งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. หลักการ เคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง ระดับปานกลาง ทุกวันหรืออย่าง น้อย 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที อาจทำรวดเดียวหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. หลักการ เคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง ระดับปานกลาง ทุกวันหรืออย่าง น้อย 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที อาจทำรวดเดียวหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2 หลักการ เคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง ระดับปานกลาง ทุกวันหรืออย่าง น้อย 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที อาจทำรวดเดียวหรือ แบ่งเป็นช่วงๆ วันละ 2-3 ครั้ง เคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง ระดับปานกลาง ทุกวันหรืออย่าง น้อย 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที อาจทำรวดเดียวหรือ แบ่งเป็นช่วงๆ วันละ 2-3 ครั้ง ถ้าน้ำหนักตัวยังไม่ลด เพิ่มเวลา เคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง เป็นวันละ 40-45 นาที จนถึงวัน ละ 60 นาที ถ้าน้ำหนักตัวยังไม่ลด เพิ่มเวลา เคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง เป็นวันละ 40-45 นาที จนถึงวัน ละ 60 นาที

3 กิจกรรมปานกลาง หายใจกระชั้นขึ้น หายใจกระชั้นขึ้น เริ่มรู้สึกเหนื่อย ไม่ถึง กลับหอบ เริ่มรู้สึกเหนื่อย ไม่ถึง กลับหอบ ยังพูดคุยได้จนจบ ประโยค ยังพูดคุยได้จนจบ ประโยค เหงื่อซึม เหงื่อซึม

4

5 เดิน เร็ว 5- 6 กม. ต่อชม.

6 เดิน 400- 500 เมตร ในเวลา 5 นาที

7 การเริ่มต้น เริ่มช้าๆ เบาๆ ใช้เวลา น้อยๆก่อน เริ่มช้าๆ เบาๆ ใช้เวลา น้อยๆก่อน เพิ่มเวลาขึ้นเรื่อย เพิ่มเวลาขึ้นเรื่อย เพิ่มความเร็วและเวลา จนถึงเป้าหมาย เพิ่มความเร็วและเวลา จนถึงเป้าหมาย

8 เดินเร็ว วันละ 10 นาที เดินเร็ว วันละ 10 นาที เพิ่ม สัปดาห์ ละ 2 - 5 นาที เพิ่ม สัปดาห์ ละ 2 - 5 นาที

9 เดิน 30 นาที เดิน 30 นาที เดิน 40 - 45 นาที เดิน 40 - 45 นาที เดิน 60 นาที เดิน 60 นาที

10 ขั้นตอน อบอุ่นร่างกายและยืด เหยียด อบอุ่นร่างกายและยืด เหยียด ออกกำลังเดินเร็ว ออกกำลังเดินเร็ว คลายอุ่นและยืดเหยียด คลายอุ่นและยืดเหยียด

11 ยืนก้าวขา (Standing Lunge) ปลายเท้าสองข้างชี้ไปข้างหน้า และโน้มตัวไปให้ เข่าหน้าอยู่เหนือปลายนิ้วเท้า แต่ไม่เลยข้ามไป

12 เหยียด น่อง พยายามรักษาให้ส้นเท้าหลังติดพื้น และหันปลายเท้าเข้าในเล็กน้อย

13 ยืนเหยียดต้น ขาหลัง ก้าวขาหน้าออกมาเหยียดตรงวางบนส้นเท้า ขาหลังงอเล็กน้อย โน้มตัวไปข้างหน้า เหนือขาหน้าอย่างช้า ๆ รักษาหลังให้ตรง และตั้งศีรษะ ทำซ้ำด้านตรงข้าม

14 ยืนเหยียดต้นขา ด้านหน้า ใช้มือจับเท้าดึงเข้าหาก้น พยายามให้ หัวเข่าชี้ลงพื้น


ดาวน์โหลด ppt นพ. สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. หลักการ เคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง ระดับปานกลาง ทุกวันหรืออย่าง น้อย 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที อาจทำรวดเดียวหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google