งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552

2 สมาชิกกลุ่ม ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์ นายศิริชัย เอื้อบุญกนก กรมส่งเสริม สหกรณ์ นายณัฐวุฒิ ทองแผ่ กรมส่งเสริม สหกรณ์ น. ส. ปราณี เอกสุภักดิ์ กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา

3 ความเป็นมา จำนวนสหกรณ์ที่มีมา กว่า 3,000 ราย 1 มีหลายประเภทของ สหกรณ์ 2 สหกรณ์มีอยู่ทุกจังหวัด ของประเทศ 3 ข้อมูลจำนวนมากของ สหกรณ์ 4

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ สหกรณ์ 1 นำข้อมูลไปใช้ในการ วิเคราะห์ 2

5 แนวทางการดำเนินการ ให้บริการข้อมูล และจำนวนตาม ประเภทของสหกรณ์ ข้อมูลรายสหกรณ์ประกอบไปด้วย ● ชื่อประธานและกรรมการของสหกรณ์ ● ที่อยู่สหกรณ์ ● สถานะสหกรณ์ ● ประเภทสหกรณ์

6 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป

7 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

8 การใช้งาน REST Web Services

9 LOGO กลุ่ม 6


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google