งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ต่อสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ต่อสังคมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ต่อสังคมไทย
โดย วรากรณ์ สามโกเศศ

2 I คำนำ II อะไรที่ทำให้เป็นดุษฎีนิพนธ์? III คุณค่าของดุษฎีนิพนธ์ต่อสังคมไทย IV Tips เกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์

3 I คำนำ • Ph.D และ Ph.D. มาจาก Doctor of Philosophy (จากภาษาละติน Philosophie Doctor หรือ Teacher of Philosophy) • Course work/ Ph.D. และดุษฎีนิพนธ์ • Aspiration และ sub-prime Ph.D.

4 II อะไรที่ทำให้เป็นดุษฎีนิพนธ์
• ลักษณะของดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) • เรื่องที่ศึกษา substantial เพียงพอที่จะเป็นดุษฎีนิพนธ์ • Original (“ไม่ใช่การย้ายโครงกระดูกจากหลุมหนึ่งไปอีก หลุมหนึ่ง”) • มี contribution ให้กับองค์ความรู้ในอนุศาสตร์หรือ ศาสตร์นั้น ๆ

5 • มีคุณค่าและมีประโยชน์
• เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะทำวิจัย (research skills) • เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนวิธีการคิดอย่างเป็นตรรกะ • ดุษฎีนิพนธ์คือ culmination ของการเรียนปริญญาเอก • ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม • หยาดเหงื่อ น้ำตา (เลือด) ความแกร่ง การวัด maturity • self-esteem

6 มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม
III คุณค่าของดุษฎีนิพนธ์ต่อสังคมไทย • ความรู้ • พลังกาย/ใจ • ความมุ่งมั่น • ทรัพยากร • ทุน ฯลฯ มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ดุษฎีนิพนธ์ OUTPUT PROCESS (การทำดุษฎีนิพนธ์) OUTCOME (INPUTS) • ความรู้และไม่รู้เรื่องราวของสังคมไทย • ความไม่รู้ accelerate ควบคู่กับความรู้ที่แตกตัวอย่างรวดเร็ว • ความสลับซับซ้อนของสังคมไทยและสังคมโลก

7 • ดุษฎีนิพนธ์คือเครื่องมือช่วยคลี่คลาย
• ดุษฎีนิพนธ์คือเครื่องมือช่วยคลี่คลาย “ความดำมืด” ของสังคมไทย และเป็นตัว ฝึกฝนเพื่อสร้างคุณค่าของมนุษย์ในเวลา เดียวกันด้วย • ดุษฎีนิพนธ์/ Value Creation/ Externalities

8 IV Tips เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์
• มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเรียนจบปริญญาเอก • ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จหรือล้มเหลว • full commitment กับการทำวิทยานิพนธ์ (“ไม่มีใครไม่มีเวลาสำหรับสิ่งที่มีลำดับความสำคัญสูง”) • จัดสรรเวลานั่งเขียนวิทยานิพนธ์ให้มีความยาวต่อเนื่อง และไม่ถูกแทรกแซงด้วยสิ่งอื่น

9 • มีตารางเวลาของการทำวิทยานิพนธ์ และ “ผูกติด” กับตารางเวลาอย่างจริงจัง
• เขียน ๆ ๆ ๆ อย่างสม่ำเสมอ/ ท่องคาถา “ถ้าไม่เขียนก็ไม่มีวันจบ” • ความบากบั่นมานะ (perseverance) สำคัญเหนือทุกสิ่ง • อย่าให้สิ่งที่ทำไม่ได้ดีมารบกวนสิ่งที่ทำได้ดี • I can if I think I can

10 The basic rules for success may be defined as follows : Know what you want. Find out what it takes to get it. Act on it and persevere. ขอบคุณและขอให้ประสบความสำเร็จในการทำดุษฎีนิพนธ์


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ต่อสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google