว่า"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา" เป็นคำขวัญจังหวัดตราด คำว่า “เมืองเกาะครึ่งร้อย” หมายถึงอะไร? คำถามความรู้ทั่วไป

7 ๓ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง?
คำถามความรู้ทั่วไป ๓ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง? คำถามความรู้ทั่วไป

8 ๔ ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก คือประเทศใด ?
คำถามความรู้ทั่วไป ๔ ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก คือประเทศใด ? คำถามความรู้ทั่วไป

9 ๕. “ดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบ” หมายถึงประเทศใด ต่อไปนี้?
คำถามความรู้ทั่วไป ๕. “ดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบ” หมายถึงประเทศใด ต่อไปนี้? คำถามความรู้ทั่วไป

10 เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป
ตอบ ร่ำรวยผิดปกติ คำถามความรู้ทั่วไป

11 ตอบ มีจำนวนเกาะมากถึง ๕๒ เกาะ
เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป ตอบ มีจำนวนเกาะมากถึง ๕๒ เกาะ คำถามความรู้ทั่วไป

12 เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป
ตอบ มี ๑๑ ประเทศ ดังนี้ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และติมอร์เลสเต คำถามความรู้ทั่วไป

13 ตอบ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีพรมแดนติดต่อ ๑๕ ประเทศ
เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป ตอบ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีพรมแดนติดต่อ ๑๕ ประเทศ คำถามความรู้ทั่วไป

14 เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป
ตอบ ประเทศฟินแลนด์ คำถามความรู้ทั่วไป

15 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E1. ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ ในปี ๒๕๕๓คือภาพยนตร์เรื่องใด ? ก. ต้มยำกุ้ง ข. ก้านกล้วย ค. รักแห่งสยาม ง. ลุงบุญมีระลึกชาติ จ. สุดเสน่หา ฉ. นาคปรก ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

16 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E2. คนที่รวยที่สุดในประเทศไทย ประกอบธุรกิจใด ? ก. กระทิงแดง ข. ห้างเซ็นทรัล ค. ห้างเดอะมอลล์ ง. อสังหาริมทรัพย์ จ. เบียร์ช้าง คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

17 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E๓ “การรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นขุดเจาะดีพวอเทอร์ฮอไรซัน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การระเบิดของแท่นขุดเจาะน้ำมันดีพวอเทอร์ฮอไรซัน ในอ่าวเม็กซิโก ใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ มิสซิสซิปปี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บ 17 คน” จากข้อมูลข้างต้น เกิดเหตุการณ์ในประเทศใด? ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

18 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E4. องค์การองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา" (Global Leaders Award) แด่ พระมหากษัตริย์พระองค์ใดของไทย? ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

19 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E5. กองทัพที่โจมตีกองเรือนานาชาติซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังฉนวนกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๐ คน คือกองทัพเรือประเทศใด ก. อิรัก ข. อิหร่าน ค. คูเวต ง. อิสราเอล จ. เกาหลีเหนือ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

20 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ลุงบุญมีระลึกชาติ ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

21 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน กระทิงแดง ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

22 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอบ สหรัฐอเมริกา ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

23 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

24 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอบ อิสราเอล ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

25 1. “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน” คือประเทศใด?
คำถามพิเศษ 1. “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน” คือประเทศใด? คำถามพิเศษ

26 2 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอะไร ?
คำถามพิเศษ 2 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอะไร ? คำถามพิเศษ

27 คำถามพิเศษ 3. การใช้ธงชาติครั้งแรกในเมืองไทย เกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? คำถามพิเศษ

28 4. เลขาธิการอังถัดคนปัจจุบัน เป็นคนไทย มีชื่อว่าอะไร?
คำถามพิเศษ 4. เลขาธิการอังถัดคนปัจจุบัน เป็นคนไทย มีชื่อว่าอะไร? คำถามพิเศษ

29 5.นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ของอังกฤษ ชื่อว่าอะไร ?
คำถามพิเศษ 5.นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ของอังกฤษ ชื่อว่าอะไร ? คำถามพิเศษ

30 คำถามพิเศษ 6. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรี(ประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลามประจำประเทศไทย)คนปัจจุบัน คือประธานอิสลามของจังหวัดใด? คำถามพิเศษ

31 เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ ประเทศนอรเวย์ คำถามพิเศษ

32 ตอบ ตั้งอยู่ระหว่าง มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ ตั้งอยู่ระหว่าง มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก คำถามพิเศษ

33 ตอบ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คำถามพิเศษ

34 ตอบ ดร.ศุภชัย พาณิชย์ภักดิ์
เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ ดร.ศุภชัย พาณิชย์ภักดิ์ คำถามพิเศษ

35 เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ เดวิด คาเมรอน คำถามพิเศษ

36 เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ สงขลา คำถามพิเศษ

37 ห้องเรียนดีเด่น 6/1 6/2 6/3 6/4 5/7 6/8 6/5 6/6 6/10 6/9

38 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอบคุณท่านคณาจารย์
ขอได้รับความขอบคุณ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอบคุณท่านคณาจารย์ และนักเรียนที่น่ารักทุกคน ที่ช่วยให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันตอบปัญหาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google