งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phrasal Verb ‘Give me a ring’. Get through Get through : to succeed in talking to someone on the telephone. : พูด / สนทนาทางโทรศัพท์ ( สำเร็จ ) For example.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phrasal Verb ‘Give me a ring’. Get through Get through : to succeed in talking to someone on the telephone. : พูด / สนทนาทางโทรศัพท์ ( สำเร็จ ) For example."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phrasal Verb ‘Give me a ring’

2 Get through Get through : to succeed in talking to someone on the telephone. : พูด / สนทนาทางโทรศัพท์ ( สำเร็จ ) For example ; I remember we kept trying and trying but couldn’t get through. ฉันจำได้ว่าเราพยายามแล้วแต่ก็ โทรไม่สำเร็จ

3 Hang up Hang up : to end a telephone conversation by replacing in the RECIEVER. : วางหูโทรศัพท์ For example ; She tried to get the woman’s name but she hung up, giving no more information. เธอพยายามจะทราบชื่อของ ผู้หญิงคนนั้นแต่เขาก็วางสายโดย ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรอีก

4 Break up : If someone who is talking on a mobile phone is breaking up, their voice can not fully be heard. : ไม่ได้ยินเสียงเนื่องจาก โทรศัพท์ขัดข้อง, ยุติการสนทนา For example ; It was a bad line.It kept breaking up. สายขัดข้อง มันทำให้เสียงขาด หาย

5 Call up : to telephone someone. : โทรถึง For example ; He called me up the next day asking to see again. เขาโทรถึงฉันโดยขอพบฉันอีกครั้ง ในวันรุ่งขึ้น

6 Pick up Pick up : to lift a telephone to call for someone. : ยกหูโทรศัพท์โทรหาใคร บางคน For example ; He picked up the phone and dialed Heather. เขายกหูโทรศัพท์แล้วโทรหา H eather

7 Cut off Cut off : to stop people from continuing a telephone. : ตัดการสนทนาต่อ For example ; We were cut off in the middle of our telephone conversation. เราถูกตัดสายระหว่างการพูดคุยทาง โทรศัพท์ของพวกเรา

8 Ring back Ring back : to telephone someone who rang you earlier or to telephone someone for a second time. : โทรกลับ For example ; It’s FREE! Because we ring you back, you don’t pay for the call. ไม่เสียเงินเพราะเราโทรกลับไป หาคุณ คุณไม่ต้องจ่ายเงินค่า โทรศัพท์

9 Call back Call back : to telephone someone again or telephone someone who called you earlier. : โทรกลับ For example ; Just leave your contact information below, and we will call you back as soon as possible. ฝากข้อมูลไว้แล้วเราจะโทรกลับไป โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้

10 Hold on Hold on : to wait or stop. : รอสักครู่ For example ; All our lines are busy, but please hold on. สายไม่ว่างโปรดรอสักครู่

11 Put through Put through : to connect a person using a telephone to person they want to speak to. : ต่อโทรศัพท์มาให้ For example ; Sorry, I wanted to sales Department. I must have been put through to wrong extension. ขอโทษค่ะ ฉันต้องการคุยกับแผนก ขาย ฉันคงต่อสายผิด

12 Ring up Ring up : If you ring someone up you telephone them, an informal use. : โทรถึง For example ; He said he was sick and tired of people ringing him up and asking him abou it. เขาพูดว่าเขาป่วยและเหนื่อยกับการที่มี คนโทรหาเขา และถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น

13 Get back Get back : to talk to someone again. : โทรหาอีกครั้ง, โทรกลับ For example ; My wife and I can’t come to the phone right now, but if you’ll leave name and number, we’ll get back to you as soon as we’er finished. ภรรยาและผมไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ในตอนนี้ แต่ถ้าคุณฝากชื่อและเบอร์โทร เอาไว้ เราจะโทรกลับโดยเร็วที่สุดทันทีที่เรา เสร็จงาน

14 Phrasal Verb ‘Give me a ring’ Produced by 1.Wannawat Chanakha No.17 2.Supakit Priamphimai No.19 3.Chompoonut Supappanya No.29 4.Waraporn Moungchuin No.31 Matthayom 6/3 Presented to Mrs.Yupin Subprayong


ดาวน์โหลด ppt Phrasal Verb ‘Give me a ring’. Get through Get through : to succeed in talking to someone on the telephone. : พูด / สนทนาทางโทรศัพท์ ( สำเร็จ ) For example.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google