งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาร์เรย์ ชื่อ น. ส. พิชชากานต์ ไชยชาญยุทธ์ เลขที่ 22 ชั้นสทส.1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาร์เรย์ ชื่อ น. ส. พิชชากานต์ ไชยชาญยุทธ์ เลขที่ 22 ชั้นสทส.1/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาร์เรย์ ชื่อ น. ส. พิชชากานต์ ไชยชาญยุทธ์ เลขที่ 22 ชั้นสทส.1/1

2 โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ อาร์เรย์ เป็นแบบหนึ่งของโครงสร้างที่เรียกว่า Linear List ซึ่งมีจำนวนรายการ ( Element) จำกัด และข้อมูลที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์แต่ละช่อง จะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน อยู่ภายใต้ตัวแปร ชื่อเดียวกัน โดยขนาดของแต่ละช่องต้อง เท่ากันหมด การอ้างถึงข้อมูลในแต่ละช่องของ ของอาร์เรย์ ต้องอาศัยตัวห้อย Subscript เช่น กำหนดให้ Array A มีขนาด 100 รายการ A[5] จะหมายถึง ค่าของอาร์เรย์ตำแหน่งที่ 5 ในอาร์เรย์นั้น ซึ่ง Subscript ก็คือ เลข 5 จำนวน Subscript ที่ต้องการใช้เวลาเรียกใช้ค่า ใน Array เรียกว่า มิติ ไดเมนชั่น ( Dimention) ของ Array นั้น

3 ความหมายของอาร์เรย์ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array) หรือตัวแปร ชุด มี 2 ความหมาย คือ 1. ความหมายโดยทั่วไปอาร์เรย์ หมายถึง โครงสร้างที่นำข้อมูลชนิดเดียว กันมาจัดเรียง กันเป็น n มิติเป็นโครงสร้าง ตารางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. ความหมายทางคอมพิวเตอร์อาร์เรย์ หมายถึง กลุ่มของช่วงความจำ ในหน่วยความที่ ใช้เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันและ ทุกช่องต้องมี ขนาดเท่ากัน ภายใต้ตัวแปรเดียวกัน

4 การสร้าง Array ขึ้นมาใช้งานนั้น ต้องคำนึงถึง 1. ชื่อของ Array 2. ขนาดของ Array แต่ละช่อง และมิติ ของ Array 3. ค่าสูงสุด ( Upper Bound) และค่า ต่ำสุด (Lower Bound) ในแต่ละมิติ

5 ARRAY 1 มิติ ถ้า Lower Bound = 1 สามารถเขียน Array เป็น A [u] ก็ได้ เช่น Ex1 ถ้าต้องการสร้าง Array N เพื่อเก็บ ตัวเลขประเภท Integer ให้มีขนาด 5 ช่อง N [1 : 5 ] สามารถเขียนเป็น N [5]

6 A N [1]

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt อาร์เรย์ ชื่อ น. ส. พิชชากานต์ ไชยชาญยุทธ์ เลขที่ 22 ชั้นสทส.1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google