งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรับน้องรุ่น MPA9 ชลบุรี ทีมงาน นายสุชาติ ปูนวิภากุล ชาติ นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง นายพรศักดิ์ เจียมสวัสดิ์ เจียม นายเพชร โพสาราช เพชร นายมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรับน้องรุ่น MPA9 ชลบุรี ทีมงาน นายสุชาติ ปูนวิภากุล ชาติ นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง นายพรศักดิ์ เจียมสวัสดิ์ เจียม นายเพชร โพสาราช เพชร นายมนูญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรับน้องรุ่น MPA9 ชลบุรี ทีมงาน นายสุชาติ ปูนวิภากุล ชาติ นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง นายพรศักดิ์ เจียมสวัสดิ์ เจียม นายเพชร โพสาราช เพชร นายมนูญ สำเร็จ นูญ นายพสธร เรืองธรรมพิศาล จิน นายวสันต์ เสนาะเสียง บ๊อบ นายเสฏฐวุฒิ วิสุทธิวัฒน์ โก้ นายสมเกียรติ แปงวงศ์ เกียรติ นายไพรัตน์ เพชรราช รัตน์ นายคมกริช เหมหัตถภร บอม นายสมเกียรติ ประเสริฐวิริยะ เล็ก นายศิวกร สุภนิชัย กร

2 โครงการรับน้องรุ่น MPA9 ชลบุรี รับน้องใหม่ MPA9 ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ ๑. รัตน์ ( ไพรัตน์ ) ๒. โก้ ( เสฏฐวุฒิ ) ๓. ชาติ ( สุชาติ ) อาหารและสถานที่ ๑. แป้ง ( ธานินทร์ ) ๒. เจียม ( พรศักดิ์ ) ๓. เล็ก ( สมเกียรติ ) กิจกรรมและ สันทนาการ ๑. บ๊อบ ( วสันต์ ) ๒. บอม ( คมกริช ) ๓. นูญ ( มนูญ ) การเงินและ ประสานงานทั่วไป ๑. เพชร ๒. เกียรติ ( สมเกียรติ ) ๓. กร ( ศิวกร ) ๔. พสธร ( จิน )

3 โครงการรับน้องรุ่น MPA9 ชลบุรี

4

5 ขอเรียนเชิญทีมงาน และเพื่อนๆ ที่มีเวลา มาร่วมซ้อมร้องเพลง และเตรียมงานเวลา 10:30 ที่ วิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน เพลงรับขวัญ ( หมู่ ) โอ.... โอ ละเน้อ... โอ่ น้องเอย....... ลา ล้า ลา ล้า ลา ลา.... ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา.. โอ่.... น้องเอย พี่นี้ขอชื่นเชย จะมิเลยแรมไกล จะรักเจ้า ดังดวงใจมิคลายหน่ายนา.. ล้า ลา ล้า หล่า ลา ล้า ลา ลา ล้า หล่า ลา ( ช ) พี่จะรับขวัญเจ้า ( ญ ) เอามาเข้าเป็นขวัญจิต ( ช ) จะรักดังชีวิต ( ญ ) ใจคิดกรุณา ( หมู่ ) ล้า ลา ล้า ลา ลา..... ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา..... ( ช ) ขอจงหายโศก ( ญ ) พ้นภัยหายโรค ( หมู่ ) ให้มีโชคนะน้องยา ( ช ) จะเอา ด้ายยาว ขาวบริสุทธิ์ ( หล่า ลา ล้า ลา ลา หล่า ) ( ญ ) พันมัด ผูกไว้ ที่ข้อมือของเจ้า ( หล่า ลา ล้า ลา ลา หล่า ) ( หมู่ ) เหมือนดังใจพี่ ผูกพันเจ้าไว้ ไม่หน่ายหนี.... เอ๊อ เอย.... ใจผูกพัน


ดาวน์โหลด ppt โครงการรับน้องรุ่น MPA9 ชลบุรี ทีมงาน นายสุชาติ ปูนวิภากุล ชาติ นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง นายพรศักดิ์ เจียมสวัสดิ์ เจียม นายเพชร โพสาราช เพชร นายมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google