งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมงาน นายเพชร โพสาราช เพชร นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมงาน นายเพชร โพสาราช เพชร นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมงาน นายเพชร โพสาราช เพชร นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง
นายพรศักดิ์ เจียมสวัสดิ์ เจียม นายพสธร เรืองธรรมพิศาล จิน นายเสฏฐวุฒิ วิสุทธิวัฒน์ โก้ นายสุชาติ ปูนวิภากุล ชาติ นายมนูญ สำเร็จ นูญ นายวสันต์ เสนาะเสียง บ๊อบ นายสมเกียรติ แปงวงศ์ เกียรติ นายสมเกียรติ ประเสริฐวิริยะ เล็ก นายไพรัตน์ เพชรราช รัตน์ นายคมกริช เหมหัตถภร บอม นายศิวกร สุภนิชัย กร

2

3

4

5 เพลงรับขวัญ (หมู่) โอ....โอ ละเน้อ...โอ่ น้องเอย ลา ล้า ลา ล้า ลา ลา....ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา.. โอ่....น้องเอย พี่นี้ขอชื่นเชย จะมิเลยแรมไกล จะรักเจ้า ดังดวงใจมิคลายหน่ายนา..ล้า ลา ล้า หล่า ลา ล้า ลา ลา ล้า หล่า ลา (ช) พี่จะรับขวัญเจ้า (ญ) เอามาเข้าเป็นขวัญจิต (ช) จะรักดังชีวิต (ญ) ใจคิดกรุณา (หมู่) ล้า ลา ล้า ลา ลา.....ล้า ลา ลา ล้า ลา ลา..... (ช) ขอจงหายโศก (ญ) พ้นภัยหายโรค (หมู่) ให้มีโชคนะน้องยา (ช) จะเอา ด้ายยาว ขาวบริสุทธิ์ (หล่า ลา ล้า ลา ลา หล่า) (ญ) พันมัด ผูกไว้ ที่ข้อมือของเจ้า (หล่า ลา ล้า ลา ลา หล่า) (หมู่) เหมือนดังใจพี่ ผูกพันเจ้าไว้ ไม่หน่ายหนี....เอ๊อ เอย.... ใจผูกพัน ขอเรียนเชิญทีมงาน และเพื่อนๆที่มีเวลา มาร่วมซ้อมร้องเพลงและเตรียมงานเวลา 10:30 ที่ วิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน


ดาวน์โหลด ppt ทีมงาน นายเพชร โพสาราช เพชร นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ แป้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google