งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยม Start Area=W*L W,L Print Area Stop 1. เริ่ม 2. อ่านพื้นที่ ( กำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยม Start Area=W*L W,L Print Area Stop 1. เริ่ม 2. อ่านพื้นที่ ( กำหนดตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยม Start Area=W*L W,L Print Area Stop 1. เริ่ม 2. อ่านพื้นที่ ( กำหนดตัวแปร ) 3. รับค่าความกว้าง, ยาว 4. คำนวณ พื้นที่ = กว้าง x ยาว 5. แสดงผลพื้นที่ สี่เหลี่ยม Area,W,L

2 #include main() { int w,l; float area; printf("Enter W = : "); scanf("%d",&w); printf("Enter L = :"); scanf("%d",&l); area=w*l; printf("area = %f\n ",area); getch(); } ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยม Output

3 ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหา พื้นที่วงกลม Output #include main() {int r; float Area; const float Pi = 3.142857; printf("Enter radius (r): "); scanf("%d", &r); Area = Pi * r * r; printf("Circular area = %f \n", Area); getch(); }

4 แบบฝึกหัด Output


ดาวน์โหลด ppt สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยม Start Area=W*L W,L Print Area Stop 1. เริ่ม 2. อ่านพื้นที่ ( กำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google