งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานภายในระบบ ( Internal energy of system ) พลังงานภายในระบบ คือผลรวมของ พลังงานจลน์เฉลี่ยทั้งหมดของแก๊สในระบบปิด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “ U ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานภายในระบบ ( Internal energy of system ) พลังงานภายในระบบ คือผลรวมของ พลังงานจลน์เฉลี่ยทั้งหมดของแก๊สในระบบปิด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “ U ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานภายในระบบ ( Internal energy of system ) พลังงานภายในระบบ คือผลรวมของ พลังงานจลน์เฉลี่ยทั้งหมดของแก๊สในระบบปิด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “ U ”

2 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ภายในระบบ คือ ผลต่างของพลังงานภายในระบบหลัง เปลี่ยนแปลง ( U2 ) กับพลังงานภายในระบบ ก่อนเปลี่ยนแปลง ( U1 ) เขียนแทนด้วย “  U” เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (  T ), การเปลี่ยนแปลง ความดันและปริมาตร  (PV )

3 งานกับการเปลี่ยนแปลง ปริมาตร เมื่อความดันคงตัว ผลจะทำให้แก๊สมีการ ขยายตัวและหดตัว โดยให้  W คือ งานที่ เกิดจากแก๊สกระทำหรืองานที่เกิดจากแรง ภายนอกกระทำต่อแก๊ส นั่นคือ ค่า  W เป็น บวก ( + ) เมื่อ เกิดงานที่แก๊สกระทำ จะมี ผลให้แก๊สขยายตัว ถ้าค่า  W เป็นลบ ( - ) เมื่อ งานนั้นเกิดจากแรงภายนอกกระทำ ต่อแก๊ส จะมีผลให้แก๊สหดตัว

4 จาก  W = F  s  W = PA  s  W = P(A  s) จะได้  W = P  V  W = P(V 2 – V 1 )  W = P(V 2 – V 1 ) เป็น บวก ( + ) เมื่อ แก๊สขยายตัว จะได้ V 2  V 1  W = P(V 2 – V 1 ) เป็น ลบ ( - ) เมื่อ แก๊สหดตัว จะได้ V 1  V 2

5 กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โม ไดนามิกส์ เป็นกฎการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า “ พลังงานความร้อนทั้งหมดที่ให้แก่ระบบ จะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานภายใน ระบบที่เพิ่มขึ้นกับงานที่ทำโดยระบบนั้น ” สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้  Q =  U +  W เมื่อ  Q แทนพลังงานความร้อน ที่ให้แก่ระบบ  U แทนพลังงานภายใน ระบบที่เพิ่มขึ้น  W แทนงานที่ระบบทำ

6 แต่ความเป็นจริง ระบบของแก๊สใดๆ อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงของระบบในกรณีอื่นๆได้ด้วย และเป็นไปตามกฎ การอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดค่าเครื่องหมายได้ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt พลังงานภายในระบบ ( Internal energy of system ) พลังงานภายในระบบ คือผลรวมของ พลังงานจลน์เฉลี่ยทั้งหมดของแก๊สในระบบปิด เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “ U ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google