งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวซูไฮลา หะยีอาซา รหัส 5320310058 นางสาวฟิรดาว นิโดรหัส 5320310124 นางสาวสรีกีร์ เอียดตรงรหัส 5320310185 ระบบธนาคารออมทรัพย์ โรงเรียนดารุสสาลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวซูไฮลา หะยีอาซา รหัส 5320310058 นางสาวฟิรดาว นิโดรหัส 5320310124 นางสาวสรีกีร์ เอียดตรงรหัส 5320310185 ระบบธนาคารออมทรัพย์ โรงเรียนดารุสสาลาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวซูไฮลา หะยีอาซา รหัส 5320310058 นางสาวฟิรดาว นิโดรหัส 5320310124 นางสาวสรีกีร์ เอียดตรงรหัส 5320310185 ระบบธนาคารออมทรัพย์ โรงเรียนดารุสสาลาม

2 Functional Requirement

3

4 F1: เปิดบัญชี + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ - นักเรียน - เจ้าหน้าที่ - ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน - กรอกข้อมูลนักเรียน - ตรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียน - เจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี - ประมวลผลรับบัญชีใหม่ - บันทึกข้อมูล + สิทธ์ - สามารถทำกิจกรรมกับระบบได้ + เงื่อนไข / ข้อจำกัด - นักเรียนโรงเรียนดารุสสาลาม - ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆได้ เช่น ชื่อ, นามสกุล

5 F2: ฝากเงิน + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ - นักเรียน - เจ้าหน้าที่ - ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน - กรอกรหัสบัญชี / จำนวนเงิน - ตรวจสอบรหัสบัญชี - ตรวจสอบจำนวนเงิน - บันทึกข้อมูล - ผู้ดูแลระบบเพิ่มยอดเงินในบัญชี + สิทธ์ - ฝากได้ไม่จำกัดยอดเงิน + เงื่อนไข / ข้อจำกัด - เป็นสมาชิก

6 F3: ถอนเงิน + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ - นักเรียน - เจ้าหน้าที่ - ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน - ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี - กรอกรหัสบัญชี / จำนวนเงิน - ตรวจสอบรหัสบัญชี - ตรวจสอบจำนวนเงิน - บันทึกข้อมูล - ผู้ดูแลระบบหักยอดเงินในบัญชี + สิทธ์ - ถอนได้ไม่เกินยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชี + เงื่อนไข / ข้อจำกัด - เป็นสมาชิก

7 F4: โอนเงิน + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ - นักเรียน - เจ้าหน้าที่ - ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน - เข้าสู่ระบบ - ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี - เลือกการโอน - กรอกรหัสบัญชีต้นทางและปลายทาง / จำนวนเงินที่โอน - ตรวจสอบรหัสบัญชี - ตรวจสอบจำนวนเงิน - บันทึกข้อมูล - ผู้ดูแลระบบหักยอดเงินในบัญชี + สิทธ์ - โอนได้ไม่เกินยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชี + เงื่อนไข / ข้อจำกัด - เป็นสมาชิก - โอนได้เฉพาะระบบออมทรัพย์ในโรงเรียน

8 F5: ตรวจสอบยอดเงิน + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ - นักเรียน - ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน - กรอกรหัสบัญชี - ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี - แสดงผล + สิทธ์ - สามารถดูยอดเงินได้ + เงื่อนไข / ข้อจำกัด - เป็นสมาชิก

9 F6: แก้ไขบัญชี + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ - นักเรียน - ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน - เข้าสู่ระบบ - กรอกรหัสบัญชี - แก้ไขข้อมูล - บันทึกการแก้ไขข้อมูล + สิทธ์ - สามารถแก้ไขรหัสได้ + เงื่อนไข / ข้อจำกัด - เป็นสมาชิก

10 F7: ปิดบัญชี + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ - นักเรียน - เจ้าหน้าที่ - ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน - กรอกรหัสบัญชี - ตรวจสอบรหัสบัญชี - ลบบัญชี + สิทธ์ - สามารถปิดบัญชีได้ + เงื่อนไข / ข้อจำกัด - เป็นสมาชิก

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวซูไฮลา หะยีอาซา รหัส 5320310058 นางสาวฟิรดาว นิโดรหัส 5320310124 นางสาวสรีกีร์ เอียดตรงรหัส 5320310185 ระบบธนาคารออมทรัพย์ โรงเรียนดารุสสาลาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google