งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reaching out to our Team รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reaching out to our Team รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reaching out to our Team รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

2 One day, a little mouse living on a farm, spied the farmer and his wife opening a package. He was aghast to discover that the package containe d, not food, but a mouse trap. The mouse ran to the farmyar d warning everyone. “ There is a mouse trap in the house, there is a mouse trap in the house.” วันหนึ่ง เจ้าหนูที่ อาศัยอยู่ในโรงนา แอบดูชาวนากับ เมียเปิดกล่องใบ หนึ่ง แล้วมันก็ ต้องตกใจเมื่อ พบว่าของใน กล่องไม่ใช่ อาหารแต่เป็น กับ ดักหนู มันรีบวิ่ง ปรู๊ดออกไปร้อง เตือนสัตว์ทุกตัว ในฟาร์ม “ มีกับดักหนูอยู่ใน บ้าน มีกับดักหนูอยู่ใน บ้าน ”

3 The chicken raised his head and exclaim ed, “Mr. Mouse, I can tell you this trap is a grave concern to you, but it has no conseque nce to me and I cannot be bothere d with it.” เจ้าไก่ผงกหัวขึ้นมา พร้อมส่งเสียง “ เจ้าหนูเอ๋ย ฉันขอ บอกนะว่าไอ้กับ ดักหนูเนี่ยมันคือ หลุมศพของเจ้า ไม่ใช่ของฉัน ฉัน ไม่เกี่ยวอะไรด้วย นี่นา ”

4 The mouse turn to the pig... “I’m so very sorry Mr. Mouse, but the trap is no concern of mine either. ” The mouse then turn to the bull…”So unds like you have a problem Mr. Mouse, but not one that concerns me.” เจ้าหนูวิ่งไปหา หมู แต่.. “ เสียใจจริงๆ คุณหนู แต่ไอ้ กับดักที่ว่ามัน ไม่เกี่ยวอะไร กับฉันด้วย เหมือนกัน ” เจ้าหนูหันไปหา วัว ก็ได้รับ คำตอบ “ ดูเหมือนเจ้าจะมี ปัญหานะ แต่ มันก็ไม่ใช่ ปัญหาที่ เกี่ยวกับฉันนี่ ”

5 The mouse returne d to the house, dejecte d that no one would help him or was concern ed about his dilemma. He knew he had to face the trap on his own. เจ้าหนูคอตกกลับ บ้าน ไม่มีใคร ช่วยมัน หรือ แม้แต่จะสนใจ สถานการณ์ที่ มันต้องเผชิญ อย่างไม่มี ทางเลือก มันต้องสู้กับ ปัญหาด้วยตัว ของมันเอง

6 That night the sound of a trap catching its prey was heard througho ut the house. The farmer’s wife rushed to see what was caught. In the darkness she could not see that it was a venomous snake whose tail the trap had caught. The snake bit the farmer’s wife. กลางดึกคืนนั้น ทั้งบ้านได้ยิน เสียงเหยื่อติด กับ เมียชาวนา รีบลงมาดู แต่ ในความมืดเธอ ไม่เห็นเจ้างูพิษ ที่หางของมัน ติดในกับดักหนู มันจึงกัดเธอ เข้าเต็มที่

7 The wife caught a bad fever and the farmer knew the best way to treat a fever was with chicken soup. He took his hatchet to the farmyar d to get the soup‘s main ingredi ent. เมียชาวนาโดนพิษ งูเป็นไข้ซม ชาวนารู้ว่ายา ขนานเอกที่จะ ช่วยให้สร่างไข้ คือ ซุปไก่ เขาไม่รอช้าคว้า ขวานออกไปที่ ฟาร์ม เพื่อจัดการ กับส่วนผสมที่ สำคัญที่สุดของ ซุป

8 The wife got sicker, and friends visited her round the clock. The farmer had to feed them, so he butcher ed the pig. เมียชาวนา อาการทรุดลง เพื่อนบ้านมา เยี่ยม ตลอดเวลา ชาวนาต้องหา อาหารมาเลี้ยง เพื่อนบ้าน ด้วย เหตุนี้เจ้าหมูจึง ถูกเชือด

9 The farmer’ s wife got worse and died. So many friends and family came to her funeral that the farmer had to slaught er the bull to feed them all. เมียชาวนาอาการ ทรุดหนักและ เสียชีวิตในที่สุด เพื่อนๆและญาติพี่ น้องจำนวนมาก ต่างมาร่วมงาน ศพ ชาวนาจึง ต้องล้มวัวเพื่อ ทำอาหารเลี้ยง แขกในงาน

10 So the next time we hear that one of our team- mates is facing a problem and think it does not concern or affect us, let us remembe r this: ดังนั้น คราว ต่อไปหากเพื่อน เราคนใดคน หนึ่งมีปัญหา แล้วเราคิดว่า ปัญหานั้นไม่ เกี่ยวอะไรกับ เรา หรือไม่ กระทบถึงเรา แล้วล่ะก็ จงจำ ไว้ว่า :

11 When anyone of our Team Members is in trouble, WE ARE ALL AT RISK. เมื่อเพื่อนในทีมพบกับ ความลำบากยุ่งยาก นั่นหมายถึงว่า เราทุกคนต่างตกอยู่ใน อันตรายเช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt Reaching out to our Team รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google