งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วรากรณ์ สามโกเศศ คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ ต่อสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วรากรณ์ สามโกเศศ คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ ต่อสังคมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วรากรณ์ สามโกเศศ คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ ต่อสังคมไทย

2 I คำนำ II อะไรที่ทำให้เป็นดุษฎีนิพนธ์ ? III คุณค่าของดุษฎีนิพนธ์ต่อ สังคมไทย IVTips เกี่ยวกับการทำดุษฎี นิพนธ์

3 I คำ นำ Ph.D และ Ph.D. มาจาก Doctor of Philosophy ( จากภาษาละติน Philosophie Doctor หรือ Teacher of Philosophy) Course work / Ph.D. และดุษฎี นิพนธ์ Aspiration และ sub-prime Ph.D.

4 II อะไรที่ทำให้เป็น ดุษฎีนิพนธ์ ลักษณะของดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) เรื่องที่ศึกษา substantial เพียง พอที่จะเป็นดุษฎีนิพนธ์ Original (“ ไม่ใช่การย้ายโครง กระดูกจากหลุมหนึ่งไปอีก หลุม หนึ่ง ”) มี contribution ให้กับองค์ ความรู้ในอนุศาสตร์หรือ ศาสตร์นั้น ๆ

5 มีคุณค่าและมีประโยชน์ เป็นเครื่องมือในการฝึกฝน ทักษะทำวิจัย (research skills) เป็นเครื่องมือในการฝึกฝน วิธีการคิดอย่างเป็นตรรกะ ดุษฎีนิพนธ์คือ culmination ของ การเรียนปริญญาเอก ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หยาดเหงื่อ น้ำตา ( เลือด ) ความแกร่ง การวัด maturity self-esteem

6 ความรู้ พลัง กาย / ใจ ความ มุ่งมั่น ทรัพยาก ร ทุน ฯลฯ III คุณค่าของดุษฎีนิพนธ์ ต่อสังคมไทย PROCE SS ( การทำดุษฎี นิพนธ์ ) (INP UTS) ดุษฎี นิพนธ์ OUTC OME มีคุณค่า และมี ประโยช น์ต่อ สังคม OUTP UT ความรู้และไม่รู้เรื่องราวของสังคมไทย ความไม่รู้ accelerate ควบคู่กับ ความรู้ที่แตกตัวอย่างรวดเร็ว ความสลับซับซ้อนของสังคมไทยและ สังคมโลก

7 ดุษฎีนิพนธ์คือเครื่องมือ ช่วยคลี่คลาย “ ความดำมืด ” ของสังคมไทย และเป็นตัว ฝึกฝน เพื่อสร้างคุณค่าของมนุษย์ใน เวลา เดียวกันด้วย ดุษฎีนิพนธ์ / Value Creation/ Externalities

8 IV Tips เกี่ยวกับการทำ วิทยานิพนธ์ มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเรียนจบ ปริญญาเอก ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ได้ สำเร็จหรือล้มเหลว full commitment กับการทำ วิทยานิพนธ์ (“ ไม่มีใครไม่มี เวลาสำหรับสิ่งที่มีลำดับ ความสำคัญสูง ”) จัดสรรเวลานั่งเขียนวิทยานิพนธ์ ให้มีความยาวต่อเนื่อง และไม่ถูก แทรกแซงด้วยสิ่งอื่น

9 มีตารางเวลาของการทำ วิทยานิพนธ์ และ “ ผูกติด ” กับ ตารางเวลาอย่างจริงจัง เขียน ๆ ๆ ๆ อย่างสม่ำเสมอ / ท่องคาถา “ ถ้าไม่เขียนก็ไม่มีวัน จบ ” ความบากบั่นมานะ (perseverance ) สำคัญเหนือทุกสิ่ง อย่าให้สิ่งที่ทำไม่ได้ดีมารบกวน สิ่งที่ทำได้ดี I can if I think I can

10 The basic rules for success may be defined as follows : Know what you want. Find out what it takes to get it. Act on it and persevere. ขอบคุณและขอให้ ประสบความสำเร็จในการทำ ดุษฎีนิพนธ์


ดาวน์โหลด ppt โดย วรากรณ์ สามโกเศศ คุณค่าดุษฎีนิพนธ์ ต่อสังคมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google