งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552

2 www.themegallery.com สมาชิกกลุ่ม ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์ Email นายศิริชัย เอื้อบุญกนก กรมส่งเสริม สหกรณ์ 081 771 4441 chaiyo05@gmail.com นายณัฐวุฒิ ทองแผ่ กรมส่งเสริม สหกรณ์ 086 314 9246 nattawnt@cpd.go.th น. ส. ปราณี เอกสุภักดิ์ กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา 081 345 2193 praneeek@gmail.com

3 www.themegallery.com ความเป็นมา จำนวนสหกรณ์ที่มีมา กว่า 3,000 ราย 1 มีหลายประเภทของ สหกรณ์ 2 สหกรณ์มีอยู่ทุกจังหวัด ของประเทศ 3 ข้อมูลจำนวนมากของ สหกรณ์ 4

4 www.themegallery.com วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ สหกรณ์ 1 นำข้อมูลไปใช้ในการ วิเคราะห์ 2

5 www.themegallery.com แนวทางการดำเนินการ ให้บริการข้อมูล และจำนวนตาม ประเภทของสหกรณ์ ข้อมูลรายสหกรณ์ประกอบไปด้วย ● ชื่อประธานและกรรมการของสหกรณ์ ● ที่อยู่สหกรณ์ ● สถานะสหกรณ์ ● ประเภทสหกรณ์

6 www.themegallery.com กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป

7 www.themegallery.com แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

8 www.themegallery.com การใช้งาน REST Web Services

9 LOGO กลุ่ม 6


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google