งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดโครงการ : อาคารที่พัก 2 อาคาร สูง 42 ชั้น และ 71 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ระยะเวลาก่อสร้าง : 2 ตุลาคม 2549 – 2 ตุลาคม 2552 ปัจจุบัน กำหนดแล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดโครงการ : อาคารที่พัก 2 อาคาร สูง 42 ชั้น และ 71 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ระยะเวลาก่อสร้าง : 2 ตุลาคม 2549 – 2 ตุลาคม 2552 ปัจจุบัน กำหนดแล้วเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดโครงการ : อาคารที่พัก 2 อาคาร สูง 42 ชั้น และ 71 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ระยะเวลาก่อสร้าง : 2 ตุลาคม 2549 – 2 ตุลาคม 2552 ปัจจุบัน กำหนดแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2554 ปัจจุบัน กำหนดแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2554 ผู้รับเหมา : งานโครงสร้าง - สถาปัตย์บริษัท บวิค - ไทย จำกัด : งานระบบฯบริษัท เซ็กโก้ จำกัด

2 - จากหน้าโครงการเดินเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทางเดียว มีความเป็น ระเบียบ - จากหน้าโครงการเดินเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทางเดียว มีความเป็น ระเบียบ - มีข้อมูลแจ้งให้คนงานทราบตลอดเวลา เช่น กฎระเบียบ, การ ทำงานที่ถูกต้อง, ตัวอย่างอุบัติเหตุ - มีข้อมูลแจ้งให้คนงานทราบตลอดเวลา เช่น กฎระเบียบ, การ ทำงานที่ถูกต้อง, ตัวอย่างอุบัติเหตุ

3 - ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย ตรวจสอบลายนิ้วมือผ่านเข้าออก ทุกคน - ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย ตรวจสอบลายนิ้วมือผ่านเข้าออก ทุกคน

4 - จำนวนบุคคลากรแสดงที่หน้าโครงการ สามารถทราบข้อมูลได้ โดยไม่ต้องรอรายงานประจำวัน - จำนวนบุคคลากรแสดงที่หน้าโครงการ สามารถทราบข้อมูลได้ โดยไม่ต้องรอรายงานประจำวัน

5 - ที่เก็บวัสดุของปูนซีเมนต์ ปกปิดมิดชิดด้วยผ้าใบ - ที่เก็บวัสดุของปูนซีเมนต์ ปกปิดมิดชิดด้วยผ้าใบ

6 - ระบบผนังในโครงการใช้ขึ้นโครง C-LINE, ติดตั้งแผ่นยิปซั่ม, เท คอนกรีตมวลเบา ( ผสมโฟม ) - ระบบผนังในโครงการใช้ขึ้นโครง C-LINE, ติดตั้งแผ่นยิปซั่ม, เท คอนกรีตมวลเบา ( ผสมโฟม ) - เร็วกว่า, แพงกว่างานก่อฉาบ งานยังมีผนังร่อนบ้างและผิวผนังก็ จบด้วยการสกิม, โป้วสี - เร็วกว่า, แพงกว่างานก่อฉาบ งานยังมีผนังร่อนบ้างและผิวผนังก็ จบด้วยการสกิม, โป้วสี

7 - การยิงสกรูยึดที่พื้นค่อนข้างมาก, รูระบายน้ำปูนออกผนัง ระหว่างเทคอนกรีต - การยิงสกรูยึดที่พื้นค่อนข้างมาก, รูระบายน้ำปูนออกผนัง ระหว่างเทคอนกรีต - ผิวผนังที่เทคอนกรีตเสร็จ - ผิวผนังที่เทคอนกรีตเสร็จ

8 - ท่อน้ำดี ( รวมทั้ง RISER) ใช้ท่อ PPR - ท่อน้ำดี ( รวมทั้ง RISER) ใช้ท่อ PPR - ระบบแอร์จ่ายที่โถงลิฟท์และทางเดินก่อนเข้าห้องพัก ( เป็นระบบ CHILLER) - ระบบแอร์จ่ายที่โถงลิฟท์และทางเดินก่อนเข้าห้องพัก ( เป็นระบบ CHILLER)

9 - ผนังภายนอกส่วนมากจะเป็นงานกระจกติดตาย - ผนังภายนอกส่วนมากจะเป็นงานกระจกติดตาย

10 - บานประตูระเบียง ที่จับเป็นเหล็กขนาดใหญ่และหนัก ( ช่วย ป้องกันแรงลมพัดบานประตู ) - บานประตูระเบียง ที่จับเป็นเหล็กขนาดใหญ่และหนัก ( ช่วย ป้องกันแรงลมพัดบานประตู )

11 - ให้ระบบเชื่อมติดต่อภายใน Local Area Network - ให้ระบบเชื่อมติดต่อภายใน Local Area Network

12 - จัดที่สำหรับพักทานอาคารและร้านค้าในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมี ระเบียบ ( ลานที่จอดรถ ) - จัดที่สำหรับพักทานอาคารและร้านค้าในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมี ระเบียบ ( ลานที่จอดรถ )

13 - ระบบป้องกันคน, สิ่งของ ตกลงไปในปล่องลิฟท์ และมีขอบกั้นน้ำ ไหลเข้า - ระบบป้องกันคน, สิ่งของ ตกลงไปในปล่องลิฟท์ และมีขอบกั้นน้ำ ไหลเข้า

14 - ราวกันตกบันไดแยกส่วนกัน ไม่มีส่วนโค้งงอ และเป็น วัสดุเหล็ก - ราวกันตกบันไดแยกส่วนกัน ไม่มีส่วนโค้งงอ และเป็น วัสดุเหล็ก - บันไดเซาะร่องสำเร็จรูป - บันไดเซาะร่องสำเร็จรูป

15 - แยกส่วนห้องน้ำกับห้องส้วมออกจากกัน, ห้องน้ำใช้ โครงไม้ยกระดับและปูพื้นไม้ - แยกส่วนห้องน้ำกับห้องส้วมออกจากกัน, ห้องน้ำใช้ โครงไม้ยกระดับและปูพื้นไม้ - ชักโครกแบบ 2 ชิ้น แต่ซ่อนหม้อน้ำไว้ในผนัง - ชักโครกแบบ 2 ชิ้น แต่ซ่อนหม้อน้ำไว้ในผนัง


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดโครงการ : อาคารที่พัก 2 อาคาร สูง 42 ชั้น และ 71 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ระยะเวลาก่อสร้าง : 2 ตุลาคม 2549 – 2 ตุลาคม 2552 ปัจจุบัน กำหนดแล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google