งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก If else นั้น ตรวจสอบเงื่อนไขได้เพียง true หรือ false เท่านั้น รูปตัวอย่างของผังงาน (Flowchart)

2

3 โจทย์ : เขียนโปรแกรมรับคะแนนแล้วแสดงผล เป็นระดับผลการเรียน (grade) หลังจากนั้น เราจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ( ขั้นตอนที่ 1 ของการพัฒนาโปรแกรม ) ข้อมูลนำเข้า ได้แก่ คะแนน (score) ข้อมูลออก ได้แก่ ระดับผลการเรียน (grade) วิธีการประมวลผล 1. รับค่าข้อมูล คะแนน 2. ตรวจสอบเงื่อนไขคะแนน – ถ้าคะแนน >=80 ได้เกรด 4 - ถ้าคะแนน >=70 ได้เกรด 3 – ถ้าคะแนน >=60 ได้เกรด 2 – ถ้าคะแนน >=50 ได้เกรด 1 – ถ้าได้คะแนน < 50 ได้เกรด 0 3. แสดงระดับผลการเรียน จากนั้นเมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์และกำหนด รายละเอียดของปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ เลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Flowchart) ดังรูป

4


ดาวน์โหลด ppt Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google