งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chronic debilitating diseases 1 II. Chronic Debilitating diseases สาเหตุ 1. โภชนาการและการจัดการ 2. พยาธิภายใน ( และภายนอก ) ร่างกาย 3. โรคใน ระบบ ทางเดินหายใจเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chronic debilitating diseases 1 II. Chronic Debilitating diseases สาเหตุ 1. โภชนาการและการจัดการ 2. พยาธิภายใน ( และภายนอก ) ร่างกาย 3. โรคใน ระบบ ทางเดินหายใจเรื้อรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Chronic debilitating diseases 1 II. Chronic Debilitating diseases สาเหตุ 1. โภชนาการและการจัดการ 2. พยาธิภายใน ( และภายนอก ) ร่างกาย 3. โรคใน ระบบ ทางเดินหายใจเรื้อรัง ( ดูรายละเอียดในหัวข้อโรคติดเชื้อ อื่นๆ ) 4. ข้ออักเสบเรื้อรัง 5. โรคอื่นๆ เช่น ParaTB, CL, Melioidosis แบบเรื้อรัง เป็นต้น ( ดู รายละเอียดในหัวข้อโรคติดเชื้ออื่นๆ )

3 Chronic debilitating diseases 2 2.1. สาเหตุเกี่ยวกับ โภชนาการและการจัดการ 1. Primary nutritional problems – อาหารหยาบคุณภาพไม่ดี : Vitamin A, Cobalt, Copper ต่ำ – อาหารข้นไม่เพียงพอ : พลังงานและ โปรตีนต่ำ 2. Secondary nutritional problems – การจัดการในการให้อาหาร – พฤติกรรมสัตว์ – ปัญหาช่องปากและฟัน

4 Chronic debilitating diseases 3 2.2. สาเหตุเกี่ยวกับพยาธิ ภายในร่างกาย 1. หนอนพยาธิตัวกลม 2. หนอนพยาธิตัวแบน 3. เชื้อบิด อาการที่เกิดจากการแย่งอาหารของ พยาธิคือทำให้สัตว์เจริญเติบโตช้า มี อัตราการแลกเนื้อต่ำ บางชนิดอาจทำ ให้ท้องเสีย หรือทางเดินอาหารอุด ตัน โดยเฉพาะในลูกสัตว์

5 4 นอกจากนี้ พยาธิที่มีนิสัย ดูดเลือด จะทำ ให้โลหิตจาง โปรตีนในเลือด ต่ำ ทำให้เกิด อาการที่เรียกว่า bottle jaw เช่น Haemonchu s contortus ในกระเพาะที่ 4

6 Chronic debilitating diseases 5 Bottle jaw Anemia (porcelain white) อาการ Emaciated condition

7 Chronic debilitating diseases 6 พยาธิตัวตืดอุด ตันลำไส้ พยาธิดูดเลือด Haemonchus ใน กระเพาะที่ 4 วิการจุดเลือดออกที่ ผนังด้านในกระเพาะ ที่ 4 ซึ่งเกิดจากพยาธิ Haemonchus contortus ชนิดของพยาธิ ในแพะ แกะ

8 7 หนอนพยาธิในโพรง จมูกแกะ

9 Chronic debilitating diseases 8 การวินิจฉัยโรค 1. อาการ 2. ตัวพยาธิที่อาจปนกับอุจจาระ 3. การเก็บตัวอย่างอุจจาระ ไปตรวจหาไข่พยาธิ การรักษา ให้ยาถ่ายพยาธิตามชนิดของพยาธิที่พบ เช่น Levamisole, Oxfendazole, Albendazole, Ivermectin

10 Chronic debilitating diseases 9 การควบคุมและป้องกันโรค เน้นการแก้ปัญหาพยาธิ Haemonchus contortus ซึ่งเป็นพยาธิดูดเลือดใน สภาวะที่เหมาะสม หนึ่งรอบวงจรชีวิตใช้ เวลาเพียง 3 อาทิตย์ และเป็นพยาธิที่ ออกไข่ได้ถึง 6000 ฟอง / ตัว / วัน

