งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Print & Electronic Media Production forAd. Pr. IMC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Print & Electronic Media Production forAd. Pr. IMC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Print & Electronic Media Production forAd. Pr. IMC
นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด

2 Graphic Design Principle
introduction Graphic Design Principle

3 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Content: 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting & Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

4 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

5 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
-ภาพประกอบ (illustration, picture) -ภาพถ่าย (photo) -ข้อความ เนื้อหา -ฟอนต์ รูปแบบ -ไดอะแกรม -วัสดุสื่อ -ขั้นตอนก่อนพิมพ์ Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

6 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
ภาพประกอบ (illustration, picture) - ภาพที่สร้างขึ้น จากเทคนิคพื้นฐาน วาด เขียน ด้วยมือ = drawing - เน้นการสื่อ ความหมาย มากกว่า ความงาม Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

7 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย (photo)
- สิ่งประดิษฐ์เป็นภาพ แล้วถ่ายเป็นภาพ เพื่อนำไปตกแต่ง ดัดแปลง = mock up - ถ่ายภาพ แล้วนำไปตกแต่ง ดัดแปลง เพื่อใช้งาน = retouching - เน้นความสวยงาม (เร้าอารมณ์) นำ ความหมาย Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

8 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย (photo)
- แหล่งที่มาของ ภาพถ่าย ภาพถ่ายโฆษณา ภาพถ่ายของกอง บก. ภาพถ่ายแฟชั่น ภาพถ่ายศิลปะ ภาพถ่ายทั่วไป (มือสมัครเล่น) Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

9 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การดัดแปลงแก้ไขภาพ
- โปรแกรมที่ใช้ Photoshop, Illustrator, CorelDRAW! - จัดเก็บไฟล์ข้อมูลแบบ Raster, TIFF, - จัดการ สร้าง รวม Layer ได้ -ทำงานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab, HUE, Grayscale - จัดการไฟล์มาตรฐานการบีบย่อ JPEG, GIF, PNG, BMP Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

10 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) - เหมาะกับ ผู้อ่าน (กลุ่มเป้าหมาย) - วิเคราะห์ องค์ประกอบ สื่อ ผู้อ่าน - สร้าง ข้อความหลัก (main message) ความหมายเดียว - ข้อความเนื้อหา ต้องเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ต้องการบอก แสดง - ทำให้ง่าย: รูปแบบ, ความหมาย - 4ด. โดดเด่น-amazing ดึงดูด-art ดลใจ-insight เด่นดี-ethics - ท้าทาย Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

11 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

12 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ร่วมสำนึกไทย รวมใจ ให้เป็น ๑ พร้อมใจปิดไฟฟ้า ๑ ดวง ๑ ชั่วโมง ๑ ทุ่มตรง ๑ มกราคม ๒๕๕๕

13 ๑ 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web ร่วมสำนึกไทย รวมใจ ให้เป็น.. พร้อมใจ.. ปิดไฟฟ้า ดวง ชั่วโมง ทุ่มตรง มกราคม ๒๕๕๕

14 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

15 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
การจัดการ ข้อความ เนื้อหา (copywriting) Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

16 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดการ ไดอะแกรม
- ไดอะแกรม คือ ตาราง หรือ แผนผัง แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งใดๆ - ไดอะแกรม แสดง โครงสร้าง สิ่งที่จะบอกแก่ผู้อ่าน - ไดอะแกรม เป็น สัญลักษ์ทางภาษา - ไดอะแกรม ต้อง มีตัวแสดง (ตัวละคร) ที่สื่อออกไป ให้ดูน่าสนใจ ผ่านทักษะต่างๆ ของนักออกแบบ Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

17 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดการ ไดอะแกรม
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

18 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดการ ไดอะแกรม
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

19 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดการ ไดอะแกรม
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

20 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดการ ไดอะแกรม
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

21 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
วัสดุสื่อ และ การจัดการ วัสดุสื่อในงานกราฟิก - กระดาษ: ประเภท ชนิด ขนาด น้ำหนัก (แกรม) - หมึก: น้ำ น้ำมัน ไข คาร์บอน - สี: CMYK ขาวดำ - คุณภาพ ราคา วัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้ - คอมพิวเตอร์: hardware, software, user, printer Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

