งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด

2 2 introduction Graphic Design Principle

3 3 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Content: 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting & Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

4 4 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media

5 5 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -ภาพประกอบ (illustration, picture) -ภาพถ่าย (photo) -ข้อความ เนื้อหา -ฟอนต์ รูปแบบ -ไดอะแกรม -วัสดุสื่อ -ขั้นตอนก่อนพิมพ์ 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

6 6 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ภาพประกอบ (illustration, picture) -ภาพที่สร้างขึ้น จากเทคนิคพื้นฐาน วาด เขียน ด้วยมือ = drawing -เน้นการสื่อ ความหมาย มากกว่า ความงาม 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

7 7 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ภาพถ่าย (photo) -สิ่งประดิษฐ์เป็นภาพ แล้วถ่ายเป็นภาพ เพื่อนำไปตกแต่ง ดัดแปลง = mock up -ถ่ายภาพ แล้วนำไปตกแต่ง ดัดแปลง เพื่อใช้งาน = retouching -เน้นความสวยงาม (เร้าอารมณ์) นำ ความหมาย 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

8 8 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ภาพถ่าย (photo) -แหล่งที่มาของ ภาพถ่าย ภาพถ่ายโฆษณา ภาพถ่ายของกอง บก. ภาพถ่ายแฟชั่น ภาพถ่ายศิลปะ ภาพถ่ายทั่วไป (มือสมัครเล่น) 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

9 9 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การดัดแปลงแก้ไขภาพ -โปรแกรมที่ใช้ Photoshop, Illustrator, CorelDRAW! -จัดเก็บไฟล์ข้อมูลแบบ Raster, TIFF, -จัดการ สร้าง รวม Layer ได้ -ทำงานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab, HUE, Grayscale -จัดการไฟล์มาตรฐานการบีบย่อ JPEG, GIF, PNG, BMP 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

10 10 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) -เหมาะกับ ผู้อ่าน (กลุ่มเป้าหมาย) -วิเคราะห์ องค์ประกอบ สื่อ ผู้อ่าน -สร้าง ข้อความหลัก (main message) ความหมายเดียว -ข้อความเนื้อหา ต้องเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ต้องการบอก แสดง -ทำให้ง่าย: รูปแบบ, ความหมาย -4ด. โดดเด่น-amazing ดึงดูด-art ดลใจ-insight เด่นดี-ethics -ท้าทาย 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

11 11 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

12 12 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ร่วมสำนึกไทย รวมใจ ให้เป็น ๑ พร้อมใจปิดไฟฟ้า ๑ ดวง ๑ ชั่วโมง ๑ ทุ่มตรง ๑ มกราคม ๒๕๕๕

13 13 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ร่วมสำนึกไทย รวมใจ ให้เป็น.. พร้อมใจ.. ปิดไฟฟ้า ๑ ดวง ชั่วโมง ทุ่มตรง มกราคม ๒๕๕๕

14 14 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

15 15 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

16 16 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ไดอะแกรม -ไดอะแกรม คือ ตาราง หรือ แผนผัง แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งใดๆ -ไดอะแกรม แสดง โครงสร้าง สิ่งที่จะบอกแก่ผู้อ่าน -ไดอะแกรม เป็น สัญลักษ์ทางภาษา -ไดอะแกรม ต้อง มีตัวแสดง (ตัวละคร) ที่สื่อออกไป ให้ดูน่าสนใจ ผ่าน ทักษะต่างๆ ของนักออกแบบ 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

17 17 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ไดอะแกรม 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

18 18 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ไดอะแกรม 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

19 19 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ไดอะแกรม 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

20 20 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ไดอะแกรม 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

21 21 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web วัสดุสื่อ และ การจัดการ วัสดุสื่อในงานกราฟิก -กระดาษ: ประเภท ชนิด ขนาด น้ำหนัก (แกรม) -หมึก: น้ำ น้ำมัน ไข คาร์บอน -สี: CMYK ขาวดำ -คุณภาพ ราคา วัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้ -คอมพิวเตอร์: hardware, software, user, printer 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

