งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True  โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True  โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True  โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก If else นั้น ตรวจสอบเงื่อนไขได้เพียง true หรือ false เท่านั้น รูปตัวอย่างของผังงาน (Flowchart)

2

3 โจทย์ : เขียนโปรแกรมรับคะแนนแล้วแสดงผลเป็นระดับผลการเรียน (grade) หลังจากนั้น เราจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา (ขั้นตอนที่ 1ของการพัฒนาโปรแกรม)               ข้อมูลนำเข้า ได้แก่  คะแนน (score)               ข้อมูลออก ได้แก่  ระดับผลการเรียน (grade)               วิธีการประมวลผล                   1.รับค่าข้อมูล  คะแนน                   2.ตรวจสอบเงื่อนไขคะแนน                        – ถ้าคะแนน >=80  ได้เกรด 4                        - ถ้าคะแนน >=70  ได้เกรด 3                        – ถ้าคะแนน >=60  ได้เกรด 2                        – ถ้าคะแนน >=50  ได้เกรด 1                        – ถ้าได้คะแนน < 50  ได้เกรด 0                    3.แสดงระดับผลการเรียน จากนั้นเมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ เลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Flowchart) ดังรูป  

4


ดาวน์โหลด ppt Flowchart รูปแบบ If ซ้อน If ก็คือ การเอา If ไปไว้ใน If ทางฝั่ง True  โดยโครงสร้าง If ซ้อน If นั้นเอาไว้ใช้กับ กรณีตรวจสอบเงื่อนไขที่มากกว่า 2 กรณี เพราะเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google