งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
สูตร พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว Start 1. เริ่ม 2. อ่านพื้นที่(กำหนดตัวแปร) 3. รับค่าความกว้าง ,ยาว 4. คำนวณ พื้นที่ = กว้าง x ยาว 5. แสดงผลพื้นที่สี่เหลี่ยม Area,W,L W,L Area=W*L Print Area Stop

2 ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
#include<stdio.h> #include<conio.h> main() { int w,l; float area; printf("Enter W = : "); scanf("%d",&w); printf("Enter L = :"); scanf("%d",&l); area=w*l; printf("area = %f\n ",area); getch(); } Output

3 ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่วงกลม
#include<stdio.h> #include<conio.h> main() { int r; float Area; const float Pi = ; printf("Enter radius (r): "); scanf("%d", &r); Area = Pi * r * r; printf("Circular area = %f \n", Area); getch(); } ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่วงกลม Output

4 แบบฝึกหัด Output


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google