22 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ชนิดของกระดาษ กระดาษอาร์ต
-เนื้อแน่น ผิวเรียบ -เหมาะกับงานพิมพ์ CMYK มีเลือกหลายแบบ ได้แก่ • อาร์ตมัน แกรม: 85,100, 105, 120, 130, 160 พิมพ์ได้สีสดสวย • อาร์ตด้าน แกรม: 85,100, 105, 120, 130, 160 พิมพ์สีซีดเล็กน้อย • อาร์ตการ์ด 2 หน้า แกรม: 190, 210, 230, 260, 310 เหมาะสำหรับพิมพ์งานโปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ • อาร์ตการ์ด 1 หน้า มีความแกร่งกว่า อาร์ตการ์ด 2 หน้า หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป ใช้พิมพ์ดานเดียว เหมาะสำหรับพิมพ์กล่องบรรจุสินค้าต่างๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

23 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
- กระดาษ: ประเภท ชนิด ขนาด น้ำหนัก (แกรม) Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

24 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -ชนิดของกระดาษ กระดาษปอนด์
-เนื้อเรียบ สีขาว -ใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือ สี่สี แต่ไม่มันเงาเท่ากระดาษอาร์ต -เขียนได้ง่าย ทั้งปากกาและดินสอ -เหมาะสำหรับพิมพ์งานทั่วไป -แกรม: 55, 60, 70, 80, 100, 120 กระดาษปรู๊ฟ -เนื้อหยาบ สีน้ำตาล ขาวหม่น -ขาดง่าย ราคาถูก -ใช้พิมพ์งานจำนวนมากๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน กระดาษแบงค์ -เรียบบาง สีชมพู สีฟ้า สีเขียว และ สีเหลือง -ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบปลิว -แกรม: 55, 70, 80 Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

25 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -ชนิดของกระดาษ
กระดาษชนิดอื่นๆ -กระดาษแฟนซี -กระดาษสา -กระดาษไข -กระดาษแก้ว Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

26 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ขนาดของกระดาษ
กระดาษแผ่นใหญ่ ที่ตัดมาจากม้วนแล้ว มีขนาดต่างๆ ดังนี้ - ปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ มี 3 ขนาด • 24 นิ้ว x 35 นิ้ว • 25 นิ้ว x 36 นิ้ว • 31 นิ้ว x 43 นิ้ว - อาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า มี 2 ขนาด - กระดาษกล่องแป้ง (หลังขาว, หลังเทา) มี 2 ขนาด • 35 นิ้ว x 43 นิ้ว Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

27 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ขนาดของกระดาษ
- กระดาษเคมี (ก็อปปี้ในตัว) • 24 X 36 นิ้ว - กระดาษแบงค์สี • 31 นิ้ว x 43 นิ้ว *การออกแบบดัมมี่ รูปเล่ม จะช่วยให้ใช้กระดาษเต็มแผ่น คุ้มค่าไม่มีเศษเหลือ และ รูปเล่มสวยงาม Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

28 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ A

29 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ B

30 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ C

31 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ –ขนาดของกระดาษ E

32 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนก่อนพิมพ์ (งาน artwork) - จัดทำ ดัมมี่ - วางเลย์เอาท์ - ตรวจปรู๊ฟ Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

33 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

34 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

35 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

36 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

37 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

38 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

39 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

40 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

41 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

42 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

43 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

44 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

45 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

46 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

47 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

48 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

49 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ -artwork
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

50 5 Print Design การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดการ ออกแบบสิ่งพิมพ์
-ภาพประกอบ (illustration, picture) -ภาพถ่าย (photo) -ข้อความ เนื้อหา -ฟอนต์ รูปแบบ -ไดอะแกรม -วัสดุสื่อ -ขั้นตอนก่อนพิมพ์ Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

51 The Future of Thailand ?

52 End


ดาวน์โหลด ppt Print & Electronic Media Production forAd. Pr. IMC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google