งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

If you think you are unhappy, look at them. ถ้าคิดว่าคุณไม่มีความสุข ลองดู คนพวกนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "If you think you are unhappy, look at them. ถ้าคิดว่าคุณไม่มีความสุข ลองดู คนพวกนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 If you think you are unhappy, look at them. ถ้าคิดว่าคุณไม่มีความสุข ลองดู คนพวกนี้

2 If you think your salary is low, how about her? ถ้าคิดว่าเงินเดือนคุณน้อย... แล้วเธอคนนี้ ละ

3 If you think you don't have many friends. ถ้าคิดว่าคุณไม่มี เพื่อน.......

4 เมื่อรู้สึก ท้อแท้... คิดถึงชายผู้นี้ นะ When you feel like giving up, think of this man.

5 If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does? ถ้าคิดว่าชีวิตคุณช่างยากลำบาก.... คุณลำบากเท่าคนนี้ไหม ?

6 If you complain about your transport system, how about theirs? ถ้าไม่ชอบ ระบบขนส่งมวลชน ของคุณ... ดูคนพวก นี้สิ

7 If your society is unfair to you, how about her? ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้รับ ความยุติธรรม... แล้วเธอละ

8 เกลียดผัก........ พวกเขากลับอดอยาก.............

9 เบื่อ ความใส่ใจของพ่อแม่ ?......... พวกเขาไม่มี พ่อแม่ เลย

10 อยากได้ Adidas แต่ ได้ Nike แทน งั้นหรือ ?..... พวกเขามี ยี่ห้อเดียว

11 ไม่ชอบที่นอน หรือ ?.. พวกเขาหวังว่าจะไม่ต้องตื่น

12 คุณยัง บ่น อยู่ รึเปล่า ?

13 ลองมองไปรอบตัว และขอบคุณ ใน ทุกๆ สิ่งที่คุณมี ในช่วงชีวิต ที่ไม่ยั่งยืน

14 พวกเราโชคดี เพราะ เรามีมากกว่าสิ่งที่เรา ต้องการ แต่อย่าหลงระเริงไปกับวังวนแห่ง ลัทธิบริโภค และ ความไร้ยางอาย ที่ สังคม " ก้าวหน้า และทันสมัย " ได้หลงลืมไป จนมองข้าม ประชากร อีก 2 ใน 3 ซึ่งเป็นพี่น้องร่วม โลกใบ นี้ ของเรา

15 พวกเราชวนกัน มา " บ่น " ให้น้อยลง และ " ให้ " มากขึ้น

16 Enjoy life how it is and as it comes. Things are worse for others and a lot better for us ชื่นชมชีวิต ในสิ่งที่ มันเป็น... ในอย่างที่ มันมา. ทุกสิ่งแย่ กว่าสำหรับคนอื่นๆ และดีกว่ามาก สำหรับเรา There are many things in your life that will catch your eye but only a few will catch your heart---- pursue those. มีหลายสิ่งในชีวิตที่ คุณเห็นได้ด้วยตา แต่มีเพียง จำนวนน้อย ที่จะจับใจคุณ.... จงหาให้พบ


ดาวน์โหลด ppt If you think you are unhappy, look at them. ถ้าคิดว่าคุณไม่มีความสุข ลองดู คนพวกนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google