งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

2 Thai Journal Impact Factors 2552 / … Top 10 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / อันดับ 5 ของ 191 รายการ Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Thai Journal Impact Factors 2550 - 2552 (3 years average / … Top 10) วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / อันดับ 5 ของ 192 รายการ Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 NA = not available

5 ค่า 2552 Thai Journal Impact Factors ของวารสารบางฉบับ ชื่อวารสาร วารสารวิชาชีพ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด วารสารกายภาพบำบัด วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ วารสารเทคนิคการแพทย์ วารสารสหเวชศาสตร์ วารสารของ ม. ขอนแก่น วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน วารสารวิจัย มข. ศรีนครินทร์เวชสาร วิศวกรรมสาร มข. วารสารสัตวแพทย์ มข. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. แก่นเกษตร วารสารวิจัย มข. ( ฉบับบัณฑิตศึกษา ) วารสารอายุรศาสตร์อีสาน วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มข. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มข. 2552 Thai JIF 0.314 0.143 0.073 0.063 0 0.519 0.314 0.064 0.057 0.054 0.041 0.038 0.033 0.032 0.024 0.01 0


ดาวน์โหลด ppt ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google