11 Chronic debilitating diseases 10 การควบคุมและป้องกันโรค ( ต่อ ) 1. คัดเลือกพันธุ์ที่ต้านทานโรค 2. การหมุนเวียนแปลงหญ้า 3. การปล่อยสัตว์ให้กินแปลงหญ้าเวลา สาย 4. การใช้ยาถ่ายพยาธิในช่วงเวลาและ ความถี่ที่เหมาะสม 5. การดูแลให้อาหารสัตว์อย่างพอเพียง ไม่มีโปรแกรมถ่ายพยาธิที่ ใช้ได้กับการเลี้ยงสัตว์ ทุกสถานที่และทุกฤดูกาล

12 Chronic debilitating diseases 11 2.3. โรคเกี่ยวกับข้ออักเสบ เรื้อรัง เป็นโรคที่มีผลต่อข้อและกระดูก ทำให้ สัตว์ที่ป่วยไม่ค่อยเคลื่อนไหว ปวด น้ำหนักลด และสุดท้ายจะล้มนั่งไม่ลุก ยืน ระยะเวลาที่เกิดโรค ใช้เวลา เป็นเดือน เช่น โรค CAE (Caprine Arthritis Encephalitis) เกิดจากเชื้อไวรัสและไม่มีทางรักษา ซึ่งปัจจุบันจัดเป็น exotic disease แต่เคยระบาดในประเทศไทยเมื่อมี การนำเข้าแพะจากประเทศออสเตรเลีย ประมาณปี 2530

13 Chronic debilitating diseases 12 2.4. โรคเรื้อรังอื่นๆ วัณโรคเทียม (Caseous Lymphadenitis) จัดเป็น exotic disease สำหรับแพะใน ประเทศไทย แต่เคยระบาด เมื่อมีการ นำเข้าแพะจากออสเตรเลีย ประมาณ ปี 2527 สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium pseudotuberculosis การติดต่อ โดยการสัมผัสฝีที่แตกออก

14 Chronic debilitating diseases 13 อาการ พบฝีหนองที่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนัง (superficial lymph nodes) เช่น mandibular, submaxillary, parotid, prescapular, prefemoral lymph node เป็นต้น แต่อาจพบฝีหนองได้ที่ต่อมน้ำเหลือง ในอวัยวะภายใน หนองมีลักษณะ เหนียวข้น คล้ายเนย โรคนี้ทำให้ สัตว์ทรุดโทรม ซูบผอม การรักษา ผ่าตัดเอาฝีออก แต่ควรคัดทิ้งสัตว์ที่ป่วย เป็นโรค มากกว่าที่จะพยายามรักษา

15 Metabolic diseases14 III. Metabolic diseases 3.1. Pregnancy toxemia/ Ketosis เกิดจากการได้รับอาหารน้อยกว่าความ ต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อตั้งท้อง แฝด ทำให้มีการสลายไขมันที่สะสมมาใช้เป็น พลังงาน ทำให้ได้ ketone bodies สะสมใน ร่างกาย เกิดความเป็นกรดและ เป็นพิษ มักพบโรคในช่วง 6 wks สุดท้ายของการ ตั้งครรภ์ และสัตว์มักจะตาย แก้ไขโดยให้กินสารอาหาร : glucose, dextrose, อาหารหยาบและข้น

16 Metabolic diseases15 วิการ ตับพบวิการที่ เรียก fatty degeneration สภาพภายนอก พบเนื้อตับยุ่ยเละ สีซีด นอกจากนี้ที่ เนื้อเยื่อไขมัน โดยเฉพาะ omentum พบ fat necrosis คือ เซลไขมันตาย เห็นเป็นจุดสีขาว

17 Metabolic diseases16 III. Metabolic diseases ( ต่อ ) 3.2. Milk fever 3.3. Bloat ประวัติและอาการเหมือนในโค


ดาวน์โหลด ppt Chronic debilitating diseases 1 II. Chronic Debilitating diseases สาเหตุ 1. โภชนาการและการจัดการ 2. พยาธิภายใน ( และภายนอก ) ร่างกาย 3. โรคใน ระบบ ทางเดินหายใจเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google