งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I nvitation / Accepting / Declining Invitation Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH C A I การเชิญ การตอบรับคำเชิญ การปฎิเสธคำเชิญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I nvitation / Accepting / Declining Invitation Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH C A I การเชิญ การตอบรับคำเชิญ การปฎิเสธคำเชิญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 I nvitation / Accepting / Declining Invitation Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH C A I การเชิญ การตอบรับคำเชิญ การปฎิเสธคำเชิญ

3 Invitation / Accepting / Declining Invitation นักศึกษาคะ ต่อไปนี้ครูจะให้นักศึกษารู้จักการเชิญ หรือ Invitation การตอบ รับคำเชิญ หรือ Accepting invitation รวมทั้งเรื่องการปฏิเสธคำเชิญ หรือ Declining Invitation มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่พวก มีการคบหาสมาคมกันกับเพื่อนบ้าน และผู้ใกล้ชิด เรื่องที่นักศึกษาเองก็อาจจะพบอยู่เสมอ ก็คือ มีคนเชิญให้ไป รับประทานอาหาร ให้ไปร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งคำกล่าวเชิญจะเป็นอย่าง นี้ค่ะ Sak : Would you like to have dinner with me ? ไปรับประทานข้าวเย็นกับผมไหม Sri : Yes, I’d like to. ตกลงค่ะ นอกจากการกล่าวเชิญด้วยประโยค ที่ขึ้นต้นด้วย Would you like…..? แล้ว ยังอาจใช้ประโยคอื่น ๆ ได้อีก เช่น Are you free to have dinner with us ? คุณว่างที่จะไปรับประทานอาหารเย็นกับพวกเราไหม การเชิญ Invitation การตอบรับคำเชิญ Accepting Invitation การปฏิเสธคำเชิญ Declining Invitation Computer Assisted Instruction

4 Invitation / Accepting / Declining Invitation Are you doing anything this evening ? We would like to invite you to have dinner with us. คุณทำอะไรหรือเปล่าเย็นนี้ เราอยากจะเชิญคุณไปรับประทานอาหารเย็นกับ พวกเรา May I invite you to have dinner with me ? ผมขอเชิญไปรับประทานอาหารเย็นกับผมนะครับ How about having dinner with us ? ไปรับประทานอาหารเย็นกับพวกเราไหม May I take you to dinner ? ผมจะพาคุณไปรับประทานอาหารเย็นด้วยได้ไหม นักศึกษาคงเห็นแล้วนะคะว่า การที่จะเชิญใครก็ตามไปรับประทานอาหารเย็น ร่วมกัน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับเรานั้น มีวิธีการพูดหลายวิธี เช่นเดียวกับ การตอบรับคำเชิญ และการปฏิเสธคำเชิญ แต่ตอนนี้มาดูวิธีการตอบรับคำเชิญ กันก่อน I’d love to. ยินดีค่ะ (ยินดีที่จะทำ) Yes, I’d like to. ได้ซิ ยินดีที่จะทำ Yes, I’d love to. ยินดีที่จะทำ That will be very nice. ดีจริง ๆ That would be nice. ก็ดี Computer Assisted Instruction C A I

5 Invitation / Accepting / Declining Invitation บางครั้งแม้เต็มใจที่จะรับคำเชิญ แต่อาจติดภาระ จึงจำเป็นต้องปฏิเสธคำเชิญ นักศึกษาก็ต้องใช้ประโยค ต่อไปนี้ค่ะ I wish I could. ฉันอยากที่จะทำ I’m afraid, I can’t go. ฉันเกรงว่าฉันไปไม่ได้ Sorry, I can’t. เสียใจ ทำไม่ได้ (หรือไปไม่ได้) I’d love to, but I can’t. ฉันอยากจะไป แต่ไปไม่ได้ Thanks, but no. ขอบคุณ แต่ไม่ (ไป) หรอก แม้ว่าการปฏิเสธอาจทำให้ผู้เชิญรู้สึกผิดหวัง แต่การ ปฏิเสธที่สุภาพและมีเหตุผลเพียงพอ ก็จะทำให้ไม่เสียน้ำใจไมตรี ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนจากกันครูขอให้นักศึกษาประเมินตนเองดู สักหน่อยว่า เข้าใจเรื่อง การเชิญ - Invitation การตอบรับ - Accepting Invitation การปฏิเสธคำเชิญ - Declining Invitation มากน้อยเพียงใด Computer Assisted Instruction

6 Invitation / Accepting / Declining Invitation 1. เมื่อเพื่อนมาชวนว่า Would you like to go shopping with me today ? นักศึกษาจะตอบว่าอย่างไรคะ a. a. Yes, I’d like to. b. b. It’s very boring. c. c. I’d love to, but I can’t. d. d. Welcome to go shopping with me. Computer Assisted Instruction C A I Test yourself

7 2. ถ้าเพื่อนชวนไปดูภาพยนตร์ Are you free to go to the movie with me tonight ? นักศึกษาจะตอบเพื่อนว่าอย่างไรคะ a. a. I’d be glad to. b. b. I don’t want to go with you. c. c. I’d love to, but I can’t. d. d. Will you ask me to go again ? Computer Assisted Instruction C A I Invitation / Accepting / Declining Invitation

8 Test yourself 3. ถ้าต้องการชวนเพื่อนไปรับประทานอาหารเย็นด้วย ต้องพูดอย่างไรคะ a. a. Are you free to have dinner with me ? b. b. May I invite you to have dinner with us ? c.c. What are you going to have for dinner ? d.d. Where are we going to have dinner ? Computer Assisted Instruction C A I

9 Test yourself 4. เมื่อเพื่อนชวนนักศึกษาไปงานวันเกิด I would like to invite you to my birthday party tonight. นักศึกษาจะตอบอย่างไรคะ a.a. I’d be very glad to. b.b. I’m afraid, I can’t go. c.c. It’s not my business. d.d. Will you go to my birthday party ? Computer Assisted Instruction C A I


ดาวน์โหลด ppt I nvitation / Accepting / Declining Invitation Computer Assisted Instruction EASY ENGLISH C A I การเชิญ การตอบรับคำเชิญ การปฎิเสธคำเชิญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google