22 22 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ชนิดของกระดาษ กระดาษอาร์ต -เนื้อแน่น ผิวเรียบ -เหมาะกับงานพิมพ์ CMYK มีเลือกหลายแบบ ได้แก่ อาร์ตมัน แกรม: 85,100, 105, 120, 130, 160 พิมพ์ได้สีสดสวย อาร์ตด้าน แกรม: 85,100, 105, 120, 130, 160 พิมพ์สีซีดเล็กน้อย อาร์ตการ์ด 2 หน้า แกรม: 190, 210, 230, 260, 310 เหมาะสำหรับ พิมพ์งานโปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ อาร์ตการ์ด 1 หน้า มีความแกร่งกว่า อาร์ตการ์ด 2 หน้า หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป ใช้พิมพ์ดานเดียว เหมาะสำหรับพิมพ์กล่องบรรจุ สินค้าต่างๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

23 23 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web -กระดาษ: ประเภท ชนิด ขนาด น้ำหนัก (แกรม) 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

24 24 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web กระดาษปอนด์ -เนื้อเรียบ สีขาว -ใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือ สี่สี แต่ไม่มันเงาเท่ากระดาษอาร์ต -เขียนได้ง่าย ทั้งปากกาและดินสอ -เหมาะสำหรับพิมพ์งานทั่วไป -แกรม: 55, 60, 70, 80, 100, 120 กระดาษปรู๊ฟ -เนื้อหยาบ สีน้ำตาล ขาวหม่น -ขาดง่าย ราคาถูก -ใช้พิมพ์งานจำนวนมากๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน กระดาษแบงค์ -เรียบบาง สีชมพู สีฟ้า สีเขียว และ สีเหลือง -ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบปลิว -แกรม: 55, 70, 80 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -ชนิดของกระดาษ

25 25 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web กระดาษชนิดอื่นๆ -กระดาษแฟนซี -กระดาษสา -กระดาษไข -กระดาษแก้ว 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -ชนิดของกระดาษ

26 26 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ขนาดของกระดาษ กระดาษแผ่นใหญ่ ที่ตัดมาจากม้วนแล้ว มีขนาดต่างๆ ดังนี้ - ปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ มี 3 ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว 25 นิ้ว x 36 นิ้ว 31 นิ้ว x 43 นิ้ว - อาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า มี 2 ขนาด 25 นิ้ว x 36 นิ้ว 31 นิ้ว x 43 นิ้ว - กระดาษกล่องแป้ง (หลังขาว, หลังเทา) มี 2 ขนาด 31 นิ้ว x 43 นิ้ว 35 นิ้ว x 43 นิ้ว 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

27 27 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ขนาดของกระดาษ - กระดาษเคมี (ก็อปปี้ในตัว) 24 X 36 นิ้ว - กระดาษแบงค์สี 31 นิ้ว x 43 นิ้ว *การออกแบบดัมมี่ รูปเล่ม จะช่วยให้ใช้กระดาษเต็มแผ่น คุ้มค่าไม่มี เศษเหลือ และ รูปเล่มสวยงาม 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

28 28 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ A

29 29 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ B

30 30 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ C

31 31 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ E

32 32 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ขั้นตอนก่อนพิมพ์ (งาน artwork) -จัดทำ ดัมมี่ -วางเลย์เอาท์ -ตรวจปรู๊ฟ 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

33 33 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

34 34 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

35 35 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

36 36 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

37 37 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

38 38 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

39 39 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

40 40 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

41 41 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

42 42 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

43 43 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

44 44 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

45 45 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

46 46 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

47 47 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

48 48 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

49 49 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork

50 50 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -ภาพประกอบ (illustration, picture) -ภาพถ่าย (photo) -ข้อความ เนื้อหา -ฟอนต์ รูปแบบ -ไดอะแกรม -วัสดุสื่อ -ขั้นตอนก่อนพิมพ์ 5Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์

51 51 The Future of Thailand ?

52 52 End


ดาวน์โหลด ppt 1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google